Cennik oprogramowania

Cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR oraz oferowanych usług.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 19.09.2017 roku.

Program BIOFINGER/SW

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1500,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 2000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 3000,00 zł netto + 23% VAT

Koszt licencji na kolejne stanowisko komputerowe wynosi 50% wartości licencji głównej:

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 375,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 500,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1500,00 zł netto + 23% VAT

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w programie BIOFINGER/SW stanowi różnicę pomiędzy wersją oprogramowania z większą a mniejszą liczbą użytkowników.
Przykład: koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW ze 100 do 250 wynosi 250,00 zł netto + 23% VAT.


Program BIOFINGER/SVR

Licencja na 1 stanowisko serwerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT


Aktualizacje BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR

Koszt aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR do najnowszej wersji wynosi 75% wartości licencji głównej.


Pozostałe usługi

   dodatkowe lokalne lub zdalne szkolenie: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   lokalne lub zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów : 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą PTC SECURITY SYSTEMS: 250 zł netto + 23% VAT

 

shares