• Ewidencja obecności pracowników na rozpoznanie geometrii twarzy
  • Ewidencja obecności pracowników na rozpoznanie geometrii twarzy

Dwie chińskie uczelnie (Henan University of Technology’s School of Journalism oraz Minjiang University) zdecydowały się na wdrożenie biometrycznego systemu ewidencji i rejestracji obecności studentów na rozpoznanie geometrii twarzy oraz na odcisk palca.

Biometryczny system identyfikacji studentów w szybkim czasie wyeliminował oszustwa panujące wśród studentów i spowodował wysoką frekwencję na zajęciach dydaktycznych.

W celu skutecznej identyfikacji dużej ilości studentów, zastosowano rozwiązania z serii iFace firmy ZKTeco (dawniej ZKSoftware lub ZK Technology), które działają w oparciu o innowacyjny algorytm skanowania oraz identyfikacji obrazu twarzy.
Czytniki do skanowania i rozpoznawania twarzy ZK-iFace, posiadają możliwie dużą pamięć wewnętrzną i przechowują do 1200 cyfrowych wzorców twarzy. Proces identyfikacji studenta trwa ok. 1 sekundę.
Dostępna jest również funkcjonalność biometrycznej identyfikacji studentów na linie papilarne (na odcisk palca) oraz tradycyjne metody na karty zbliżeniowe lub hasło PIN.

Wdrożone rozwiązanie biometrycznej identyfikacji studentów otrzymało wiele pozytywnych komentarzy od pracowników dydaktycznych uczelni, którzy określili je nawet mianem ‘magicznej różdżki zapobiegającej nieobecności studentów’. System biometryczny na rozpoznanie twarzy, został wprowadzony przez Li Hongguang, kierownika Wydziału Sztuki Prowadzenia Programów Telewizyjnych oraz Mediów Radiowo-Telewizyjnych, na porannych zajęciach dla studentów specjalizujących się w Sztuce Prowadzenia Programów Telewizyjnych.
Od czasu zastosowania systemu sprawdzania obecności opartego na rozpoznawaniu twarzy iFace wskaźnik obecności wynosi 100%. System generalnie spotyka się z akceptacją studentów, którzy cenią go za wysoką skuteczność.


Podziel się naszym artykułem branżowym

                        

Rok 2015  |  Autor PTC SECURITY SYSTEMS  |  Źródło: ZKTeco

Pozostałe artykuły branżowe:


Podziel się proszę informacją o tej stronie! Dziękujemy :-)