Rejestracja Czasu Pracy

15lis 2015
Cena systemu BIOFINGER-RCP

Cena małego (dla mikro-przedsiębiorcy), rozbudowanego (dla MSP) lub jakiegokolwiek elektronicznego systemu RCP do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER-RCP uzależniona jest, przede wszystkim, od następujących czynników:

 • ilości pracowników objętych systemem RCP

 • ilości rejestratorów RCP ściśle powiązanej z liczbą pracowników

 • ilości licencji oprogramowania komputerowego BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy

 • wyboru metody autoryzacji zdarzeń (statusów RCP) » biometria (odcisk palca) lub karty/breloki zbliżeniowe RFID

 • ilości kart lub breloków zbliżeniowych RFID

 • czy ma to być dostawa kompletnego systemu BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu przez Klienta

 • czy ma to być kompleksowe wdrożenie systemu BIOFINGER-RCP wykonane przez naszą firmę

Continue reading

14lis 2015
Monter. Instalator. Serwisant

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest zwłaszcza od:

 • posiadanych umiejętności i zdolności techniczno-manualnych

 • doświadczenia i odpowiedniej wiedzy (know-how) w branży teletechnicznej oraz informatycznej

 • posiadanego zaplecza technicznego (niezbędne narzędzia)

 • dysponowania dużą ilością wolnego czasu

osoby (instalatora/montera), który zamierza samodzielnie dokonać instalacji i konfiguracji systemu rejestracji czasu pracy RCP wraz z prawidłową konfiguracją oprogramowania komputerowego do rozliczania czasu pracy.

Continue reading

09lis 2015
Rejestracja Czasu Pracy.Policja w Dubaju

 

Firma ZKTeco (dawniej ZKSoftware lub ZK Technology) dostarczyła biometryczne czytniki rozpoznania geometrii twarzy oraz linii papilarnych do elektronicznej ewidencji obecności pracowników i rejestracji czasu pracy dla ponad 15.000 pracowników Komendy Głównej Policji w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Continue reading

06lis 2015
Ewidencja obecności pracowników na rozpoznanie geometrii twarzy

Dwie chińskie uczelnie (Henan University of Technology’s School of Journalism oraz Minjiang University) zdecydowały się na wdrożenie biometrycznego systemu ewidencji i rejestracji obecności studentów na rozpoznanie geometrii twarzy oraz na odcisk palca.

Biometryczny system identyfikacji studentów w szybkim czasie wyeliminował oszustwa panujące wśród studentów i spowodował wysoką frekwencję na zajęciach dydaktycznych.

Continue reading