Cennik oprogramowania

Aktualny cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR-PRO, dostępu do mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile oraz oferowanych usług informatyczno/szkoleniowych.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 22.09.2023 roku.

Program BIOFINGER/SW
Mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile
Program BIOFINGER/SVR-PRO
Zwiększenie liczby użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP
Aktualizacje programu BIOFINGER/SW
Aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO
Usługi analityczno/szkoleniowe
Pozostałe usługi informatyczneProgram BIOFINGER/SW (opłata jednorazowa, wieczysta licencja)
Licencja do
50 100 250 500 1000 bez limitu
użytkowników w lokalnej bazie danych
Ilość stanowisk
komputerowych:
1
stanowisko komputerowe
1500 zł netto
+ 23% VAT
2500 zł netto
+ 23% VAT
4500 zł netto
+ 23% VAT
8000 zł netto
+ 23% VAT
15 000 zł netto
+ 23% VAT
22 500 zł netto
+ 23% VAT
2
stanowiska komputerowe
900 zł netto
+ 23% VAT
1375 zł netto
+ 23% VAT
2025 zł netto
+ 23% VAT
3200 zł netto
+ 23% VAT
4500 zł netto
+ 23% VAT
5625 zł netto
+ 23% VAT
60% wartości licencji głównej 55% wartości licencji głównej 45% wartości licencji głównej 40% wartości licencji głównej 30% wartości licencji głównej 25% wartości licencji głównej
3
+ kolejne stanowisko komputerowe
270 zł netto
+ 23% VAT
385 zł netto
+ 23% VAT
385 zł netto
+ 23% VAT
640 zł netto
+ 23% VAT
675 zł netto
+ 23% VAT
675 zł netto
+ 23% VAT
30% wartości licencji głównej 28% wartości licencji głównej 24% wartości licencji głównej 20% wartości licencji głównej 15% wartości licencji głównej 12% wartości licencji głównej


Portal mobilny BIOFINGER-RCP/Mobile (opłata miesięczna)
Dostęp do portalu można wykupić dla dowolnej ilości pracowników
zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-RCP
Liczba pracowników:
do 10 do 20 do 30 do 40 do 50 do 100 powyżej 100
wersja podstawowa 15 zł netto
+ 23% VAT
13 zł netto
+ 23% VAT
11 zł netto
+ 23% VAT
9 zł netto
+ 23% VAT
7 zł netto
+ 23% VAT
5 zł netto
+ 23% VAT
3 zł netto
+ 23% VAT
Cena za 1 pracownika za 1 miesiąc.
Powyżej 10-ciu pracowników zobacz przykłady obliczania ceny.
wersja rozszerzona
PRO
20 zł netto
+ 23% VAT
17 zł netto
+ 23% VAT
14 zł netto
+ 23% VAT
11 zł netto
+ 23% VAT
9 zł netto
+ 23% VAT
7 zł netto
+ 23% VAT
5 zł netto
+ 23% VAT
Cena za 1 pracownika za 1 miesiąc.
Powyżej 10-ciu pracowników zobacz przykłady obliczania ceny.

Przykłady obliczania ceny dla:
• 5 pracowników: 5x 15 zł = 75 zł netto + 23% VAT
   (stawka do 10 osób)
• 15 pracowników: 10x 15 zł + 5x 13 zł = 215 zł netto + 23% VAT
   (stawka do 10 osób + reszta do 20 osób)
• 25 pracowników: 10x 15 zł + 10x 13 zł + 5x 11 zł = 335 zł netto + 23% VAT
   (stawka do 10 oraz 20 osób + reszta do 30 osób)
• 35 pracowników: 10x 15 zł + 10x 13 zł + 10x 11 zł + 5x 9 zł = 435 zł netto + 23% VAT
   (stawka do 10, 20 oraz 30 osób + reszta do 40 osób)

Użyj kalkulatora do obliczenia ceny za dostęp do:

podstawowej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla Twoich pracowników:

Cena: zł netto / 1 miesiąc

rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO dla Twoich pracowników:

Cena: zł netto / 1 miesiącProgram BIOFINGER/SVR-PRO
(opłata jednorazowa, wieczysta licencja)
Licencja do
50 100 250 500 1000 bez limitu
użytkowników w lokalnej bazie danych
1.  Podstawowe moduły:
1
stanowisko serwerowe
2000 zł netto
+ 23% VAT
3000 zł netto
+ 23% VAT
5000 zł netto
+ 23% VAT
9000 zł netto
+ 23% VAT
15 000 zł netto
+ 23% VAT
20 000 zł netto
+ 23% VAT
2.  Automatyczny eksport rejestrów KD/RCP do plików zewnętrznych:
1800 zł netto
+ 23% VAT
2400 zł netto
+ 23% VAT
3750 zł netto
+ 23% VAT
5400 zł netto
+ 23% VAT
7500 zł netto
+ 23% VAT
9000 zł netto
+ 23% VAT
90% wartości licencji głównej 80% wartości licencji głównej 75% wartości licencji głównej 60% wartości licencji głównej 50% wartości licencji głównej 45% wartości licencji głównej
3.  Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila
6000 zł netto
+ 23% VAT
8250 zł netto
+ 23% VAT
13 000 zł netto
+ 23% VAT
22 500 zł netto
+ 23% VAT
33 750 zł netto
+ 23% VAT
40 000 zł netto
+ 23% VAT
300% wartości licencji głównej 275% wartości licencji głównej 260% wartości licencji głównej 250% wartości licencji głównej 225% wartości licencji głównej 200% wartości licencji głównej


Aktualizacje programu BIOFINGER/SW
Licencja do
50 100 250 500 1000 bez limitu
użytkowników w lokalnej bazie danych
1
stanowisko komputerowe
1050 zł netto
+ 23% VAT
1625 zł netto
+ 23% VAT
2700 zł netto
+ 23% VAT
4400 zł netto
+ 23% VAT
6750 zł netto
+ 23% VAT
7875 zł netto
+ 23% VAT
70% wartości licencji głównej 65% wartości licencji głównej 60% wartości licencji głównej 55% wartości licencji głównej 45% wartości licencji głównej 35% wartości licencji głównej
2
+ kolejne stanowisko komputerowe
525 zł netto
+ 23% VAT
850 zł netto
+ 23% VAT
1350 zł netto
+ 23% VAT
2200 zł netto
+ 23% VAT
3375 zł netto
+ 23% VAT
4275 zł netto
+ 23% VAT
35% wartości licencji głównej 34% wartości licencji głównej 30% wartości licencji głównej 28% wartości licencji głównej 23% wartości licencji głównej 19% wartości licencji głównej


Aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO
Licencja do
50 100 250 500 1000 bez limitu
użytkowników w lokalnej bazie danych
1
stanowisko serwerowe
1200 zł netto
+ 23% VAT
1650 zł netto
+ 23% VAT
2500 zł netto
+ 23% VAT
4050 zł netto
+ 23% VAT
5250 zł netto
+ 23% VAT
6000 zł netto
+ 23% VAT
60% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów 55% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów 50% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów 45% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów 35% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów 30% wartości licencji głównej + wartość dod. modułów

Poprzedniego programu BIOFINGER/SVR nie można aktualizować do najnowszego wydania programu BIOFINGER/SVR-PRO.


Zwiększenie liczby użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP wynosi 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SW oraz 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SVR-PRO z większą ilością użytkowników.
Przykład: jednorazowy koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW z 50 do 100 wynosi 1875 zł netto + 23% VAT.
Warunkiem zwiększenia ilości użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP jest jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej.


Usługi analityczno/szkoleniowe

   zdalne szkolenie: 175 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   szkolenie w siedzibie Klienta: 175 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów: 175 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów w siedzibie Klienta: 175 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne


Pozostałe usługi informatyczne

   ponowna instalacja systemu BIOFINGER-KD/RCP: 600 zł netto + 23% VAT
   przeniesienie lokalnej bazy danych MySQL na inny serwer: 300 zł netto + 23% VAT
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą Novo Capital Investment Sp. z o.o: 350 zł netto + 23% VAT
   generowanie klucza aktywacyjnego dla ręcznej/telefonicznej rejestracji programu BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR-PRO oraz jednego terminala KD/RCP: 40 zł netto + 23% VAT / 1 szt.
   ponowna aktywacja systemu BIOFINGER-KD/RCP: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SW
   ponowna aktywacja modułu [Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila]: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SVR-PRO.
   przepisanie licencji systemu BIOFINGER-KD/RCP na innego użytkownika końcowego: 50% wartości licencji głównej