Cennik oprogramowania

Cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SW [Procesy biznesowe], BIOFINGER/SVR-PRO oraz oferowanych usług.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 08.09.2020 roku.

Program BIOFINGER/SW

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1125 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 2250 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 3000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 4500 zł netto + 23% VAT

Koszt licencji na kolejne stanowisko komputerowe wynosi 50% wartości licencji głównej:

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 562,50 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 750 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1125 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 2250 zł netto + 23% VAT

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w programie BIOFINGER/SW wynosi 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SW z większą ilością użytkowników.
Przykład: jednorazowy koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW ze 100 do 250 wynosi 1125 zł netto + 23% VAT.
Warunkiem zwiększenia ilości użytkowników w programie BIOFINGER/SW jest jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej.


Program BIOFINGER/SVR-PRO

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 2000 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 2500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 3000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 5000 zł netto + 23% VAT


Program BIOFINGER/SVR-PRO Automatyczny eksport rejestrów KD/RCP do plików zewnętrznych

Koszt aktywacji dowolnego formatu pliku zewnętrznego wynosi 50% wartości licencji głównej.


Program BIOFINGER/SW moduł Procesy biznesowe

   pierwszy proces biznesowy: 600 zł netto + 23% VAT
   drugi i kolejny (2→9) proces biznesowy: 300 zł netto + 23% VAT
   dziesiąty i kolejny proces biznesowy: 250 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu procesów biznesowych: 5000 zł netto + 23% VAT


Aktualizacje BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO

Koszt aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR do najnowszej wersji wynosi 75% wartości licencji głównej oraz 75% wartości każdej dodatkowej licencji na kolejne stanowisko komputerowe.


Pozostałe usługi

   zdalne szkolenie: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   szkolenie w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS): 350 zł netto + 23% VAT
   ponowna aktywacja systemu BIOFINGER-KD/RCP: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SW