Cennik oprogramowania

Cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR-PRO oraz oferowanych usług informatyczno/szkoleniowych.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 06.07.2021 roku.

Program BIOFINGER/SW (opłata jednorazowa, wieczysta licencja)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko komputerowe: 3000 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko komputerowe: 5000 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko komputerowe: 10 000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko komputerowe: 15 000 zł netto + 23% VAT

Koszt licencji programu BIOFINGER/SW na każde kolejne stanowisko komputerowe wynosi:
   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 50% wartości licencji głównej na każde stanowisko komputerowe
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 45% wartości licencji głównej na każde stanowisko komputerowe
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 40% wartości licencji głównej na każde stanowisko komputerowe
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 30% wartości licencji głównej na każde stanowisko komputerowe
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 25% wartości licencji głównej na każde stanowisko komputerowe


Program BIOFINGER/SVR-PRO podstawowe moduły (opłata jednorazowa, wieczysta licencja)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko serwerowe: 2250 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko serwerowe: 4200 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko serwerowe: 6750 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko serwerowe: 13 000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, wieczysta licencja na 1 stanowisko serwerowe: 18 750 zł netto + 23% VAT


Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczny eksport rejestrów KD/RCP do plików zewnętrznych

Koszt aktywacji jednego formatu pliku zewnętrznego (opłata jednorazowa, wieczyste użytkowanie):

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 2700 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 5040 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 8100 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 15 600 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 22 500 zł netto + 23% VAT

Ważne!
W przypadku zakupu i aktywacji modułu automatyczny eksport rejestrów KD/RCP do plików zewnętrznych, przez okres 2 lat zapewniamy:
   bezpłatne darmowe zdalne wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji oraz obsługi programu BIOFINGER/SVR-PRO
   bezpłatne aktualizacje programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.


Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila

Nasza firma jest otwarta na Klientów i oferuje rożne formy finansowania przy zakupie modułu Generowanie i wysyłanie raportów.

Opłata miesięczna (licencja czasowa, umowa na 5 lat, darmowe aktualizacje*, darmowe wsparcie*)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 259 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 483 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 776 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 1495 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 2156 zł netto + 23% VAT / miesięcznie

Opłata jednorazowa (wieczysta licencja, darmowe aktualizacje*, darmowe wsparcie*)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 13 500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 25 200 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 40 500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 78 000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 112 500 zł netto + 23% VAT

Barter ❯ indywidualne podejście biznesowe do wymiany towarów i usług


* Ważne!
W przypadku zakupu i aktywacji modułu automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila, przez okres 5 lat zapewniamy:
   bezpłatne darmowe zdalne wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji oraz obsługi programu BIOFINGER/SVR-PRO
   bezpłatne aktualizacje programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.


Aktualizacje programu BIOFINGER/SW oraz programu BIOFINGER/SVR-PRO

Aktualizacje programów są dobrowolne i odbywają się w czasie dogodnym dla naszych Klientów.
Prosimy naszych Klientów aby mieli na uwadze ciągłe prace rozwojowe, które prowadzimy w zakresie naszych autorskich programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.
Historia aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW znajduje się tutaj.
Historia aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SVR-PRO znajduje się tutaj.

Koszt aktualizacji programu BIOFINGER/SW (pierwsze stanowisko komputerowe):
   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 70% wartości licencji głównej
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 60% wartości licencji głównej
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 55% wartości licencji głównej
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 40% wartości licencji głównej
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 35% wartości licencji głównej

Koszt aktualizacji programu BIOFINGER/SW (drugie i kolejne stanowisko komputerowe):
   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 35% wartości licencji głównej
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 30% wartości licencji głównej
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 28% wartości licencji głównej
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 20% wartości licencji głównej
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 18% wartości licencji głównej


Koszt aktualizacji programu BIOFINGER/SVR-PRO (licencja na 1 stanowisko serwerowe):
   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 35% wartości licencji głównej
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 30% wartości licencji głównej
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 28% wartości licencji głównej
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 20% wartości licencji głównej
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 18% wartości licencji głównej

Poprzedniego programu BIOFINGER/SVR nie można aktualizować do najnowszego wydania programu BIOFINGER/SVR-PRO.

W przypadku zakupu programu BIOFINGER/SVR-PRO wraz z modułem [Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila], to aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO są bezpłatne przez okres 5 lat, z wyłączeniem formy finansowania - opłata miesięczna (bez umowy).


Zwiększenie liczby użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP wynosi 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SW oraz 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SVR-PRO z większą ilością użytkowników.
Przykład: jednorazowy koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW ze 100 do 250 wynosi 1875 zł netto + 23% VAT.
Warunkiem zwiększenia ilości użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP jest jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej.


Pozostałe usługi

   zdalne szkolenie: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   szkolenie w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą Novo Capital Investment Sp. z o.o: 350 zł netto + 23% VAT
   ponowna aktywacja systemu BIOFINGER-KD/RCP: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SW
   ponowna aktywacja modułu [Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila]: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SVR-PRO.