Cennik oprogramowania

Cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR-PRO oraz oferowanych usług informatyczno/szkoleniowych.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 08.09.2020 roku.

Program BIOFINGER/SW

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1125 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 2250 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 3000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 4500 zł netto + 23% VAT

Koszt licencji na kolejne stanowisko komputerowe wynosi 50% wartości licencji głównej:

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 562,50 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 750 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1125 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 2250 zł netto + 23% VAT

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w programie BIOFINGER/SW wynosi 75% wartości licencji głównej dla wersji programu BIOFINGER/SW z większą ilością użytkowników.
Przykład: jednorazowy koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW ze 100 do 250 wynosi 1125 zł netto + 23% VAT.
Warunkiem zwiększenia ilości użytkowników w programie BIOFINGER/SW jest jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej.


Program BIOFINGER/SVR-PRO podstawowe moduły

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 1500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 2000 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 2500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 3000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko serwerowe: 5000 zł netto + 23% VAT


Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczny eksport rejestrów KD/RCP do plików zewnętrznych

Koszt aktywacji dowolnego formatu pliku zewnętrznego wynosi 50% wartości licencji głównej.


Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila

Nasza firma jest otwarta na Klientów i oferuje rożne formy finansowania przy zakupie modułu Generowanie i wysyłanie raportów.

Opłata miesięczna (licencja czasowa, umowa na 5 lat, darmowe aktualizacje*, darmowe wsparcie*)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 394 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 525 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 788 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 1050 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 1575 zł netto + 23% VAT / miesięcznie

Opłata miesięczna (bez umowy)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 563 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 750 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 1125 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 1500 zł netto + 23% VAT / miesięcznie
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 2250 zł netto + 23% VAT / miesięcznie

Opłata jednorazowa (wieczysta licencja, darmowe aktualizacje*, darmowe wsparcie*)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 47 250 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 63 000 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 94 500 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 126 000 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 189 000 zł netto + 23% VAT

Opłata jednorazowa w 4 ratach kwartalnych (wieczysta licencja, darmowe aktualizacje*, darmowe wsparcie*)

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych: 12 994 zł netto + 23% VAT / kwartał
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych: 17 325 zł netto + 23% VAT / co kwartał
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych: 25 988 zł netto + 23% VAT / co kwartał
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych: 34 650 zł netto + 23% VAT / co kwartał
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych: 51 975 zł netto + 23% VAT / co kwartał

Barter ❯ indywidualne podejście biznesowe do wymiany towarów i usług


* Dla każdej powyższej formy finansowania, poza opłatą miesięczną (bez umowy) oraz barterem, zapewniamy:
   bezpłatne darmowe zdalne wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji oraz obsługi programu BIOFINGER/SVR-PRO
   bezpłatne aktualizacje programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO
przez okres 5 lat od momentu zakupu i aktywacji modułu automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila.


Aktualizacje BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO

Koszt aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do najnowszej wersji wynosi 75% wartości licencji głównej oraz 75% wartości każdej dodatkowej licencji na kolejne stanowisko komputerowe.

W przypadku zakupu programu BIOFINGER/SVR-PRO wraz z modułem [Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila], to aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO są bezpłatne przez okres 5 lal, z wyłączeniem formy finansowania - opłata miesięczna (bez umowy).


Pozostałe usługi

   zdalne szkolenie: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   szkolenie w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów w siedzibie Klienta: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy + koszta logistyczne
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą Novo Capital Investment Sp. z o.o: 350 zł netto + 23% VAT
   ponowna aktywacja systemu BIOFINGER-KD/RCP: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SW
   ponowna aktywacja modułu [Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila]: 150% wartości licencji głównej programu BIOFINGER/SVR-PRO.