Czytniki biometryczne RCP

Funkcjonalności systemu BIOFINGER