Dla Inwestorów

Szanowny Inwestorze!

Każdego dnia dążymy do tego aby dynamicznie rozwijać firmę PTC SECURITY SYSTEMS, poszerzać zakres oferowanych produktów i usług, prowadzić prace badawczo-rozwojowe (R&D) oraz zwiększać obszar działalności firmy.

Planujemy stworzyć krajowe i zagraniczne jednostki firmy na zasadzie autonomicznego oddziału techniczno-wdrożeniowego, franczyzy lub innej formy biznesowej.
Firma PTC SECURITY SYSTEMS będzie wtedy w stanie obsłużyć jeszcze więcej Klientów zlokalizowanych na terenie południowej Polski, a przede wszystkim w innych państwach Unii Europejskiej oraz w państwach w których w powszechnym użyciu jest język angielski oraz rosyjski.

Poszukujemy stabilnego, doświadczonego oraz branżowego partnera biznesowego, który przedstawi dobrą wizję dalszego rozwoju lub przekształcenia firmy PTC SECURITY SYSTEMS lub marki BIOFINGER w spółkę prawa handlowego.

W ostatnim czasie firma PTC SECURITY SYSTEMS jest rozwijana oraz zarządzana w taki sposób, który pozwoli na skuteczne i bezpieczne przejęcie działalności przez większego partnera biznesowego.
Poufne informacje związane z działalnością firmy, zostaną udostępnione w momencie podpisania Umowy o zachowaniu poufności.

Zapraszam Państwa do rozmów biznesowych!

mgr inż. Jacek Lipski
WłaścicielInwestycja w PTC SECURITY SYSTEMS