• Teletechnika. Serwerownia
 • Teletechnika. Serwerownia

Jeżeli nie dokonasz właściwego wyboru wykonawcy instalacji teletechnicznych-teleinformatycznych, to Twoja serwerownia może wyglądać tak jak na załączonym obrazku.

Wykonawca może już nie istnieć, a serwisu nikt się nie podejmie…

Czym należy się kierować w procesie wyboru doświadczonej i profesjonalnej firmy oferującej kompleksowe wdrożenia systemów/instalacji teletechnicznych?

Instalacje teletechniczne, bardzo często określane jako instalacje teleinformatyczne, niskoprądowe lub słaboprądowe w dużej mierze stanowią standardowy pakiet produktów i usług oferowanych przez firmy działające w branży systemów bezpieczeństwa, zajmujące się kompleksowymi wdrożeniami (projekt -> wykonanie -> konfiguracja -> szkolenie -> serwis).

Poniżej lista branżowych skrótów i określeń dotyczących instalacji teletechnicznych:

 • KD : Kontrola Dostępu lub systemy KD (w branży funkcjonuje skrót polskojęzyczny)

 • RCP : Rejestracja Czasu Pracy lub systemy RCP (w branży funkcjonuje skrót polskojęzyczny)

 • SSWiN : System Sygnalizacji Włamania i Napadu (w branży funkcjonuje skrót polskojęzyczny)

 • CCTV : Closed-Circuit Television (w branży funkcjonuje skrót anglojęzyczny)

 • SSP : System Sygnalizacji Pożaru (w branży funkcjonuje skrót polskojęzyczny)

 • DSO : Dźwiękowy System Ostrzegawczy (w branży funkcjonuje skrót polskojęzyczny)

 • BMS : Building Management System (w branży funkcjonuje skrót anglojęzyczny)

 • LAN : Local Area Network (w branży funkcjonuje skrót anglojęzyczny).

Okablowania strukturalnego, które stanowi część instalacji teletechnicznych, nie należy zaliczać do branży systemów bezpieczeństwa.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz analizy zapytań w wyszukiwarkach internetowych (np. Google, BING) okazuje się, że Internauci poszukujący wykonawców instalacji teletechnicznych/systemów bezpieczeństwa, posługują się własnymi, zupełnie innymi frazami i słowami kluczowymi:

 • alarmy, systemy alarmowe, instalacja alarmowa itp. (dotyczy SSWiN)

 • monitoring, monitorowanie, telewizja przemysłowa, kamery: przemysłowe, internetowe, IP, cyfrowe itp. (dotyczy CCTV)

 • instalacje przeciwpożarowe lub pożarowe, system przeciwpożarowy lub pożarowy, systemy ppoż., czujki, alarmy i centralne pożarowe, itp. (dotyczy SSP)

 • inteligentny budynek, automatyka budynkowa, system bms itp. (dotyczy BMS)

 • okablowanie strukturalne, sieci komputerowe, sieci LAN, Ethernet itp. (dotyczy LAN)

Najważniejsze kryteria wyboru odpowiedniego wykonawcy instalacji teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa:

Pisemne referencje, lista realizacji lub ustne rekomendacje

Najbardziej miarodajną opinią o wykonawcach instalacji teletechnicznych są oczywiście listy referencyjne i rekomendacje ustne. Przed wyborem odpowiedniej firmy należy sprawdzić na stronie internetowej oraz poprosić o wgląd do oryginałów i/lub przesłanie skanów pism i listów referencyjnych z przeprowadzonych realizacji w okresie ostatnich 3-5 lat.

Dużo informacji i opinii o wykonawcach można znaleźć w Internecie na różnego rodzaju forach branżowych, blogach internetowych. Należy jednak mieć na uwadze, że są to często informacje nierzetelne i są one wynikiem działania czarnego piaru a nie doświadczenia.

Najlepszym sposobem sprawdzenia wiarygodności i kompetencji danej firmy jest osobiste spotkanie w siedzibie wykonawcy, gdzie na miejscu można zobaczyć pisma referencyjne, poznać właściciela firmy i w szybki sposób dokonać oceny firmy oraz jej możliwości.

Można również spróbować telefonicznie umówić się na spotkanie i ewentualną wizję lokalną u samego klienta, dla którego nasz wykonawca przeprowadził wdrożenie projektu. W rzeczywistości jest jednak to trudne do przeprowadzenia z punktu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz obiektu.

Doświadczenie w realizacji różnych projektów teletechnicznych

Wykonawca powinien wykazać się odpowiednim doświadczeniem w kompleksowych realizacjach małych, średnich i/lub dużych projektów teletechnicznych.

Uśredniona wartość małego projektu instalacji teletechnicznych (systemów bezpieczeństwa) kształtuje się na poziomie do 100.000,00 zł. netto. Bywa, że koszt małego projektu wynosi np. 10.000,00 zł. netto lub znacznie mniej.

Średnie projekty instalacji teletechnicznych (np. KD/RCP+SSWiN+SSP+DSO+LAN) występują na realnym poziomie do 500.000,00 zł. netto.

Duże projekty kompleksowych instalacji teletechnicznych mogą wynosić od 1 do 5 mln zł netto.

Firma wykonująca instalacje teletechniczne powinna rocznie przeprowadzać co najmniej jedno lub dwa kompleksowe średnie wdrożenia. Jeżeli wykonawca jest małą firmą zatrudniającą np. do 10 osób, to na pewno jest w stanie w profesjonalny sposób wykonać nasze zlecenie.

Duże firmy teletechniczne są w stanie projektować i realizować średnie oraz duże projekty, ale wykorzystują do tego celu najtańsze firmy zewnętrzne (podwykonawców). Ma to swoje wady, które wychodzą w trakcie realizacji projektu lub w momencie, gdy przychodzi do wykonania serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.

Realnie rzecz biorąc mała firma teletechniczna z udokumentowanym doświadczeniem jest w stanie profesjonalnie wykonać średni projekt własnymi siłami jako ‘generalny wykonawca’ systemów niskoprądowych.

Należy mieć na uwadze, iż doświadczeni wykonawcy zwykle mają zajęte terminy, zatem proces poszukiwania, wyboru ofert i negocjacji należy rozpoczynać z dużym wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę.

Doświadczony i zgrany zespół pracowników – inżynierów i monterów

Bardzo ciężko jest sprawdzić, czy dany wykonawca naprawdę zatrudnia stały, doświadczony i zgrany zespół pracowników, przede wszystkim inżynierów i wykwalifikowanych monterów. W całym procesie poszukiwania i wyboru rzetelnego oraz profesjonalnego wykonawcy instalacji teletechnicznych jest to jeden z ważniejszych elementów. Sukces całego projektu oparty będzie tylko i wyłącznie na pozytywnym podejściu, zdrowym myśleniu oraz chęci do pracy inżynierów i monterów zatrudnianych przez wykonawcę.

Osoby (etatowi pracownicy wykonawcy), które fizycznie wykonują montaż oraz podłączenie urządzeń na pewno powinny być doświadczonymi instalatorami. Proces podłączania samych urządzeń nie jest jednak najtrudniejszym zadaniem. Najbardziej czasochłonna, skomplikowana i wymagająca szerokiej wiedzy technicznej i doświadczenia jest konfiguracja wszystkich urządzeń z centralami, kontrolerami, płytami głównymi oraz prawidłowa integracja wszystkich systemów bezpieczeństwa. Te czynności wymagają pracowników technicznych z wieloletnim doświadczeniem w branży teletechnicznej/teleinformatycznej, którzy posiadają stosowne kwalifikacje oraz unikalną wiedzę.

Warto zapytać potencjalnego wykonawcę, jakich posiada inżynierów i monterów oraz od kiedy są zatrudnieni.

Jednym z wielu czynników, które należy uwzględnić przy wyborze wykonawcy jest posiadanie koncesji MSWiA na wykonywanie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, jak również posiadane przez firmę certyfikaty i dyplomy z różnych szkoleń produktowych.

Odpowiednia wiedza, umiejętności organizacyjne i logistyczne

W celu poprawnego i terminowego przeprowadzenia małego lub średniego projektu wykonawca musi dysponować zespołem pracowników, który posiada niezbędne doświadczenie oraz dobre umiejętności kierownicze, organizacyjne oraz logistyczne.

Średnie i duże projekty teletechniczne/niskoprądowe są zawsze rozłożone w czasie i zadania przeprowadza się etapami. Całkowity czas trwania średniego projektu wynosi od 4 do 8 miesięcy w zależności ustalonego harmonogramu robót oraz od tego, jak postępują prace pozostałych ekip na budowie.

Etap pierwszy wynosi średnio 20-40 dni roboczych i polega zawsze na zapoznaniu się z oczekiwaniami klientów oraz wykonaniu teletechnicznego projektu wykonawczego.

Etap drugi wynosi również średnio 20-40 dni roboczych i polega na instalacji przewodów teletechnicznych.

Etap trzeci wynosi średnio 20-60 dni roboczych i polega na montażu urządzeń oraz konfiguracji i rozruchu wszystkich systemów teletechnicznych/teleinformatycznych.

Etap czwarty wynosi średnio 5 dni roboczych i polega na przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi i użytkowania systemów bezpieczeństwa.

Każdy etap jest rozłożony w czasie trwania całego projektu budowlanego (budowy lub remontu obiektu) i wykonawca musi umiejętnie pogodzić wszystkie terminy z bieżącą działalnością firmy względem innych klientów.

Czas istnienia firmy na rynku

Firma, która istnieje na rynku dopiero 2 lub 3 lata i dostarcza klientowi najniższą cenowo ofertę, z pewnością nigdy profesjonalnie, sprawnie, terminowo i z zachowaniem przepisów BHP nie przeprowadzi żadnego projektu teletechnicznego/teleinformatycznego.

Każdy wykonawca podejmując się poważnego zadania, jakim jest zaprojektowanie całego rozwiązania, sporządzenie teletechnicznego projektu wykonawczego oraz przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia systemów bezpieczeństwa różnych polskich lub zagranicznych producentów, musi być ‘dojrzałym’, doświadczonym i sprawdzonym wykonawcą.

Nikt nie jest w stanie w przeciągu 2-3 lat poznać i nauczyć się dostępnych na rynku różnych rozwiązań, produktów, systemów i programów komputerowych związanych z szeroką branżą systemów bezpieczeństwa.

Technologie teleinformatyczne rozwijają się bardzo dynamicznie i potrzeba czasu na to, aby zapoznać się z bieżącymi trendami, przetestować dostępne rozwiązania i opanować ich konfigurację.

Czas niezbędny na naukę i do tego, aby firma stała się cenionym i ‘dojrzałym’ wykonawcą wynosi średnio od 5 do 10 lat. Niestety, po 5 latach bardzo dużo firm przestaje istnieć.

Warto sprawdzić również w Internecie w rejestrach online KRS lub EDzG czy dany wykonawca jest oficjalnie zarejestrowany i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cena

Cena czyni cuda, a potem i tak płacimy podwójnie.

W Polsce nadal tak jest i dlatego profesjonalni wykonawcy systemów teletechnicznych nigdy nie będą w stanie konkurować z “firmami”, które wygrywają przetargi oferując najniższą – zupełnie nierealną cenę.

W przypadku przetargów publicznych jedynie zmiana samego prawa może doprowadzić do zmiany kryteriów wyboru ofert na: doświadczenie + referencje + jakość wykonawcy, a później optymalna (najniższa) cena.

Takie “firmy” do wykonania zadania zbierają ludzi dosłownie z łapanki, którzy pracują za minimalną stawkę godzinową i nie mają żadnego doświadczenia w tym robią. Takie “firmy” nie potrafią i nie są w stanie w późniejszym czasie dotrzymać nawet warunków umowy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, a co dopiero przeprowadzić jakikolwiek serwis.

Zadowolenie klienta z uzyskania najniższej ceny za wykonanie projektu teletechnicznego/teleinformatycznego jest zwykle krótkie i bardzo szybko mija. Wszystko wygląda bardzo pięknie do momentu fizycznego rozpoczęcia wykonywania zadania – wygranego przetargu.

Należy mieć na uwadze, iż profesjonalny i sprawdzony wykonawca instalacji teletechnicznych/systemów bezpieczeństwa nigdy nie wykonuje, nie składa, nie dostarcza kosztorysów, ofert i dokumentacji przetargowej na ostatnią chwilę, czyli na 2-3 dni przed datą zamknięcia terminu przetargu. Takie sytuacje od razu weryfikują klienta i pokazują, że poszukuje on jakiegokolwiek najtańszego wykonawcy.


Podziel się naszym artykułem branżowym

                        

Rok 2015  |  Autor PTC SECURITY SYSTEMS  |  Źródło: Opracowanie własne

Pozostałe artykuły branżowe:


Podziel się proszę informacją o tej stronie! Dziękujemy :-)