Print Friendly, PDF & Email

Cena systemu BIOFINGER-RCP

Cena małego (dla mikro-przedsiębiorcy), rozbudowanego (dla MSP) lub jakiegokolwiek elektronicznego systemu RCP do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER-RCP uzależniona jest, przede wszystkim, od następujących czynników:

 • ilości pracowników objętych systemem RCP

 • ilości rejestratorów RCP ściśle powiązanej z liczbą pracowników

 • ilości licencji oprogramowania komputerowego BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy

 • wyboru metody autoryzacji zdarzeń (statusów RCP) » biometria (odcisk palca) lub karty/breloki zbliżeniowe RFID

 • ilości kart lub breloków zbliżeniowych RFID

 • czy ma to być dostawa kompletnego systemu BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu przez Klienta

 • czy ma to być kompleksowe wdrożenie systemu BIOFINGER-RCP wykonane przez naszą firmę

W przypadku zakupu systemu BIOFINGER-RCP, to informujemy Państwa, iż nasza firma nie pobiera od naszych Klientów miesięcznych lub rocznych opłat abonamentowych. Zakup oprogramowania BIOFINGER/SW lub BIOFINGER/SVR-PRO jest jednorazowy wraz z wieczystą licencją użytkowania dla odpowiedniej ilości komputerów. W przyszłości nasz Klient może dobrowolnie zakupić aktualizację programu BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do wersji najnowszej.


Przed wysłaniem zapytania ofertowego dotyczącego systemu do rejestracji czasu pracy BIOFINGER-RCP lub kontroli dostępu BIOFINGER-KD, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie SUPER OFERTA dla nowych Klientów w części Pytania do Klienta:


Szczegółowe informacje pozwolą nam na szybkie przygotowanie i dostarczenie Państwu ekonomicznej oferty na dostawę systemu BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu lub oferty na kompleksową instalację elektronicznego systemu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe RFID przeprowadzoną przez naszą firmę.


W przypadku kompleksowego wdrożenia systemu BIOFINGER-RCP przeprowadzonego przez naszego doświadczonego instalatora, to finalna cena systemu RCP uzależniona jest dodatkowo od:

 • zmiennych kosztów logistycznych » dojazd, diety, ewentualny nocleg, itp.

 • dodatkowych akcesoriów montażowych (ok. 250-350 zł netto)

 • kosztów usługi montażu (900 zł netto)

 • 2-3 godzin przeznaczonych na szkolenie z obsługi całego systemu BIOFINGER-RCP (150 zł netto / 1 godzina szkolenia)

Kompleksowe prace wdrożeniowe obejmują między innymi usługę montażu i konfigurację rejestratorów RCP oraz instalację i konfigurację oprogramowania BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Jeżeli użytkownik końcowy, czyli pracodawca, zamierza samodzielnie wykonać cały proces wdrożenia systemu BIOFINGER-RCP, to nieco oszczędza, bowiem kompleksowe wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy dokonane przez naszą profesjonalną ekipę jest nieco droższe, ale przynosi wymierne korzyści, czyli:

 • szybki i sprawny montaż urządzeń

 • poprawną konfigurację oprogramowania BIOFINGER/SW

 • merytoryczne szkolenie poparte wieloletnim doświadczeniem

 • 36 miesięcy gwarancji na cały system BIOFINGER-RCP

Pracodawca może wybrać pomiędzy biometryczną (odcisk palca), a tradycyjną – zbliżeniową metodą autoryzacji (karty, breloki, bransoletki lub tagi Unique, Mifare, HID).
Z wyborem zbliżeniowej RFID metody autoryzacji zdarzeń (statusów RCP) wiąże się dodatkowy koszt samych kart zbliżeniowych Unique, kart zbliżeniowych Mifare lub breloków zbliżeniowych, w które należy zaopatrzyć każdego pracownika jak i ewentualnych nadruków na kartach wraz z ich personalizacją. Dodać można także koszt zawieszek – holderów z taśmą do noszenia kart RFID.

Koszt samych rejestratorów czasu pracy, w zależności od modelu, uzależniony jest od następujących czynników:

 • oferowanych funkcji (menu czytnika i firmware)

 • ilości przycisków funkcyjnych (F1->F4 lub F1->F6)

 • ilości rejestrowanych zdarzeń RCP (2,4 lub 6)

 • z opcją foto-rejestracji zdarzeń / wbudowany aparat

 • kursu EUR

Cena rejestratora RCP mieści się w przedziale od ok. 1350 zł netto do 1850 zł netto.

Najtańszy kompletny zestaw systemu do rejestracji czasu pracy i ewidencji obecności pracowników BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu przez Klienta, bazujący na:

 • jednym biometryczno/zbliżeniowym rejestratorze czasu pracy

 • jednej licencji programu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER/SW (1 stanowisko komputerowe, wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych)

 • 2 godzinach zdalnego szkolenia oraz wsparcia technicznego

wynosi ok. 3300 zł netto.

Opcjonalnie posiadacz systemu BIOFINGER-RCP może zakupić zestaw zasilania awaryjnego za ok. 250-400 zł netto. Cena zestawu zasilania awaryjnego uzależniona jest od zasilacza buforowego oraz pojemności baterii akumulatorowej.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to na tej stronie nasz ekspert szczegółowo omawia 4 różne możliwości zasilenia rejestratora czasu pracy wraz z omówieniem przewodów teletechnicznych.


Zdementować należy również błędne przekonanie, iż technologia biometryczna, najczęściej bazująca na tzw. odcisku palca (cyfrowym obrazie punktów charakterystycznych, czyli rozwidleń i zakończeń linii papilarnych), zastosowana do rejestrowania czasu pracy jest dużo droższa od technologii zbliżeniowej RFID. Biometryczny rejestrator czasu pracy jest nieznacznie droższy od czytnika kart zbliżeniowych RFID. Przy okazji eliminuje koszt zakupu kart zbliżeniowych oraz zapewnia 100% pewność co do tożsamości danego pracownika eliminując skutecznie jakiekolwiek nieuczciwe zachowania w tym względzie. Korzyści wynikające z zastosowania biometrii do elektronicznego ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy z nawiązką rekompensują nieco większą cenę czytnika RCP. Ostatecznie biometryczny system RCP jest tańszy od systemu RCP bazującego na kartach czy brelokach zbliżeniowych RFID.


Zachęcamy Państwa do poznania wszystkich możliwości systemu BIOFINGER-KD/RCP

Funkcjonalności systemu BIOFINGER

ZDJĘCIA Z WYBRANYCH REALIZACJI SYSTEMÓW REJESTRACJI CZASU PRACY