Print Friendly, PDF & Email

Cena systemu BIOFINGER-RCP

W celu zaspokojenia potrzeb wszystkich mikro, małych, średnich oraz dużych firm i przedsiębiorców, nasza firma oferuje dwa różne autorskie rozwiązania do rejestracji czasu pracy oraz ewidencji obecności pracowników.


( 1 ) Mobilny system do rejestracji czasu pracy BIOFINGER-RCP/Mobile w wersji podstawowej lub rozszerzonej PRO wraz z profesjonalnym oprogramowaniem BIOFINGER/SW do ewidencji obecności pracowników, rozliczania czasu pracy oraz generowania raportów indywidualnych lub zbiorowych.
Wszyscy pracownicy zarejestrowani w programie BIOFINGER/SW przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, laptop lub komputer PC), z dowolnego miejsca przez dowolną przeglądarkę internetową, będą mogli rejestrować 6 statusów RCP:

 • rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy

 • wyjście/powrót służbowy

 • wyjście/powrót prywatny

W przypadku wdrożenia systemu RCP działającego w oparciu o mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile, to Klient przede wszystkim nie ponosi kosztów zakupu tradycyjnych rejestratorów RCP, programatora kart USB do PC oraz kart lub breloków zbliżeniowych RFID.

Przykładowa cena wdrożenia mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla 15-stu pracowników:

 • Oprogramowanie BIOFINGER/SW (1 stanowisko komputerowe, wersja do 25 użytkowników w lokalnej bazie danych, dożywotnia licencja) : 500 zł netto / opłata jednorazowa.

 • Dwie godziny przeznaczone na zdalne wsparcie techniczne oraz szkolenie z obsługi oprogramowania BIOFINGER/SW i portalu BIOFINGER-RCP/Mobile (175 zł netto / 1 godzina) : 350 zł netto / opłata jednorazowa.

 • Dostęp do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w wersji podstawowej dla 15 pracowników : 215 zł netto / opłata miesięczna.

Cennik dostępów do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile wraz z dedykowanym kalkulatorem znajduje się tutaj.
Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora w celu obliczenia ceny za dowolną ilość pracowników, którzy mają posiadać dostęp do podstawowej lub rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.( 2 ) Natomiast w przypadku wdrożenia systemu BIOFINGER-RCP działającego w oparciu o tradycyjne rejestratory czasu pracy (na karty zbliżeniowe lub na odcisk palca), to cena systemu RCP uzależniona jest od następujących czynników:

 • ilości pracowników objętych systemem RCP

 • ilości rejestratorów RCP ściśle powiązanej z liczbą pracowników

 • ilości licencji oprogramowania komputerowego BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy

 • czy tradycyjny system BIOFINGER-RCP ma być rozbudowany o mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników

 • wyboru metody autoryzacji zdarzeń (statusów RCP) » biometria (odcisk palca) lub karty/breloki zbliżeniowe RFID

 • ilości kart lub breloków zbliżeniowych RFID

 • czy ma to być dostawa kompletnego systemu BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu przez Klienta

 • czy ma to być kompleksowe wdrożenie systemu BIOFINGER-RCP wykonane przez naszą firmę

W przypadku zakupu systemu BIOFINGER-RCP, to informujemy Państwa, iż nasza firma nie pobiera od naszych Klientów miesięcznych lub rocznych opłat abonamentowych. Zakup oprogramowania BIOFINGER/SW lub BIOFINGER/SVR-PRO jest jednorazowy wraz z wieczystą licencją użytkowania dla odpowiedniej ilości komputerów. W przyszłości nasz Klient może dobrowolnie zakupić aktualizację programu BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do wersji najnowszej.

W przypadku rozbudowy tradycyjnego systemu BIOFINGER-RCP o mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników, to opłata za każdego pracownika pobierana jest miesięcznie.

Aktualny cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR-PRO oraz dostępów do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile znajduje się tutaj.


Przed wysłaniem zapytania ofertowego dotyczącego systemu do rejestracji czasu pracy BIOFINGER-RCP, BIOFINGER-RCP/FOTO lub kontroli dostępu BIOFINGER-KD, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie SUPER OFERTA dla nowych Klientów w części Pytania do Klienta:


Szczegółowe informacje pozwolą nam na szybkie przygotowanie i dostarczenie Państwu ekonomicznej oferty na dostawę systemu BIOFINGER-RCP lub BIOFINGER-RCP/FOTO do samodzielnego montażu lub oferty na kompleksową instalację elektronicznego systemu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe RFID przeprowadzoną przez naszą firmę.


W przypadku kompleksowego wdrożenia systemu BIOFINGER-RCP przeprowadzonego przez naszego doświadczonego instalatora, to finalna cena systemu RCP uzależniona jest dodatkowo od:

 • zmiennych kosztów logistycznych » dojazd, diety, ewentualny nocleg, itp.

 • dodatkowych akcesoriów montażowych (ok. 250-350 zł netto)

 • kosztów usługi montażu w zależności od warunków technicznych (1000-1500 zł netto)

 • 2-3 godziny przeznaczone na zdalne wsparcie techniczne oraz szkolenie z obsługi całego systemu BIOFINGER-RCP (175 zł netto / 1 godzina szkolenia)

Kompleksowe prace wdrożeniowe obejmują między innymi usługę montażu i konfigurację rejestratorów RCP oraz instalację i konfigurację oprogramowania BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Jeżeli użytkownik końcowy, czyli pracodawca, zamierza samodzielnie wykonać cały proces wdrożenia systemu BIOFINGER-RCP, to nieco oszczędza, bowiem kompleksowe wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy dokonane przez naszą profesjonalną ekipę jest nieco droższe, ale przynosi wymierne korzyści, czyli:

 • szybki i sprawny montaż urządzeń

 • poprawną konfigurację oprogramowania BIOFINGER/SW

 • merytoryczne szkolenie poparte wieloletnim doświadczeniem

 • 36 miesięcy gwarancji na cały system BIOFINGER-RCP

Pracodawca może wybrać pomiędzy biometryczną (odcisk palca), a tradycyjną – zbliżeniową metodą autoryzacji (karty, breloki, bransoletki lub tagi Unique, Mifare, HID).
Z wyborem zbliżeniowej RFID metody autoryzacji zdarzeń (statusów RCP) wiąże się dodatkowy koszt samych kart zbliżeniowych Unique, kart zbliżeniowych Mifare lub breloków zbliżeniowych, w które należy zaopatrzyć każdego pracownika jak i ewentualnych nadruków na kartach wraz z ich personalizacją. Dodać można także koszt zawieszek – holderów z taśmą do noszenia kart RFID.

Koszt samych rejestratorów czasu pracy, w zależności od modelu, uzależniony jest od następujących czynników:

 • przycisków funkcyjnych (F1-F6) lub ich brakiem

 • komunikatów głosowych lub ich brakiem

 • wielkością wyświetlacza

 • oferowanych funkcji (menu czytnika i firmware)

 • z opcją foto-rejestracji zdarzeń / wbudowany aparat

 • kursu EUR

W zależności od modelu cena prostych oraz profesjonalnych rejestratorów RCP mieści się w przedziale od 1163 zł netto do 2785 zł netto.

Linia czytników RCP klasy BASIC:

 • Prosty biometryczno/zbliżeniowy rejestrator czasu pracy z serii BIOFINGER.UA150
  Cena: 1163 zł netto

 • Prosty biometryczno/zbliżeniowy rejestrator czasu pracy z modułem WiFi z serii BIOFINGER.UA760
  Cena: 1517 zł netto

Linia czytników RCP klasy PREMIUM:

 • Rejestrator czasu pracy na karty zbliżeniowe z serii RFID.S500
  Cena: 2038 zł netto

 • Foto-rejestrator czasu pracy z kamerą na karty zbliżeniowe RFID.S880
  Cena: 2279 zł netto

 • Biometryczno/zbliżeniowy foto-rejestrator czasu pracy z kamerą BIOFINGER.iClock680
  Cena: 2785 zł netto

Najtańszy kompletny zestaw systemu do rejestracji czasu pracy na odcisk palca i/lub karty zbliżeniowe BIOFINGER-RCP do samodzielnego montażu przez Klienta, bazujący na:

 • jednym biometryczno/zbliżeniowym rejestratorze czasu pracy z serii BIOFINGER.UA150

 • jednej licencji na program do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER/SW (1 stanowisko komputerowe, wersja do 50 użytkowników w lokalnej bazie danych)

 • 2 godzinach zdalnego szkolenia oraz wsparcia technicznego

 • przesyłka kurierska

wynosi ok. 3038 zł netto.

Opcjonalnie posiadacz systemu BIOFINGER-RCP może zakupić zestaw zasilania awaryjnego za ok. 250-400 zł netto. Cena zestawu zasilania awaryjnego uzależniona jest od zasilacza buforowego oraz pojemności baterii akumulatorowej.
Zachęcamy Państwa do poznania wszystkich możliwości systemu BIOFINGER-KD/RCP

Funkcjonalności systemu BIOFINGER

Zdementować należy również błędne przekonanie, iż technologia biometryczna, najczęściej bazująca na tzw. odcisku palca (cyfrowym obrazie punktów charakterystycznych, czyli rozwidleń i zakończeń linii papilarnych), zastosowana do rejestrowania czasu pracy jest dużo droższa od technologii zbliżeniowej RFID. Biometryczny rejestrator czasu pracy jest nieznacznie droższy od czytnika kart zbliżeniowych RFID. Przy okazji eliminuje koszt zakupu kart zbliżeniowych oraz zapewnia 100% pewność co do tożsamości danego pracownika eliminując skutecznie jakiekolwiek nieuczciwe zachowania w tym względzie. Korzyści wynikające z zastosowania biometrii do elektronicznego ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy z nawiązką rekompensują nieco większą cenę czytnika RCP. Ostatecznie biometryczny system RCP jest tańszy od systemu RCP bazującego na kartach czy brelokach zbliżeniowych RFID.

ZDJĘCIA Z WYBRANYCH REALIZACJI SYSTEMÓW REJESTRACJI CZASU PRACY