Foto rejestratory czasu pracy z kamerą BIOFINGER-RCP/FOTO