Oświetlenie LED. Lampy uliczne

Oświetlenie uliczne i wymagania z nim związane znacząco zmieniły się na przestrzeni wielu lat, a szczególnie w ostatnim czasie, kiedy to w 2009 roku wprowadzono nakaz wymiany energochłonnych, żarowych źródeł światła. Warto jednak wiedzieć, że lampy uliczne wcześniej również przechodziły pewne modernizacje. Pierwszymi lampami były lampy gazowe, po nich na rynek weszły lampy żarowe, następnie świetlówki, wysokoprężne lampy rtęciowe, nisko- i wysokoprężne lampy sodowe, metalohalogenowe i obecnie stosowane światło LED, czyli elektroluminescencyjne źródła światła.

Dioda LED, czyli serce elektroluminescencyjnego źródła światła

Pierwsze diody LED zostały wyprodukowane w 1962 roku na bazie arsenku galu. Zmiany, jakie można obserwować od tamtego czasu to przede wszystkim rodzaj emitowanego światła, które początkowo było podczerwone, zielone, następnie zielone i niebieskie, w końcu białe. Jest to możliwe dzięki półprzewodnikowym źródłom światła o bardzo wysokiej wydajności. W wyniku połączenia barw: zielonej, czerwonej i niebieskiej otrzymujemy barwę białą, która umożliwia szerokie spektrum zastosowań m.in. oświetlenia ulicznego. Diody LED mają strukturę półprzewodnikową, a ich budowa składa się z dwóch warstw półprzewodników typu n i typu p, obszaru aktywnego pomiędzy nimi oraz elektrody dodatniej i ujemnej.

Rozsył światłości w oprawach oświetleniowych LED może być kształtowany w następujący sposób:

  • diody o tej samej bryle fotometrycznej zostają rozłożone równomiernie na płaskiej powierzchni, a soczewka zamontowana odpowiednio na każdej diodzie. W ten sposób osiąga się równomierny rozkład natężenia światła na drodze, co jest istotne szczególnie przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.

  • diody o takim samym rozsyle montowane są na liniowo lub skokowo ukształtowanej powierzchni, a każda dioda wyposażona w reflektor. Każda dioda w ten sposób posiada swój własny układ optyczny.

  • diody o takim samym rozsyle mogą być montowane również na płaskiej powierzchni pod różnymi kątami.

Lampy LED i ich wpływ na budżet miasta

Wspomniane wcześniej wydarzenie z roku 2009 to początek projektu SOWA Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego w życie wszedł w 2013 roku. Od tego czasu w Polsce miały zostać wdrażane modernizacje infrastruktury oświetleniowej polskich dróg na terenie całego kraju. W przeważającej części lampy uliczne były lampami sodowymi, które rocznie pochłaniały 1500 GWh. Oświetlenie LED miało te koszty znacząco zminimalizować nawet do 80-90%. Przykładem projektu może być modernizacja oświetlenia drogowego na testowym odcinku ul. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754, gdzie lampy rtęciowe o mocy 250 W zostały zastąpione innowacyjnymi lampami LED o mocy ponad dwa razy mniejszej 112 W.

Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że zużycie energii na tym odcinku było o 50% mniejsze, a mianowicie wynosiło 3,9 kW, a przed wymianą 8,25 kW. W bilansie rocznym wyglądało to następująco: jedna lampa uliczna LED pozwala zaoszczędzić 540 kWh, co w przypadku wymiany 1000 lamp daje 540 MWh. Przeliczając to na jednostkę pieniężną, jedna lampa LED to oszczędność 216 złotych rocznie, 1000 lamp to zaś oszczędność w granicach 216 000 złotych. Lampa sodowa nie gwarantowała również tak dużej żywotności, jak LED-owa, która jest 6-krotnie dłuższa. Tradycyjne źródła energii często ulegały awarii, kiedy to nowe lampy uliczne LED funkcjonowały w sposób bezawaryjny, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Światło LED i jego wpływ na środowisko

Nie tylko oszczędność budżetu wpłynęła na decyzję o konieczności wymiany tradycyjnych lamp ulicznych na lampy LED w polskich miastach, ale również troska o środowisko naturalne. Znacznie zmniejszona moc oświetlenia przekłada się bezpośrednio na mniejszą ilość zanieczyszczeń, które są efektem procesu produkcji energii elektrycznej. 10 tys. lamp ulicznych LED o mocy 112 W to oszczędność w wysokości 5 400MWH w skali roku. Dzięki temu pozytywnie zmniejsza się zużycie węgla do 3600 ton/rok, następuje redukcja emisji pyłu węglowego do prawie 2500 ton/rok, 9000 ton/rok redukcja emisji CO2 i SO2 do 270 ton/rok. Koszty wymiany oświetlenia na lampy LED można pokryć z kilku źródeł m.in.: ze środków unijnych, kredytów przeznaczonych na energooszczędne projekty lub w ramach zaoszczędzonych środków z tytułu zastosowania energooszczędnej technologii LED.

Odnawialne źródło energii – nowy standard polskich dróg

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii znalazło swoje zastosowanie również w przypadku lamp ulicznych LED. Lampy LED-owe solarne czerpią energię z promieniowania słonecznego, a hybrydowe zasilane jest są przez energię słoneczną i energię wiatru. Brak konieczności zasilania z sieci elektroenergetycznej to jednocześnie brak kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną. To innowacyjne rozwiązanie jest ogromnym wsparciem dla budżetu miasta, ekologii i człowieka.

Firma PTC SECURITY SYSTEMS na bazie wieloletniego doświadczenia w branży teletechnicznej, posiadanego odpowiedniego zaplecza technicznego oraz kadrowego, postanowiła rozszerzyć swoją działalność poprzez rozbudowę działu sprzedaży i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego lamp przemysłowych LED. Oferta naszej firmy obejmuje energooszczędne i nowoczesne oświetlenie przemysłowe LED do różnorakiego zastosowania.
Posiadamy szeroką wiedzę specjalistyczną oraz wyspecjalizowany zespół. Potwierdzeniem tego są chociażby liczne certyfikaty, licencje oraz koncesje.


Podziel się naszym artykułem branżowym

                        

Rok 2015  |  Autor PTC SECURITY SYSTEMS  |  Źródło: Opracowanie własne

Pozostałe artykuły branżowe:


Podziel się proszę informacją o tej stronie! Dziękujemy :-)