Opis aktualizacji

Historia aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SVR


Program do RCP

Nasza firma Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS) na bieżąco monitoruje oczekiwania stawiane przez naszych Klientów oraz prowadzi intensywne prace programistyczne związane z modyfikacją i rozwojem naszego autorskiego oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR.


Grudzień 2017, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2017.1205

   Dostosowano oprogramowanie BIOFINGER/SVR do współpracy ze wszystkimi platformami z serii ZMMx (nowe czytniki KD/RCP) oraz ZEMx (stare czytniki KD/RCP).

   Dodano obsługę konta email w trybie bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika.


Maj 2015, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2015.0520

   Zmodyfikowano mechanizm automatycznego pobierania rejestrów KD/RCP z wewnętrznej pamięci czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID do lokalnej bazy danych MySQL.
Program BIOFINGER/SVR aktualnie pobiera rejestry z pamięci terminali KD/RCP tylko dla użytkowników poprawnie zarejestrowanych (opisanych i zapisanych) w programie BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami.


Grudzień 2013, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2013.1217

   Znacznie ulepszono komunikację programu BIOFINGER/SVR z czytnikami biometrycznymi oraz zbliżeniowymi RFID w procesie sprawdzania połączenia.
   Usprawniono proces logowania do programu BIOFINGER/SVR tak, aby przy dużej intensywności wykonywanych zadań nie dochodziło do zrywania połączenia z bazą danych MySQL.
   Wprowadzono 10 minutowy interwał czasowy, oznaczający minimalny czas pomiędzy kolejnymi operacjami pobierania rejestrów z czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID.


Sierpień 2013, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2013.0823

   Dostosowano działanie programu BIOFINGER/SVR do zmodyfikowanej struktury bazy danych MySQL w związku z poprzednimi aktualizacjami oprogramowania BIOFINGER/SW.


Luty 2013, BIOFINGER/SVR ver. 2.1.2013.0222

   Znacznie ulepszono komunikację pomiędzy stanowiskiem komputerowym a serwerem bazy danych MySQL. Program BIOFINGER/SVR korzysta aktualnie z zasobów serwera tylko wtedy, gdy występuje na to zapotrzebowanie.
   Wprowadzono automatyczne zamykanie nieużywanych przez użytkownika okien konfiguracyjnych.
   Znacznie zwiększono niezawodność programu BIOFINGER/SVR w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku komunikacji z czytnikami biometrycznymi, zbliżeniowymi RFID lub z serwerem bazy danych. Po awarii systemu/serwera program samoczynnie wznawia wykonywanie zaprogramowanych zadań.
   Dodano kontrolę poprawności wprowadzanych adresów e-mail.
   W module Archiwizacja wprowadzono eksport wszystkich tabel systemu bazy danych.

shares