Mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników

może znaleźć zastosowanie jako:

 • samodzielny onlinowy systemem do rejestracji i rozliczania czasu pracy przy użyciu smartfonów (portal BIOFINGER-RCP/Mobile + program BIOFINGER/SW)

 •       oraz
 • może stanowić doskonałe uzupełnienie tradycyjnego systemu rejestracji czasu pracy BIOFINGER-RCP wykorzystującego stacjonarne rejestratory czasu pracy.

Po wdrożeniu portalu BIOFINGER-RCP/Mobile wszyscy lub wybrani pracownicy zarejestrowani w systemie BIOFINGER-RCP przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, laptop lub komputer PC) przez dowolną przeglądarkę internetową, będą mogli rejestrować 6 statusów RCP:

 • rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy

 • wyjście/powrót służbowy

 • wyjście/powrót prywatny

W praktyce oznacza to, że pracownik przy użyciu smartfona loguje się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i rozpoczyna czas pracy załatwiając sprawy służbowe poza firmą, a następnie w firmie kończy czas pracy przy użyciu tradycyjnego rejestratora RCP lub może wystąpić inna dowolna kombinacja rejestracji statusów RCP. Następnie osoba rozliczająca czas pracy w programie BIOFINGER/SW będzie miała wiarygodne rejestry danego pracownika (wraz z lokalizacją – koordynaty GPS) oraz nie będzie musiała ręcznie wprowadzać do systemu BIOFINGER-RCP brakujących rejestrów czasu pracy.

Portal BIOFINGER-RCP/Mobile dostępny jest w dwóch wersjach:

 • wersja podstawowa

 • wersja rozszerzona PRO

Podsumowanie możliwości portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w wersji podstawowej:

 • Możliwość zdalnej rejestracji 6 statusów RCP : rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy, wyjście/powrót służbowy oraz wyjście/powrót prywatny.

 • Brak prezentacji ostatniego statusu RCP zarejestrowanego przy tradycyjnym rejestratorze czasu pracy.

 • Brak prezentacji statystyk czasu pracy pracownika.Podsumowanie możliwości portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO w wersji rozszerzonej:

 • Specjalny algorytm nadzoruje proces rejestracji 6 statusów RCP (rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy, wyjście/powrót służbowy oraz wyjście/powrót prywatny). Pracownik nie popełni błędu przy wyborze statusu RCP.

 • Prezentacja ostatniego statusu RCP zarejestrowanego przy tradycyjnym rejestratorze czasu pracy.

 • Prezentacja statystyk czasu pracy pracownika za dany dzień, za bieżący miesiąc oraz za poprzedni miesiąc z uwzględnieniem wyjść służbowych oraz wyjść prywatnych.

 • Bezpłatne aktualizacje obejmujące wersję rozszerzoną.Dostęp do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile oraz BIOFINGER-RCP/Mobile PRO można wykupić dla dowolnej ilości pracowników zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-RCP  »  nawet dla 1 osoby.

Ceny dostępów dla pracowników do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile

Cennik wraz z dedykowanym kalkulatorem znajduje się na tutaj. Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora w celu obliczenia ceny za dowolną ilość pracowników, którzy mają posiadać dostęp do podstawowej lub rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

Jakie zmiany nastąpią w programie BIOFINGER/SW?

W samym programie BIOFINGER/SW w module [Administracja użytkownikami] pojawi się nowa kolumna [Zdalne RCP] z wyborem TAK lub NIE dla każdego pracownika.
Dodatkowo w okienku wyboru terminali KD/RCP, pojawi się nowy terminal wirtualny o nazwie BIOFINGER-RCP/Mobile do którego będą wysyłani pracownicy objęci rejestracją zdalną w portalu BIOFINGER-RCP/Mobile oraz z którego będą pobierane rejestry RCP (rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy, wyjście/powrót służbowy, wyjście/powrót prywatny).

Ważne!
Wdrożenie portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w wersji podstawowej lub rozszerzonej wymaga posiadania oprogramowania BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2023.xxx. W przeciwnym razie należy zakupić aktualizację programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej.
BIOFINGER-RCP/Mobile logowanie do portalu