Biometryczno/zbliżeniowy system rejestracji czasu pracy – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Rejestrator czasy pracy BIOFINGER.US15C