Program BIOFINGER/SVR

Aplikacja BIOFINGER/SVR
Aplikacja BIOFINGER/SVR służy do automatycznego wykonywania wybranych procesów, które (nieautomatycznie) wykonuje oprogramowanie BIOFINGER/SW. Dostęp do aplikacji BIOFINGER/SVR posiadają jedynie użytkownicy, którym nadano w programie BIOFINGER/SW uprawnienia SUPER-ADMINISTRATORA. Opcja ´Uruchom program razem z systemem´ pozwala na automatyczne uruchomienie BIOFINGER/SVR po ponownym uruchomieniu sytemu operacyjnego komputera i przeprowadzenie zadań zgodnie z ich ustawieniami. Minimalne wymagania systemowe aplikacji BIOFINGER/SVR:
 • system operacyjny MsWindows XP, VISTA, 7, 2003 Server
 • pamięć RAM 512Mb
Widok okna głównego modułu: Archiwizacja systemu
Lista automatycznie wykonywanych procesów:
TESTOWANIE POŁĄCZENIA
Aplikacja BIOFINGER/SVR daje możliwość testowania połączenia programu BIOFINGER/SW z terminalami zdefiniowanymi w zakładce ´Konfiguracja terminali´. Administrator systemu ma możliwość zdefiniowania harmonogramu przeprowadzenia testu połączenia. Istnieją dwie możliwości ustawienia czasu sprawdzania połączenia z terminalami:
 • ´codziennie o godzinie´ - pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00 - 23:59), o której zostanie przeprowadzony test połączenia
 • ´co´ - wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu wraz przedziałem czasowym (00:00 - 23:59), po jakim zostanie przeprowadzony test połączenia
POWIADOMIENIA E-MAIL
Zakładka ´Ustawienia powiadomień e-mail´ pozwala na zdefiniowanie do dwóch adresów e-mail, na które wysyłane będą wiadomości dotyczące funkcjonowania systemu BIOFINGER-RCP/KD. W celu umożliwienia wysyłania wiadomości e-mail przez aplikację BIOFINGER/SVR należy w części ´Ustawienia konta´ wprowadzić następujące informacje:
 • adres e-mail - adres e-mail konta, z którego wysyłane będą wiadomości
 • serwer poczty wychodzącej
 • login - identyfikator użytkownika na serwerze poczty wychodzącej
 • hasło - hasło dostępowe do serwera poczty wychodzącej
Wiadomości e-mail wysyłane są w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu (np. brak połączenia z terminalami) BIOFINGER-RCP/KD.

POBIERANIE REJESTRÓW
Aplikacja BIOFINGER/SVR pozwala na zdefiniowanie harmonogramu automatycznego pobierania rejestrów z terminali dostępnych w systemie. Administrator systemu ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod automatycznego pobierania rejestrów:
 • ´codziennie o godzinie´ - pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00 - 23:59), o której zostaną pobrane rejestry
 • ´co´ - wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu wraz przedziałem czasowym (00:00 - 23:59), po jakim rejestry zostaną pobrane automatycznie
Dodatkowo istnieje możliwość włączenia opcji ´Usuń rejestry po pobraniu´ co spowoduje wykasowanie z pamięci terminala rejestrów, które zostały pobrane automatycznie do bazy danych MySQL.

SYNCHRONIZACJA CZASU
W celu przeprowadzenia automatycznej synchronizacji czasu terminali należy wybrać odpowiednią metodę przeprowadzenia automatycznej synchronizacji czasu. Administrator systemu ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod automatycznej synchronizacji czasu:
 • ´codziennie o godzinie´ - pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00 - 23:59), o której nastąpi synchronizacja
 • ´co´ - wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu wraz przedziałem czasowym (00:00 - 23:59), po jakim będzie następowała automatyczna synchronizacja czasu
Po prawidłowo przeprowadzonej synchronizacji czas na terminalach odpowiada czasowi systemowemu komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja BIOFINGER/SVR.

ARCHIWIZACJA SYSTEMU
Aplikacja BIOFINGER/SVR umożliwia przeprowadzanie automatycznych archiwizacji bazy danych MySQL systemu BIOFINGER-RCP/KD. W celu przeprowadzenia poprawnej archiwizacji bazy danych MySQL Administrator systemu musi wybrać jedną z dwóch metod wykonania tego zadania:
 • ´codziennie o godzinie´ - pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00 - 23:59), o której nastąpi archiwizacja
 • ´co´ - wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu wraz przedziałem czasowym (00:00 - 23:59), po jakim będzie następowała automatyczna archiwizacja
Dodatkowo należy wskazać miejsce zapisania pliku archiwizacyjnego. Przycisk ´Przeglądaj´ pozwala na wybór folderu, w którym zapisywany będzie plik archiwizowany. Domyślna nazwa pliku archiwizowanego to: BIOFINGER_BackUp.sql. Poza podstawowym plikiem archiwizowanym *.sql aplikacja BIOFINGER/SVR automatycznie tworzy plik *.bak, zawierający dane sprzed ostatniej prawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.