Program BIOFINGER/SVR-PRO

Program BIOFINGER/SVR-PRO jest nowoczesnym, modułowym i zaawansowanym programem usługowym do automatycznego przeprowadzania różnych procesów informatycznych związanych z systemem BIOFINGER-KD/RCP oraz czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu.
Modułowość programu sprawia, że nasi Klienci mogą zakupić wybrane funkcjonalności niezbędne do funkcjonowania systemu BIOFINGER-RCP w danej firmie. W dowolnym momencie można dokupić dodatkowe moduły i aktywować w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

W wersji podstawowej program BIOFINGER/SVR-PRO udostępnia następujące moduły:
  Pobieranie rejestrów
  Synchronizacja daty i czasu
  Konfiguracja
  Ustawienia czasowe komunikacji z terminalami
  Testowanie komunikacji
  Powiadomienia e-mail (tylko do testowania komunikacji z terminalami)
  Archiwizacja systemu KD/RCP

Za dodatkową opłatą można dokupić następujące moduły:
  Eksport rejestrów KD/RCP do plików
  Generowanie i wysyłanie raportów (dostępny od lipca/sierpnia 2021 roku)
Nasza firma jest otwarta na Klientów i oferuje trzy rożne formy finansowania przy zakupie modułu Generowanie i wysyłanie raportów.
Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania oraz różne formy finansowania znajdują się na stronie cennik oprogramowania.

Program BIOFINGER/SVR-PRO stanowi rozszerzenie głównego programu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER/SW i działa tylko z programem BIOFINGER/SW.
BIOFINGER/SVR-PRO jest instalowany na serwerze fizycznym lub wirtualnym z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019.

Schemat systemu BIOFINGER/SVR-PROWidok okna głównego programu   [ BIOFINGER/SVR-PRO ]


BIOFINGER/SVR-PRO Okno główne programu


Moduł   [ POBIERANIE REJESTRÓW ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego pobierania rejestrów z pamięci wszystkich lub wybranych czytników KD/RCP zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

BIOFINGER/SVR-PRO Pobieranie rejestrów

Możliwości konfiguracji procesu pobierania oraz usuwania rejestrów:

  • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której pobrane zostaną rejestry z pamięci terminali.

  • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim rejestry pobrane zostaną automatycznie.

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia opcji:

  • Usuń rejestry z pamięci terminali KD/RCP po pobraniu » co spowoduje wykasowanie rejestrów z pamięci terminali, które zostały pobrane automatycznie do bazy danych MySQL.

  • W przedziale czasu » definiuje przedział czasu (00:00-23:59), w którym proces pobierania rejestrów do lokalnej bazy danych MySQL oraz usuwania rejestrów z pamięci terminali będzie aktywny.


Moduł   [ SYNCHRONIZACJA DATY I CZASU ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznej synchronizacji daty i czasu w czytnikach KD/RCP zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

BIOFINGER/SVR-PRO Synchronizacja daty i czasu

Możliwości konfiguracji procesu synchronizacji czasu i daty:

  • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonana zostanie synchronizacja czasu i daty.

  • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi synchronizacja czasu i daty.

Ważne!
Czas oraz data synchronizowane są z ustawieniami serwera.


Moduł   [ KONFIGURACJA ]

umożliwia konfigurację programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz ustawienie dodatkowych funkcjonalności związanych z automatyzacją pozostałych procesów informatycznych.

BIOFINGER/SVR-PRO Konfiguracja systemu


Zakładka   [ USTAWIENIA CZASOWE KOMUNIKACJI Z TERMINALAMI ]

umożliwia wprowadzenie ograniczenia czasowego w komunikacji z czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

Ograniczenie czasowe obejmuje następujące procesy:
  Pobieranie rejestrów
  Synchronizacja daty i czasu
  Testowanie komunikacji

Zakładka   [ TESTOWANIE KOMUNIKACJI ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego testowania połączenia programu BIOFINGER/SW z czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

Możliwości konfiguracji procesu testowania połączenia z czytnikami KD/RCP:

  • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonany zostanie test połączenia.

  • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi test połączenia.

Zakładka   [ POWIADOMIENIA E-MAIL ]

umożliwia konfigurację serwera poczty wychodzącej SMTP oraz wprowadzenie dwóch adresów e-mail, na które wysyłane będą powiadomienia dotyczące funkcjonowania systemu BIOFINGER-KD/RCP.

Wiadomości e-mail wysyłane są bezpośrednio z serwera poczty wychodzącej Klienta, w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu BIOFINGER-RCP/KD:
  braku połączenia z terminalami KD/RCP
  braku możliwości zapisu rejestrów RCP do pliku wymiany


Moduł   [ ARCHIWIZACJA SYSTEMU KD/RCP ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa całego systemu BIOFINGER-KD/RCP do pliku zewnętrznego MySQL.

BIOFINGER/SVR-PRO Archiwizacja systemu

Możliwości konfiguracji procesu archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP:

  • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonana zostanie archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP.

  • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP.

Moduł umożliwia zdefiniowanie jednej lokalizacji, zgodnie z możliwościami systemu operacyjnego MsWindows, do której będą zapisywane kopie bezpieczeństwa. Pliki *.SQL są dopisywane do wskazanej lokalizacji.

Ważne!
Automatyczna archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP to funkcjonalność, która pozwala na utrzymanie wysokiego standardu ochrony i bezpieczeństwa danych.
Czy zastanawiałeś się ile kosztują Twoje dane? Czy wiesz jak często firmy padają ofiarą cyberataków lub operatorzy programu popełniają nieodwracalne w skutkach błędy?
Automatyczna kopia bezpieczeństwa chroni Twoje cenne dane, co przynosi realną oszczędność czasu i obniża straty finansowe.


Moduł   [ EKSPORT REJESTRÓW KD/RCP DO PLIKÓW ]

umożliwia automatyczne generowanie pliku wymiany i zapis danych (rejestrów RCP) do tekstowego pliku zewnętrznego w ustalonym formacie.

BIOFINGER/SVR-PRO Eksport rejestrów

Moduł Eksport rejestrów KD/RCP do plików pozwala na zdefiniowanie jednej lokalizacji, zgodnie z możliwościami systemu operacyjnego Ms.Windows, do której będzie generowany plik tekstowy z rejestrami RCP, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania rejestrów z pamięci czytników biometryczno/zbliżeniowych pracujących w systemie rejestracji czasu pracy.

Obsługiwane formaty automatycznego zapisu danych do pliku zewnętrznego:

Format wyjściowy » BIOFINGER_RCP.txt

ID użytkownika;Data i czas;Status; Numer czytnika

ID użytkownika: numer ID użytkownika (5 cyfr)
Data i czas: data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Status: status zdarzenia RCP
    0 : rozpoczęcie czasu pracy
    1 : zakończenie czasu pracy
    2 : powrót prywatny
    3 : wyjście prywatne
    4 : wyjście służbowe
    5 : powrót służbowy
Numer czytnika: od 1 do 99
Separator: średnik
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP_Enova.txt

NNNNNNNNNNRRRRMMDDhhmmssOO

NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
RRRR: rok (4 cyfry)
MM: miesiąc (01-12)
DD: dzień (01-31)
hh: godzina (00-23)
mm: minuta (00-59)
ss: sekunda (00-59)
OO: rodzaj zdarzenia:
    00 : Rozpoczęcie czasu pracy
    01 : Zakończenie czasu pracy
    04 : Wyjście służbowe
    05 : Powrót służbowy
    03 : Wyjście prywatne
    02 : Powrót prywatny
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP_Comarch.txt

RRRR;MM;DD;gg;mm;ss; NNNNNNNNNN;Z

RRRR: rok (4 cyfry)
MM: miesiąc (01-12)
DD: dzień (01-31)
gg: godzina (00-23)
mm: minuta (00-59)
ss: sekunda (00-59)
NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
Z: rodzaj zdarzenia:
    0 : wejście (rozpoczęcie czasu pracy)
    1 : wyjście (zakończenie czasu pracy)
Separator: średnik (;)
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP.csv

ID użytkownika, Data i czas, Status, Numer czytnika

ID użytkownika: numer ID użytkownika (5 cyfr)
Data i czas: data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Status: status zdarzenia RCP
    0 : rozpoczęcie czasu pracy
    1 : zakończenie czasu pracy
    2 : powrót prywatny
    3 : wyjście prywatne
    4 : wyjście służbowe
    5 : powrót służbowy
Numer czytnika: od 1 do 99
Separator: brak
Kodowanie: UTF-8

Przykład pliku zewnętrznego RCP.csv:
ID użytkownika, Data i czas, Status, Numer czytnika
00001 2019-01-02 08:00:00 0 1
00001 2019-01-02 16:00:00 1 2
00002 2019-01-02 08:10:00 0 1
00002 2019-01-02 09:30:00 4 2
00002 2019-01-02 10:00:00 5 1
00002 2019-01-02 12:15:00 3 2
00002 2019-01-02 12:45:00 2 2
00002 2019-01-02 15:45:00 1 1Format wyjściowy » RCP_IFS9.txt

NNNYYMMDDHHmmSSS

NNN: numer ID pracownika (3 cyfry)
YYMMDD: data zdarzenia RCP
(YY: 2 cyfry, MM: 2 cyfry, DD: 2 cyfry)
HHmm: godzina i minuta zdarzenia RCP
(HH: 2 cyfry, mm: 2 cyfry)
SSS: rodzaj zdarzenia RCP:
        000 : wejście
        011 : wyjście służbowe
        010 : powrót z wyjścia służbowego
        001 : wyjście
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Ważne!
1. Proces automatyzacji zapisu danych (rejestrów RCP) do pliku zewnętrznego rozpoczyna się od daty rejestrów zapisanych w pamięci terminala RCP.
2. Proces dopisywania rejestrów RCP do pliku zewnętrznego działa w cyklu miesięcznym. Po przekroczeniu miesiąca stare rejestry nadpisywane są nowymi rejestrami RCP.


Moduł   [ GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW ]

umożliwia automatyczne generowanie raportów indywidualnych oraz raportu zbiorowego dla wszystkich lub wybranych pracowników z uwzględnieniem opcji ignoruj błędy oraz wysyłanie raportów indywidualnych z opisem do wskazanych pracowników na e-maila.

[ GRAFIKA ]

Cel nowego modułu jest taki aby możliwie maksymalnie odciążyć operatorów programu BIOFINGER/SW, którzy ręcznie generują setki raportów oraz analizują i poprawiają błędy pracowników dokonywane przy nieprawidłowym wyborze statusów RCP (F1»F6) lub braku autoryzacji statusu RCP (tzw. zapomniałem się odbić).


Pracownik otrzyma maila z załącznikiem (szczegółowy raport indywidualny w formacie HTML) w którym znajdzie szczegółowe informacje o swoim czasie pracy za wybrany okres oraz informacje o ewentualnych błędach w autoryzacjach (zapomnienia lub pomyłki w wyborze statusów RCP), które należy wyjaśnić z administratorem systemu BIOFINGER-RCP.
Tym samym zadaniem każdego pracownika będzie analiza oraz osobiste wyjaśnienie swoich błędów związanych z nieprawidłowym wyborem statusów RCP (F1»F6) lub brakiem autoryzacji statusu RCP.

Przykładowy raport indywidualny, który zostanie automatycznie wygenerowany do pliku HTML, załączony i wysłany mailem do pracownika:
  Raport indywidualny bez błędów w autoryzacjach
  Raport indywidualny z błędami w autoryzacjach


Wszyscy lub wybrani operatorzy programu BIOFINGER/SW (tj. osoby rozliczające czas pracy pracowników), otrzymają maila z załącznikiem raporty_indywidualne.zip, który zawiera wszystkie szczegółowe raporty indywidualne pracowników dla których rozliczają czas pracy, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w programie BIOFINGER/SW.

Przykładowy raport zbiorowy, który zostanie automatycznie wygenerowany do pliku HTML, załączony i wysłany mailem do osób rozliczających czas pracy:
  Raport zbiorowy bez błędów w autoryzacjach
  Raport zbiorowy z błędami w autoryzacjach

Każdy operator programu BIOFINGER/SW (tj. osoba rozliczająca czas pracy) może otrzymać na swojego maila dwa różne raporty:
  Własny raport indywidualny
  Raport zbiorowy dla wszystkich lub wybranych pracowników

Proces poprawiania błędów, tj. ręcznego modyfikowania rejestrów RCP nie ulega zmianie i odbywa się w programie BIOFINGER/SW w module Rozliczanie czasu pracy w oknie Zdarzenia.
Każdy poprawiony raport indywidualny operator programu BIOFINGER/SW może ponownie wygenerować oraz wydrukować w tradycyjny sposób i system BIOFINGER-RCP ponownie wyśle powiadomienie na maila do pracownika. Pracownik otrzyma kolejnego maila z nowym plikiem HTML do swojego raportu indywidualnego w którym znajdą się szczegółowe informacje o czasie pracy za wybrany okres.


Przykładowe powiadomienie wysłane na maila, które otrzyma pracownik:

Witaj Nowak Jan!

Twoje szczegółowe rozliczenie czasu pracy za okres od 01.05.2021 do 31.05.2021 zostało automatycznie wygenerowane przez system BIOFINGER-RCP i jest dostępne w załączniku maila.

Jeżeli Twój raport indywidualny zawiera informacje o błędnych rejestracjach (kolor czerwony), to przeanalizuj swoje błędy i następnie zgłoś się do osoby rozliczającej Twój czas pracy w celu wyjaśnienia i poprawienia błędów dokonanych przy nieprawidłowym wyborze statusów RCP (F1»F6) lub braku autoryzacji statusu RCP. Po wprowadzeniu poprawek w Twoich rejestrach czasu pracy, otrzymasz kolejne powiadomienie wraz z nowym rozliczeniem Twojego czasu pracy.

Pamiętaj o tym, aby prawidłowo wybierać statusy RCP dostępne w rejestratorze czasu pracy (F1»F6) i nie zapominaj rejestrować swoich wejść oraz wyjść.

Życzymy miłego dnia!
Twój Pracodawca oraz
Zespół BIOFINGER.pl


Możliwość testowania nowego modułu   [ GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW ]

Dla wszystkich Klientów naszej firmy dajemy możliwość bezpłatnego przetestowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów, przez okres 3 miesięcy na poniższych warunkach:

1.  Klienci którzy posiadają program BIOFINGER/SVR-PRO
otrzymają bezpłatnie aktualizację programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do wersji najnowszej, dostosowanej do współpracy z modułem Generowanie i wysyłanie raportów.
Jeżeli po upływie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia testowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów:

1.1  Klient nie dokona zakupu nowej funkcjonalności, to nasza firma wystawi fakturę VAT za jednorazowy zakup aktualizacji programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
Moduł Generowanie i wysyłanie raportów w programie BIOFINGER/SVR-PRO zostanie wyłączony.

1.2  Klient zdecyduje się na zakup nowej funkcjonalności, to nasza firma nie wystawi faktury VAT za aktualizację programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.
Klient poproszony zostanie o wybór jednej z czterech różnych propozycji finansowania szczegółowo opisanych na stronie cennik w dziale [Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila].

2.  Klienci którzy nie posiadają programu BIOFINGER/SVR-PRO
otrzymają bezpłatnie najnowsze wydanie programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz aktualizację programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej, dostosowanej do współpracy z modułem Generowanie i wysyłanie raportów.
Jeżeli po upływie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia testowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów:

2.1  Klient nie dokona zakupu nowej funkcjonalności, to nasza firma wystawi fakturę VAT za jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
Program BIOFINGER/SVR-PRO zostanie zdalnie odinstalowany przez pracownika naszej firmy.

2.2  Klient zdecyduje się na zakup programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz aktywację nowej funkcjonalności, to nasza firma:

2.2.1  Wystawi fakturę VAT za zakup programu BIOFINGER/SVR-PRO, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
2.2.2  Nie wystawi faktury VAT za aktualizację programu BIOFINGER/SW.
2.2.3  Klient poproszony zostanie o wybór jednej z czterech różnych propozycji finansowania szczegółowo opisanych na stronie cennik w dziale [Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila].W każdym z powyższych przypadków zapewnimy naszym Klientom 3 godziny bezpłatnego zdalnego szkolenia oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi, konfiguracji oraz użytkowania nowego modułu Generowanie i wysyłanie raportów.

Ważne!
1. Zaplanuj czas na to aby szybko i sprawnie do programu BIOFINGER/SW do modułu Administracja użytkownikami wprowadzić adresy e-mail wszystkich pracowników Twojej firmy oraz wybrać rodzaj otrzymywanego raportu (indywidualny, zbiorowy, obydwa).
2. Zastanów się które osoby mają otrzymywać na maila raporty zbiorowe oraz obydwa (zbiorowy + indywidualny)
3. Funkcjonalność Generowanie i wysyłanie raportów należy ustawić/aktywować najlepiej z początkiem miesiąca.Moduł Generowanie i wysyłanie raportów jest w trakcie realizacji i będzie dostępny w lipcu/sierpniu 2021 roku.


Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania oraz różne formy finansowania znajdują się na stronie cennik oprogramowania.

Informujemy również, że w grudniu 2019 roku zakończył się okres wsparcia i rozwoju poprzedniego programu BIOFINGER/SVR.