Program BIOFINGER/SVR-PRO

Program BIOFINGER/SVR-PRO jest nowoczesnym, modułowym i zaawansowanym programem usługowym do automatycznego przeprowadzania różnych procesów informatycznych związanych z systemem BIOFINGER-KD/RCP oraz czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu.
Modułowość programu sprawia, że nasi Klienci mogą zakupić wybrane funkcjonalności niezbędne do funkcjonowania lub ulepszenia systemu BIOFINGER-RCP w danej firmie. W dowolnym momencie można dokupić dodatkowe moduły i aktywować w systemie BIOFINGER-KD/RCP.
Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania oraz różne formy finansowania znajdują się na stronie cennik oprogramowania.

W wersji podstawowej program BIOFINGER/SVR-PRO udostępnia następujące moduły:
  Pobieranie rejestrów
  Synchronizacja daty i czasu
  Konfiguracja
      Ustawienia czasowe komunikacji z terminalami
      Testowanie komunikacji
      Powiadomienia e-mail (tylko do testowania komunikacji z terminalami)
  Archiwizacja systemu KD/RCP

Za dodatkową opłatą można dokupić następujące moduły:
  Eksport rejestrów KD/RCP do plików
  Generowanie i wysyłanie raportów
Nasza firma jest otwarta na Klientów i oferuje rożne formy finansowania przy zakupie modułu Generowanie i wysyłanie raportów.
Dla wszystkich Klientów naszej firmy dajemy możliwość bezpłatnego przetestowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów, przez okres 3 miesięcy.

Program BIOFINGER/SVR-PRO stanowi rozszerzenie głównego programu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER/SW i działa tylko z programem BIOFINGER/SW.
BIOFINGER/SVR-PRO jest instalowany na serwerze fizycznym lub wirtualnym z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019.

Schemat systemu BIOFINGER/SVR-PROWidok okna głównego programu   [ BIOFINGER/SVR-PRO ]


BIOFINGER/SVR-PRO Okno główne programu


Moduł   [ POBIERANIE REJESTRÓW ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego pobierania rejestrów z pamięci wszystkich lub wybranych czytników KD/RCP zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

BIOFINGER/SVR-PRO Pobieranie rejestrów

Możliwości konfiguracji procesu pobierania oraz usuwania rejestrów:

 • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której pobrane zostaną rejestry z pamięci terminali.

 • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim rejestry pobrane zostaną automatycznie.

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia opcji:

 • Usuń rejestry z pamięci terminali KD/RCP po pobraniu » co spowoduje wykasowanie rejestrów z pamięci terminali, które zostały pobrane automatycznie do bazy danych MySQL.

 • W przedziale czasu » definiuje przedział czasu (00:00-23:59), w którym proces pobierania rejestrów do lokalnej bazy danych MySQL oraz usuwania rejestrów z pamięci terminali będzie aktywny.


Moduł   [ SYNCHRONIZACJA DATY I CZASU ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznej synchronizacji daty i czasu w czytnikach KD/RCP zarejestrowanych w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

BIOFINGER/SVR-PRO Synchronizacja daty i czasu

Możliwości konfiguracji procesu synchronizacji czasu i daty:

 • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonana zostanie synchronizacja czasu i daty.

 • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi synchronizacja czasu i daty.

Ważne!
Czas oraz data synchronizowane są z ustawieniami serwera.


Moduł   [ KONFIGURACJA ]

umożliwia konfigurację programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz ustawienie dodatkowych funkcjonalności związanych z automatyzacją pozostałych procesów informatycznych.

BIOFINGER/SVR-PRO Konfiguracja systemu


Zakładka   [ USTAWIENIA CZASOWE KOMUNIKACJI Z TERMINALAMI ]

umożliwia wprowadzenie ograniczenia czasowego w komunikacji z czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

Ograniczenie czasowe obejmuje następujące procesy:
  Pobieranie rejestrów
  Synchronizacja daty i czasu
  Testowanie komunikacji

Zakładka   [ TESTOWANIE KOMUNIKACJI ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego testowania połączenia programu BIOFINGER/SW z czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi pracującymi w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

Możliwości konfiguracji procesu testowania połączenia z czytnikami KD/RCP:

 • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonany zostanie test połączenia.

 • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi test połączenia.

Zakładka   [ POWIADOMIENIA E-MAIL ]

umożliwia konfigurację serwera poczty wychodzącej SMTP oraz wprowadzenie dwóch adresów e-mail, na które wysyłane będą powiadomienia dotyczące funkcjonowania systemu BIOFINGER-KD/RCP.

Wiadomości e-mail wysyłane są bezpośrednio z serwera poczty wychodzącej Klienta, w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu BIOFINGER-RCP/KD:
  braku połączenia z terminalami KD/RCP
  braku możliwości zapisu rejestrów RCP do pliku wymiany


Moduł   [ ARCHIWIZACJA SYSTEMU KD/RCP ]

umożliwia zdefiniowanie dwóch różnych harmonogramów automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa całego systemu BIOFINGER-KD/RCP do pliku zewnętrznego MySQL.

BIOFINGER/SVR-PRO Archiwizacja systemu

Możliwości konfiguracji procesu archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP:

 • Codziennie o godzinie » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której wykonana zostanie archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP.

 • Co » wartość pozwalająca na zdefiniowanie cyklu w przedziale czasowym (00:00-23:59), po jakim nastąpi archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP.

Moduł umożliwia zdefiniowanie jednej lokalizacji, zgodnie z możliwościami systemu operacyjnego MsWindows, do której będą zapisywane kopie bezpieczeństwa. Pliki *.SQL są dopisywane do wskazanej lokalizacji.

Ważne!
Automatyczna archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP to funkcjonalność, która pozwala na utrzymanie wysokiego standardu ochrony i bezpieczeństwa danych.
Czy zastanawiałeś się ile kosztują Twoje dane? Czy wiesz jak często firmy padają ofiarą cyberataków lub operatorzy programu popełniają nieodwracalne w skutkach błędy?
Automatyczna kopia bezpieczeństwa chroni Twoje cenne dane, co przynosi realną oszczędność czasu i obniża straty finansowe.


Moduł   [ EKSPORT REJESTRÓW KD/RCP DO PLIKÓW ]

umożliwia automatyczne generowanie pliku wymiany i zapis danych (rejestrów RCP) do tekstowego pliku zewnętrznego w ustalonym formacie.

BIOFINGER/SVR-PRO Eksport rejestrów

Moduł Eksport rejestrów KD/RCP do plików pozwala na zdefiniowanie jednej lokalizacji, zgodnie z możliwościami systemu operacyjnego Ms.Windows, do której będzie generowany plik tekstowy z rejestrami RCP, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania rejestrów z pamięci czytników biometryczno/zbliżeniowych pracujących w systemie rejestracji czasu pracy.

Obsługiwane formaty automatycznego zapisu danych do pliku zewnętrznego:

Format wyjściowy » BIOFINGER_RCP.txt

ID użytkownika;Data i czas;Status; Numer czytnika

ID użytkownika: numer ID użytkownika (5 cyfr)
Data i czas: data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Status: status zdarzenia RCP
    0 : rozpoczęcie czasu pracy
    1 : zakończenie czasu pracy
    2 : powrót prywatny
    3 : wyjście prywatne
    4 : wyjście służbowe
    5 : powrót służbowy
Numer czytnika: od 1 do 99
Separator: średnik
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP_Enova.txt

NNNNNNNNNNRRRRMMDDhhmmssOO

NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
RRRR: rok (4 cyfry)
MM: miesiąc (01-12)
DD: dzień (01-31)
hh: godzina (00-23)
mm: minuta (00-59)
ss: sekunda (00-59)
OO: rodzaj zdarzenia:
    00 : Rozpoczęcie czasu pracy
    01 : Zakończenie czasu pracy
    04 : Wyjście służbowe
    05 : Powrót służbowy
    03 : Wyjście prywatne
    02 : Powrót prywatny
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP_Comarch.txt

RRRR;MM;DD;gg;mm;ss; NNNNNNNNNN;Z

RRRR: rok (4 cyfry)
MM: miesiąc (01-12)
DD: dzień (01-31)
gg: godzina (00-23)
mm: minuta (00-59)
ss: sekunda (00-59)
NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
Z: rodzaj zdarzenia:
    0 : wejście (rozpoczęcie czasu pracy)
    1 : wyjście (zakończenie czasu pracy)
Separator: średnik (;)
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Format wyjściowy » RCP.csv

ID użytkownika, Data i czas, Status, Numer czytnika

ID użytkownika: numer ID użytkownika (5 cyfr)
Data i czas: data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
Status: status zdarzenia RCP
    0 : rozpoczęcie czasu pracy
    1 : zakończenie czasu pracy
    2 : powrót prywatny
    3 : wyjście prywatne
    4 : wyjście służbowe
    5 : powrót służbowy
Numer czytnika: od 1 do 99
Separator: brak
Kodowanie: UTF-8

Przykład pliku zewnętrznego RCP.csv:
ID użytkownika, Data i czas, Status, Numer czytnika
00001 2019-01-02 08:00:00 0 1
00001 2019-01-02 16:00:00 1 2
00002 2019-01-02 08:10:00 0 1
00002 2019-01-02 09:30:00 4 2
00002 2019-01-02 10:00:00 5 1
00002 2019-01-02 12:15:00 3 2
00002 2019-01-02 12:45:00 2 2
00002 2019-01-02 15:45:00 1 1Format wyjściowy » RCP_IFS9.txt

NNNYYMMDDHHmmSSS

NNN: numer ID pracownika (3 cyfry)
YYMMDD: data zdarzenia RCP
(YY: 2 cyfry, MM: 2 cyfry, DD: 2 cyfry)
HHmm: godzina i minuta zdarzenia RCP
(HH: 2 cyfry, mm: 2 cyfry)
SSS: rodzaj zdarzenia RCP:
        000 : wejście
        011 : wyjście służbowe
        010 : powrót z wyjścia służbowego
        001 : wyjście
Kodowanie: UTF-8 (bez BOM)Ważne!
1. Proces automatyzacji zapisu danych (rejestrów RCP) do pliku zewnętrznego rozpoczyna się od daty rejestrów zapisanych w pamięci terminala RCP.
2. Proces dopisywania rejestrów RCP do pliku zewnętrznego działa w cyklu miesięcznym. Po przekroczeniu miesiąca stare rejestry nadpisywane są nowymi rejestrami RCP.


Moduł   [ GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW ]

umożliwia automatyczne generowanie raportów indywidualnych oraz raportu zbiorowego dla wszystkich lub wybranych pracowników z uwzględnieniem opcji ignoruj błędy, wysyłanie na maila raportów indywidualnych z opisem do wskazanych pracowników oraz wysyłanie na maila raportu zbiorowego do osób rozliczających czas pracy.

BIOFINGER/SVR-PRO Generowanie i wysyłanie raportów na maila

Celem nowego modułu jest możliwie maksymalne odciążenie operatorów programu BIOFINGER/SW, którzy ręcznie generują setki raportów oraz analizują i poprawiają błędy pracowników dokonywane przy nieprawidłowym wyborze statusów RCP (F1»F6) lub braku autoryzacji statusu RCP (tzw. zapomniałem się odbić).

Możliwości konfiguracji procesu automatycznego generowania raportów indywidualnych oraz zbiorowych i wysyłania raportów na maila do pracowników oraz osób rozliczających czas pracy:

 • Wybór okresu rozliczeniowego:

 •         poniedziałek-piątek (5 dni)
          poniedziałek-sobota (6 dni)
          poniedziałek-niedziela (7 dni)
          miesiąc
          kwartał

Proces generowania i wysyłania raportów indywidualnych zostanie rozpoczęty po 24 godzinach od momentu zakończenia wybranego okresu rozliczeniowego. Zwłokę czasową (24 godziny) wprowadzono dla bezpieczeństwa, aby system BIOFINGER-RCP mógł wychwycić ewentualne nocne zakończenia czasu pracy pracowników po godzinie 24:00 pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Proces generowania i wysyłania raportów zbiorowych zostanie rozpoczęty po wygenerowaniu wszystkich raportów indywidualnych.
System BIOFINGER-RCP generuje i wysyła na maila 100 raportów indywidualnych na 1 godzinę.

 • Godzina rozpoczęcia procesu » pozwala na zdefiniowanie godziny (00:00-23:59), o której rozpocznie się wykonywanie procesu dla wybranego okresu rozliczeniowego.

 • Zapisuj raporty indywidualne oraz zbiorowe do folderu » pozwala na wybór odpowiedniego katalogu na dysku serwera lub wybór innej lokalizacji do której będą zapisywane raporty indywidualne oraz zbiorowe w postaci plików HTML, zgodnie z ustaloną strukturą katalogów.

Przykład struktury katalogów dla 2021 roku:

2021
   Styczeń
   Luty
   Marzec
   Kwiecień
   Maj
   Czerwiec
   Lipiec
   Sierpień
   Wrzesień
   Listopad
   Grudzień


Poniżej zamieszczamy dwa przykłady, które zawierają różne ustawienia dla rozpoczęcia procesu działania modułu GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW. Analizując poniższe przypadki należy mieć na uwadze 24 godzinne opóźnienie w rozpoczęciu procesu automatycznego generowania i wysyłania raportów.

[  Przykład 1  ]
1.   Jest dzień 07.07.2021 (środa).
2.   W tym dniu operator programu BIOFINGER/SVR-PRO wybiera:
       okres rozliczeniowy: poniedziałek-niedziela (7 dni)
       godzina rozpoczęcia procesu: 06:00
     i zamyka konfigurator programu BIOFINGER-SVR/PRO w celu jego aktywacji i działania jako usługa systemowa.
3.   Usługa programu BIOFINGER-SVR/PRO rozpocznie proces generowania raportów i wysyłania na maila w dniu 13.07.2021 (wtorek) o godzinie 06:00 (pamiętaj - 24 godzinne opóźnienie).
4.   Moduł GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW pobierze do analizy rejestry czasu pracy wybranych pracowników od dnia 05.07.2021 (poniedziałek) do dnia 11.07.2021 (niedziela) i w dniu 13.07.2021 (wtorek) o godzinie 06:00 rozpocznie generowanie raportów indywidualnych, następnie zbiorowych, wraz z wysyłaniem na maila 100 raportów na 1 godzinę.
5.   Kolejne cykle rozliczeniowe będą wyglądały następująco: od dnia 12.07.2021 (poniedziałek) do dnia 18.07.2021 (niedziela), itd.
6.   Moduł GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW pobierze do analizy rejestry czasu pracy wybranych pracowników od dnia 12.07.2021 (poniedziałek) do dnia 18.07.2021 (niedziela) i w dniu 20.07.2021 (wtorek) o godzinie 06:00 rozpocznie generowanie raportów indywidualnych, następnie zbiorowych, wraz z wysyłaniem na maila 100 raportów na 1 godzinę.

[  Przykład 2  ]
1.   Jest dzień 15.07.2021 (czwartek).
2.   W tym dniu operator programu BIOFINGER/SVR-PRO wybiera:
       okres rozliczeniowy: miesiąc
       godzina rozpoczęcia procesu: 15:00
     i zamyka konfigurator programu BIOFINGER-SVR/PRO w celu jego aktywacji i działania jako usługa systemowa.
3.   Usługa programu BIOFINGER-SVR/PRO rozpocznie proces generowania raportów i wysyłania na maila w dniu 02.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 15:00 (pamiętaj - 24 godzinne opóźnienie).
4.   Moduł GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW pobierze do analizy rejestry czasu pracy wybranych pracowników od dnia 01.07.2021 (czwartek) do dnia 31.07.2021 (sobota) i w dniu 02.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 15:00 rozpocznie generowanie raportów indywidualnych, następnie zbiorowych, wraz z wysyłaniem na maila 100 raportów na 1 godzinę.
5.   Kolejne cykle rozliczeniowe będą wyglądały następująco: od dnia 01.08.2021 (niedziela) do dnia 31.08.2021 (wtorek), itd.
6.   Moduł GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW pobierze do analizy rejestry czasu pracy wybranych pracowników od dnia 01.08.2021 (niedziela) do dnia 31.08.2021 (wtorek) i w dniu 02.09.2021 (czwartek) o godzinie 15:00 rozpocznie generowanie raportów indywidualnych, następnie zbiorowych, wraz z wysyłaniem na maila 100 raportów na 1 godzinę.


Ważne wskazówki!
1.   Zaplanuj czas na to aby szybko i sprawnie do programu BIOFINGER/SW do modułu Administracja użytkownikami wprowadzić adresy e-mail wszystkich pracowników Twojej firmy oraz wybrać rodzaj otrzymywanego raportu (indywidualny, zbiorowy, obydwa).
Każdy operator programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami super-administratora oraz administratora może wpisać dla wszystkich lub wybranych pracowników adres e-mail. Można dodać kilka adresów e-mail dla jednego pracownika, gdzie po każdym adresie e-mail należy zastosować przecinek,
np: jan@domena1.com, jan@domena2.pl, jan@domena3.com.pl
Tylko dedykowany użytkownik AdminSVR może wybrać rodzaj raportu który pracownik oraz osoba rozliczająca czas pracy otrzymają na maila.
2.   Zastanów się które osoby mają otrzymywać na maila raporty zbiorowe oraz obydwa (zbiorowy + indywidualny)


Pracownik otrzyma maila z załącznikiem (szczegółowy raport indywidualny w formacie HTML) w którym znajdzie szczegółowe informacje o swoim czasie pracy za wybrany okres oraz informacje o ewentualnych błędach w autoryzacjach (zapomnienia lub pomyłki w wyborze statusów RCP), które należy wyjaśnić z administratorem systemu BIOFINGER-RCP.
Tym samym zadaniem każdego pracownika będzie analiza oraz osobiste wyjaśnienie swoich błędów związanych z nieprawidłowym wyborem statusów RCP (F1»F6) lub brakiem autoryzacji statusu RCP.

Przykładowy raport indywidualny, który zostanie automatycznie wygenerowany do pliku HTML, załączony i wysłany mailem do pracownika:
  Raport indywidualny bez błędów w autoryzacjach
  Raport indywidualny z błędami w autoryzacjach


Wszyscy lub wybrani operatorzy programu BIOFINGER/SW (tj. osoby rozliczające czas pracy pracowników), otrzymają maila z załącznikiem raporty_indywidualne.zip, który zawiera wszystkie szczegółowe raporty indywidualne pracowników dla których rozliczają czas pracy, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w programie BIOFINGER/SW.

Przykładowy raport zbiorowy, który zostanie automatycznie wygenerowany do pliku HTML, załączony i wysłany mailem do osób rozliczających czas pracy:
  Raport zbiorowy bez błędów w autoryzacjach
  Raport zbiorowy z błędami w autoryzacjach

Każdy operator programu BIOFINGER/SW (tj. osoba rozliczająca czas pracy) może otrzymać na swojego maila dwa różne raporty:
  Własny raport indywidualny
  Raport zbiorowy dla wszystkich lub wybranych pracowników

Proces poprawiania błędów, tj. ręcznego modyfikowania rejestrów RCP nie ulega zmianie i odbywa się w programie BIOFINGER/SW w module Rozliczanie czasu pracy w oknie Zdarzenia.
Każdy poprawiony raport indywidualny operator programu BIOFINGER/SW może ponownie wygenerować oraz wydrukować w tradycyjny sposób i system BIOFINGER-RCP ponownie wyśle powiadomienie na maila do pracownika. Pracownik otrzyma kolejnego maila z nowym plikiem HTML do swojego raportu indywidualnego w którym znajdą się szczegółowe informacje o czasie pracy za wybrany okres.


Przykładowe powiadomienie wysłane na maila, które otrzyma pracownik:

Witaj Nowak Jan!

Twoje szczegółowe rozliczenie czasu pracy za okres od 01.05.2021 do 31.05.2021 zostało automatycznie wygenerowane przez system BIOFINGER-RCP i jest dostępne w załączniku maila.

Jeżeli Twój raport indywidualny zawiera informacje o błędnych rejestracjach (kolor czerwony), to przeanalizuj swoje błędy i następnie zgłoś się do osoby rozliczającej Twój czas pracy w celu wyjaśnienia i poprawienia błędów dokonanych przy nieprawidłowym wyborze statusów RCP (F1»F6) lub braku autoryzacji statusu RCP. Po wprowadzeniu poprawek w Twoich rejestrach czasu pracy, otrzymasz kolejne powiadomienie wraz z nowym rozliczeniem Twojego czasu pracy.

Pamiętaj o tym, aby prawidłowo wybierać statusy RCP dostępne w rejestratorze czasu pracy (F1»F6) i nie zapominaj rejestrować swoich wejść oraz wyjść.

Życzymy miłego dnia!
Twój Pracodawca oraz
Zespół BIOFINGER.pl


Możliwość testowania nowego modułu   [ GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW ]

Dla wszystkich Klientów naszej firmy dajemy możliwość bezpłatnego przetestowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów, przez okres 3 miesięcy na poniższych warunkach:

1.  Klienci którzy posiadają program BIOFINGER/SVR-PRO
otrzymają bezpłatnie aktualizację programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do wersji najnowszej, dostosowanej do współpracy z modułem Generowanie i wysyłanie raportów.
Jeżeli po upływie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia testowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów:

1.1  Klient nie dokona zakupu nowej funkcjonalności, to nasza firma wystawi fakturę VAT za jednorazowy zakup aktualizacji programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
Moduł Generowanie i wysyłanie raportów w programie BIOFINGER/SVR-PRO zostanie wyłączony.

1.2  Klient zdecyduje się na zakup nowej funkcjonalności, to nasza firma nie wystawi faktury VAT za aktualizację programów BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.
Klient poproszony zostanie o wybór jednej z czterech różnych propozycji finansowania szczegółowo opisanych na stronie cennik w dziale [Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila].

2.  Klienci którzy nie posiadają programu BIOFINGER/SVR-PRO
otrzymają bezpłatnie najnowsze wydanie programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz aktualizację programu BIOFINGER/SW do wersji najnowszej, dostosowanej do współpracy z modułem Generowanie i wysyłanie raportów.
Jeżeli po upływie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia testowania nowej funkcjonalności Generowanie i wysyłanie raportów:

2.1  Klient nie dokona zakupu nowej funkcjonalności, to nasza firma wystawi fakturę VAT za jednorazowy zakup aktualizacji programu BIOFINGER/SW, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
Program BIOFINGER/SVR-PRO zostanie zdalnie odinstalowany przez pracownika naszej firmy.

2.2  Klient zdecyduje się na zakup programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz aktywację nowej funkcjonalności, to nasza firma:

2.2.1  Wystawi fakturę VAT za zakup programu BIOFINGER/SVR-PRO, zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania dostępnym na stronie cennik.
2.2.2  Nie wystawi faktury VAT za aktualizację programu BIOFINGER/SW.
2.2.3  Klient poproszony zostanie o wybór jednej z czterech różnych propozycji finansowania szczegółowo opisanych na stronie cennik w dziale [Program BIOFINGER/SVR-PRO moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila].W każdym z powyższych przypadków zapewnimy naszym Klientom 3 godziny bezpłatnego zdalnego szkolenia oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi, konfiguracji oraz użytkowania nowego modułu Generowanie i wysyłanie raportów.

Ważne wskazówki!
1. Zaplanuj czas na to aby szybko i sprawnie do programu BIOFINGER/SW do modułu Administracja użytkownikami wprowadzić adresy e-mail wszystkich pracowników Twojej firmy oraz wybrać rodzaj otrzymywanego raportu (indywidualny, zbiorowy, obydwa).
Każdy operator programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami super-administratora oraz administratora może wpisać dla wszystkich lub wybranych pracowników adres e-mail. Można dodać kilka adresów e-mail dla jednego pracownika, gdzie po każdym adresie e-mail należy zastosować przecinek,
np: jan@domena1.com, jan@domena2.pl, jan@domena3.com.pl
Tylko dedykowany użytkownik AdminSVR może wybrać rodzaj raportu który pracownik oraz osoba rozliczająca czas pracy otrzymają na maila.
2. Zastanów się które osoby mają otrzymywać na maila raporty zbiorowe oraz obydwa (zbiorowy + indywidualny)
Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania oraz różne formy finansowania znajdują się na stronie cennik oprogramowania.

Informujemy również, że w grudniu 2019 roku zakończył się okres wsparcia i rozwoju poprzedniego programu BIOFINGER/SVR.