Program RCP | BIOFINGER/SW

  RAPORTY oraz REJESTRY RCP

 • Rejestracja oraz rozliczanie rzeczywistego czasu pracy w oparciu o 2, 4 lub 6 statusów RCP:
  F1 » Rozpoczęcie czasu pracy [ Start RCP ]
  F2 » Zakończenie czasu pracy [ Koniec RCP ]
  F3 » Wyjście służbowe
  F4 » Powrót służbowy
  F5 » Wyjście prywatne
  F6 » Powrót prywatny

 • Generowanie czterech różnych raportów czasy pracy oraz listy obecności pracowników:
  •  Raport indywidualny (bardzo szczegółowy) » przykładowy raport indywidualny dla jednego pracownika.
  •  Raport zbiorowy » przykładowy raport zbiorowy dla wszystkich pracowników.
  •  Dzienna ewidencja obecności pracowników » bieżąca lista obecności pracowników w danym momencie.
  •  Okresowa ewidencja obecności pracowników » przykładowa miesięczna lista obecności wszystkich pracowników z uwzględnionym czasem pracy wg harmonogramu w poszczególnym dniu.

 • Możliwość generowania raportów dla dowolnego przedziału czasu, np. jeden dzień, tydzień roboczy, tydzień kalendarzowy, miesiąc, kwartał lub inne.

 • Możliwość dowolnego wyłączania/włączania wybranych kolumn w raporcie indywidualnym oraz zbiorowym.

 • Szczegółowe podsumowanie i rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w raporcie indywidualnym oraz zbiorowym.

 • Akceptacja Nadgodzin przez operatora programu i bilans Nadgodzin w raporcie indywidualnym.

 • Możliwość wygenerowania raportu indywidualnego oraz zbiorowego z zaznaczeniem opcji ignoruj błędy.

 • Drukowanie raportów oraz możliwość zapisu raportu do pliku zewnętrznego *.XLS oraz *.CSV.

 • Ręczna edycja i dodawanie/usuwanie rejestrów RCP przez operatora programu BIOFINGER/SW.

 • Bezpośrednia integracja z różnymi systemami kadrowo-płacowymi.
  Eksport rejestrów RCP do zewnętrznych plików wymiany TXT:
  •  WAPRO GANG firmy Asseco Business Solutions » szczegółowy opis
  •  ENOVA365 firmy Soneta
  •  SYMFONIA firmy Symfonia
  •  OPTIMA firmy Comarch
  •  SAP-R3 firmy SAP Polska
  •  R2Płatnik firmy Symfonia / dawniej Reset2
  •  CBIZNES PRESTIŻ firmy STREAM soft
  •  IMPULS-5 firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
  •  TETA Constellation firmy TETA
  •  IFS Applications firmy IFS
  •  Komadres.M firmy Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB-RES"
  •  Sz@ark_KP firmy TGSoft
  •  Inne » na potrzeby naszych Klientów

 • Eksport rejestrów RCP do Excela (*.XLS) oraz do pozostałych plików zewnętrznych *.CSV i *.TXT wg własnych kryteriów oferowanych przez program BIOFINGER/SW.

 • Eksport raportu indywidualnego oraz raportu zbiorowego do Excela (*.XLS) oraz do pliku *.CSV.

  ROZLICZANIE CZASU PRACY

 • Uprawnienia dostępu oraz możliwość podglądu do zdefiniowanych Grup pracowników i rozliczanie czasu pracy wszystkich lub wybranych pracowników przez jednego lub wielu operatorów programu BIOFINGER/SW.

 • Proste, rozbudowane oraz dedykowane harmonogramy czasu pracy:
  •  praca od/do
  •  indywidualna siatka godzin
  •  praca godzinowa
  •  praca nieregularna
  •  nienormowany czas pracy

 • Możliwość automatycznego zakańczania czasu pracy oraz powrotu służbowego zgodnie z przypisanym harmonogramem pracy.

 • Naliczanie nadgodzin oraz naliczanie wcześniejszych przyjść powyżej zadanego czasu (w minutach).

 • Definiowany czas przerwy w pracy automatycznie wliczany do czasu pracy lub rejestrowany przez pracowników przy czytniku RCP przy użyciu statusów » wyjście/powrót prywatny.

 • Definiowany czas na dojście/odejście ze stanowiska pracy (w minutach).

 • Absencje » indywidualne lub grupowe dodawanie absencji oraz możliwość definiowania własnych nazw i skrótów absencji.

 • Kalendarz » możliwość definiowania dni świątecznych (dni wolnych od pracy).

 • Opcja ignoruj błędy pozwala na generowanie raportów indywidualnych oraz zbiorowych pomimo błędnie rejestrowanych statusów RCP (wejście/wyjście) przez pracowników.

  FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA SYSTEMU BIOFINGER-RCP oraz RFID-RCP

 • Możliwość samodzielnego sprawdzania własnego czasu pracy:
  •   godziny rozpoczęcia/zakończenia czasu pracy
  •   godziny wyjścia/powrotu służbowego
  •   godziny wyjścia/powrotu prywatnego
  bezpośrednio w czytniku RCP przez pracowników.
  Dedykowana funkcjonalność dotyczy tylko czytników biometryczno/zbliżeniowych z serii BIOFINGER.iClock680 oraz RFID.S880.

 • Możliwość zaprogramowania automatycznego przełączania statusów RCP czytnikach do celów rejestracji czasu pracy w ustalonym przedziale czasu dla przycisków funkcyjnych: F1 » Rozpoczęcie czasu pracy oraz F2 » Zakończenie czasu pracy

 • Automatyzacja wybranych procesów w programie serwerowym BIOFINGER/SVR-PRO:
  •   pobieranie oraz usuwanie rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych czytników KD/RCP
  •   synchronizacja daty i czasy w czytnikach KD/RCP
  •   testowanie komunikacji ze wszystkimi lub wybranymi czytnikami KD/RCP
  •   archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP
  •   generowanie pliku z rejestrami KD/RCP (różne pliki wymiany: BIOFINGER_RCP.txt, RCP_Enova.txt, RCP_Comarch.txt, RCP_IFS9.txt, RCP.csv)
  •   wysyłanie powiadomień na e-maila w przypadku braku komunikacji z terminalami KD/RCP oraz w przypadku problemu z zapisem danych do pliku zewnętrznego RCP.csv
  •   generowanie raportów indywidualnych dla wszystkich lub wybranych pracowników z uwzględnieniem opcji ignoruj błędy
  •   generowanie raportów zbiorowych dla wszystkich lub wybranych pracowników z uwzględnieniem opcji ignoruj błędy
  •   wysyłanie na maila raportów indywidualnych oraz zbiorowych z opisem do wszystkich lub wybranych pracowników

  OGÓLNE INFORMACJE

 • Licencja na oprogramowanie przystępna dla każdego pracodawcy, który zatrudnia do 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 oraz powyżej tysiąca pracowników.

 • Obsługa i zarządzanie systemem Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP.

 • Polskie oprogramowanie, stworzone i utrzymywane przez polskich programistów w oparciu o Kodeks Pracy oraz oczekiwania polskich firm i administracji państwowej.

 • Nasza firma od początku stawia na Badania i Rozwój (B+R) w oferowane oprogramowanie do wdrażanych małych oraz rozbudowanych systemów Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe.

 • Pomocna i merytoryczna strona Szybkie wsparcie dla operatorów programu BIOFINGER/SW oraz administratorów systemu BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP.

 • Ciągły rozwój i obszerna dokumentacja historii aktualizacji programu BIOFINGER/SW oraz programu BIOFINGER/SVR-PRO.

 • Bardzo dużo zróżnicowanych i zadowolonych klientów z całej Polski » realizacje i referencje.

 • Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania » cennik oprogramowania.

 • Brak miesięcznych lub rocznych abonamentów.

 • Dodatkowe usługi programistyczne » możliwość wdrożenia dedykowanych funkcjonalności na potrzeby naszych Klientów.

 • Szczegółowy opis starszej wersji programu BIOFINGER/SW z uwzględnieniem wszystkich 8 modułów dostępny jest tutaj.

 

  TECHNICZNE INFORMACJE

 • Lokalne (LAN) lub zdalne (WAN) zarządzanie systemem BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP.

 • Praca samodzielna lub w rozbudowanej strukturze (Klient-Serwer).

 • Zintegrowane zarządzanie maksymalnie 99 czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi.

 • Obsługa foto-rejestratorów czasu pracy, pobieranie oraz przeglądanie zdjęć i foto-rejestrów RCP w programie BIOFINGER/SW.

 • Baza danych MySQL.

 • Wymagania systemowe:
  •  pamięć RAM 512Mb
  •  MySQL Community Server 5.5.37
  •  MySQL ODBC Connector 3.51.30
  •  Microsoft .NET Framework 4.5

 • Dane użytkowników systemu BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP, w tym dane wrażliwe, nie są przetwarzane oraz nie są przechowywane w chmurze.

 

  BADANIA ANKIETOWE

Prowadzimy różne badania ankietowe mające na celu rozwój naszego oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR i dostarczanie naszym Klientom nowych narzędzi i rozwiązań informatycznych w zakresie rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

 

  OPINIE

Prezentujemy wybrane opinie osób które testowały program BIOFINGER/SW oraz naszych Klientów:

 • "Podobało nam się, prostota wykonania, program jest bez zbędnych dodatków"

Szczegółowy opis starszej wersji programu BIOFINGER/SW z uwzględnieniem wszystkich 8 modułów znajduje się » tutaj


Przed wysłaniem zapytania ofertowego dotyczącego systemu do rejestracji czasu pracy BIOFINGER-RCP, BIOFINGER-RCP/FOTO lub kontroli dostępu BIOFINGER-KD, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie SUPER OFERTA dla nowych Klientów w części Pytania do Klienta:


Szczegółowe informacje pozwolą nam na szybkie przygotowanie i dostarczenie Państwu ekonomicznej oferty na dostawę systemu BIOFINGER-RCP lub BIOFINGER-RCP/FOTO do samodzielnego montażu lub oferty na kompleksową instalację elektronicznego systemu do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe RFID przeprowadzoną przez naszą firmę.Zachęcamy Państwa do poznania wszystkich możliwości systemu BIOFINGER-KD/RCP

Funkcjonalności systemu BIOFINGER

Polski program do ewidencji czasu pracy

Digitalizacja procesów administracyjnych jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb polskich urzędów i przedsiębiorstw. Coraz więcej firm automatyzuje się i digitalizuje swoje procesy administracyjne czy biznesowe. Rejestracja oraz ewidencja czasu pracy jest bardzo prosta w cyfryzacji – wystarczy dobry program RCP.

Jak wybrać najlepszy program RCP?

Pomijając chińskie tłumaczone programy beznadziejnej jakości, dobrych programów jest całkiem dużo na polskim rynku. Ale jak wybrać najlepszy program RCP? Najlepszy wcale nie oznacza, że dany program ma wszystkie funkcjonalności ponieważ takie rozwiązania są drogie, a większość użytkowników nie skorzysta z wielu opcji. Stworzony od podstaw oraz oferowany przez naszą firmę program BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji oraz rozliczania czasu pracy jest optymalny, a pozostałe funkcjonalności związane z automatyzacją wybranych procesów informatycznych można po prostu dokupić.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

W wielu firmach odchodzi się już od ewidencji papierowej – głównie z powodu RODO. Taka ręczna ewidencja godzin pracy jest także obarczona dużymi błędami – ktoś może zapomnieć się wpisać, nie odnotować wyjścia prywatnego, albo po prostu dokument może się zniszczyć. Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest natomiast nie tylko niezawodna, ale także łatwo bezbłędnie identyfikować poszczególnych pracowników oraz ich czasu pracy na różnych zmianach, w różnych lokalizacjach, włącznie z nadgodzinami, spóźnieniami oraz wcześniejszymi wyjściami z pracy.

System BIOFINGER-KD/RCP

System BIOFINGER-RCP łączy w sobie program BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO do ewidencji czasu pracy pracowników oraz możliwość prostej integracji z systemem kontroli dostępu BIOFINGER-KD. Te dwie połączone funkcjonalności (KD i RCP) mają znaczenie w firmach, które mają np. kilka oddziałów, pracownicy pracują w różnych godzinach (np. handlowcy) oraz często wychodzą służbowo oraz dla firm oraz urzędów z dostępem do magazynów czy archiwów, gdzie przechowywane są ważne dane lub cenne przedmioty.

Program RCP

Oferowany program RCP marki BIOFINGER/SW ma możliwość rejestracji różnych zdarzeń takich jak:
•   rozpoczęcie czasu pracy i zakończenie czasu pracy,
•   wyjście służbowe oraz powrót
•   wyjście prywatne oraz powrót
Program pozwala na konfigurację i zmianę ustawień tak, aby automatyzować rozliczanie czasu pracy lub kontrolę dostępu. Taka ewidencja czasu pracy to program dla systemu operacyjnego Windows, który usprawnia pracę biura, która w obecnych czasach jest coraz bardziej obciążona dodatkowymi działaniami związanymi z podatkami i daninami.

ZDJĘCIA Z WYBRANYCH REALIZACJI SYSTEMÓW REJESTRACJI CZASU PRACY