Program BIOFINGER/SW | Rozliczanie czasu pracy

  RAPORTY oraz REJESTRY RCP

 • Rejestracja oraz rozliczanie rzeczywistego czasu pracy w oparciu o 2, 4 lub 6 statusów RCP:
  F1 » Rozpoczęcie czasu pracy [ Start RCP ]
  F2 » Zakończenie czasu pracy [ Koniec RCP ]
  F3 » Wyjście służbowe
  F4 » Powrót służbowy
  F5 » Wyjście prywatne
  F6 » Powrót prywatny

 • Generowanie czterech różnych raportów czasy pracy oraz listy obecności pracowników:
  •  Raport indywidualny (bardzo szczegółowy) » przykładowy raport indywidualny dla jednego pracownika.
  •  Raport zbiorowy » przykładowy raport zbiorowy dla wszystkich pracowników.
  •  Dzienna ewidencja obecności pracowników » bieżąca lista obecności pracowników w danym momencie.
  •  Okresowa ewidencja obecności pracowników » przykładowa miesięczna lista obecności wszystkich pracowników z uwzględnionym czasem pracy wg harmonogramu w poszczególnym dniu.

 • Możliwość dowolnego wyłączania/włączania wybranych kolumn w raporcie indywidualnym oraz zbiorowym.

 • Szczegółowe podsumowanie i rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w raporcie indywidualnym oraz zbiorowym.

 • Akceptacja Nadgodzin przez operatora programu i bilans Nadgodzin w raporcie indywidualnym.

 • Możliwość wygenerowania raportu indywidualnego oraz zbiorowego z zaznaczeniem opcji ignoruj błędy.

 • Drukowanie raportów oraz możliwość zapisu raportu do pliku zewnętrznego *.XLS oraz *.CSV.

 • Ręczna edycja i dodawanie/usuwanie rejestrów RCP przez operatora programu BIOFINGER/SW.

 • Eksport rejestrów RCP do zewnętrznych programów kadrowo-płacowych:
  •  SYMFONIA firmy SAGE
  •  CDN firmy COMARCH
  •  SAP-R3 firmy SAP Polska
  •  CBIZNES PRESTIŻ firmy STREAM soft
  •  IMPULS-5 firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
  •  R2Płatnik firmy RESET2
  •  TETA Constellation firmy TETA
  •  ENOVA firmy Soneta
  •  IFS Applications firmy IFS
  •  Komadres.M firmy Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB-RES"
  •  Sz@ark_KP firmy TGSoft
  •  Inne » na potrzeby naszych Klientów

 • Eksport rejestrów RCP do Excela (*.XLS) oraz do pozostałych plików zewnętrznych *.CSV i *.TXT wg własnych kryteriów oferowanych przez program BIOFINGER/SW.

 • Eksport raportu indywidualnego oraz raportu zbiorowego do Excela (*.XLS) oraz do pliku *.CSV.

  ROZLICZANIE CZASU PRACY

 • Uprawnienia dostępu oraz możliwość podglądu do zdefiniowanych Grup pracowników i rozliczanie czasu pracy wszystkich lub wybranych pracowników przez jednego lub wielu operatorów programu BIOFINGER/SW.

 • Proste, rozbudowane oraz dedykowane harmonogramy czasu pracy:
  •  praca od/do
  •  indywidualna siatka godzin
  •  praca godzinowa
  •  praca nieregularna
  •  nienormowany czas pracy

 • Możliwość automatycznego zakańczania czasu pracy oraz powrotu służbowego zgodnie z przypisanym harmonogramem pracy.

 • Naliczanie nadgodzin oraz naliczanie wcześniejszych przyjść powyżej zadanego czasu (w minutach).

 • Definiowany czas przerwy w pracy automatycznie wliczany do czasu pracy lub rejestrowany przez pracowników przy czytniku RCP przy użyciu statusów » wyjście/powrót prywatny.

 • Definiowany czas na dojście/odejście ze stanowiska pracy (w minutach).

 • Absencje » indywidualne lub grupowe dodawanie absencji oraz możliwość definiowania własnych nazw i skrótów absencji.

 • Kalendarz » możliwość definiowania dni świątecznych (dni wolnych od pracy).

 • Opcja ignoruj błędy pozwala na generowanie raportów indywidualnych oraz zbiorowych pomimo błędnie rejestrowanych statusów RCP (wejście/wyjście) przez pracowników.

  FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA SYSTEMU BIOFINGER-RCP oraz RFID-RCP

 • Możliwość samodzielnego sprawdzania własnego czasu pracy:
  •   godziny rozpoczęcia/zakończenia czasu pracy
  •   godziny wyjścia/powrotu służbowego
  •   godziny wyjścia/powrotu prywatnego
  bezpośrednio w czytniku RCP przez pracowników.
  Dedykowana funkcjonalność dotyczy tylko czytników biometryczno/zbliżeniowych z serii BIOFINGER.iClock680 oraz RFID.S880.

 • Możliwość zaprogramowania automatycznego przełączania statusów RCP czytnikach do celów rejestracji czasu pracy w ustalonym przedziale czasu dla przycisków funkcyjnych: F1 » Rozpoczęcie czasu pracy oraz F2 » Zakończenie czasu pracy

 • Automatyzacja wybranych procesów:
  •   pobieranie oraz usuwanie rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych czytników KD/RCP
  •   synchronizacja daty i czasy w czytnikach KD/RCP
  •   testowanie komunikacji ze wszystkimi lub wybranymi czytnikami KD/RCP
  •   archiwizacja systemu BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP
  •   generowanie pliku z rejestrami KD/RCP (różne pliki wymiany: BIOFINGER_RCP.txt, RCP_Enova.txt, RCP_Comarch.txt, RCP_IFS9.txt, RCP.csv)
  •   wysyłanie powiadomień na e-maila w przypadku braku komunikacji z terminalami KD/RCP oraz w przypadku problemu z zapisem danych do pliku zewnętrznego RCP.csv
  w programie serwerowym BIOFINGER/SVR-PRO.

  Obecnie trwają prace nad wdrożeniem nowego modułu Generowanie i wysyłanie raportów w programie BIOFINGER/SVR-PRO, który zapewni automatyzację następujących procesów:
  •   generowanie raportów indywidualnych dla wszystkich lub wybranych pracowników z uwzględnieniem opcji ignoruj błędy
  •   wysyłanie na maila raportów indywidualnych z opisem do wskazanych pracowników

SUPER OFERTA na system Rejestracji Czasu Pracy


Pozostałe informacje dotyczące systemów do rejestracji czasu pracy, znajdują się na naszej stronie:
Rejestracja Czasu Pracy.

  OGÓLNE INFORMACJE

 • Obsługa i zarządzanie systemem Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP.

 • Polskie oprogramowanie, stworzone i utrzymywane przez polskich programistów w oparciu o Kodeks Pracy oraz oczekiwania polskich firm i administracji państwowej.

 • Nasza firma od początku stawia na Badania i Rozwój (B+R) w oferowane oprogramowanie do wdrażanych małych oraz rozbudowanych systemów Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe.

 • Pomocna i merytoryczna strona Szybkie wsparcie dla operatorów programu BIOFINGER/SW oraz administratorów systemu BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP.

 • Ciągły rozwój i obszerna dokumentacja historii aktualizacji programu BIOFINGER/SW oraz programu BIOFINGER/SVR-PRO.

 • Bardzo dużo zróżnicowanych i zadowolonych klientów z całej Polski » realizacje i referencje.

 • Jasne i przejrzyste warunki licencjonowania oprogramowania » cennik oprogramowania.

 • Brak miesięcznych lub rocznych abonamentów.

 • Dodatkowe usługi programistyczne » możliwość wdrożenia dedykowanych funkcjonalności na potrzeby naszych Klientów.

 • Szczegółowy opis starszej wersji programu BIOFINGER/SW z uwzględnieniem wszystkich 8 modułów dostępny jest tutaj.

SUPER OFERTA na system Rejestracji Czasu Pracy

 

  TECHNICZNE INFORMACJE

 • Lokalne (LAN) lub zdalne (WAN) zarządzanie systemem BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP.

 • Praca samodzielna lub w rozbudowanej strukturze (Klient-Serwer).

 • Zintegrowane zarządzanie maksymalnie 99 czytnikami biometryczno/zbliżeniowymi.

 • Obsługa foto-rejestratorów czasu pracy, pobieranie oraz przeglądanie zdjęć i foto-rejestrów RCP w programie BIOFINGER/SW.

 • Baza danych MySQL.

 • Wymagania systemowe:
  •  pamięć RAM 512Mb
  •  MySQL Community Server 5.5.37
  •  MySQL ODBC Connector 3.51.30
  •  Microsoft .NET Framework 4.5

 • Dane użytkowników systemu BIOFINGER-KD/RCP oraz RFID-KD/RCP, w tym dane wrażliwe, nie są przetwarzane oraz nie są przechowywane w chmurze.

 

  BADANIA ANKIETOWE

Prowadzimy różne badania ankietowe mające na celu rozwój naszego oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR i dostarczanie naszym Klientom nowych narzędzi i rozwiązań informatycznych w zakresie rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy.

 

  OPINIE

Prezentujemy wybrane opinie osób które testowały program BIOFINGER/SW oraz naszych Klientów:

 • "Podobało nam się, prostota wykonania, program jest bez zbędnych dodatków"


Zapraszamy Państwa również do zapoznania się
ze szczegółowym opisem starszej wersji programu BIOFINGER/SW
z uwzględnieniem wszystkich 8 modułów » zobacz

 

ZDJĘCIA Z WYBRANYCH REALIZACJI SYSTEMÓW REJESTRACJI CZASU PRACY