Program BIOFINGER/SW

BIOFINGER/SW

   Oprogramowanie BIOFINGER/SW

To jest starsza wersja opisu programu BIOFINGER/SW.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z aktualnym opisem » zobacz


Nasza firma PTC SECURITY SYSTEMS jest autorem oraz producentem polskiego oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR działającego w systemach BIOFINGER-KD/RCP, BIOFACE-KD/RCP, BIOVEIN-KD, RFID-KD/RCP.
Przede wszystkim stawiamy na Badania i Rozwój (B+R) w oprogramowanie do oferowanych i wdrażanych małych oraz rozbudowanych systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu na odcisk palca, na geometrię twarzy/rozpoznanie twarzy, na rozpoznanie naczyń krwionośnych lub na karty zbliżeniowe RFID.
Na bieżąco monitorujemy i analizujemy nowe oczekiwania stawiane przez naszych Klientów w zakresie programów do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy oraz kontroli dostępu.
Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasze autorskie oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR.
Świadczy o tym obszerna historia aktualizacji programów.

Zachęcamy Państwa do złożenia zamówienia na kompleksowe wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu lub dostawę urządzeń do samodzielnego montażu wraz z oprogramowaniem BIOFINGER/SW.


Podstawowa funkcjonalność oprogramowania BIOFINGER/SW:

   rozliczanie rzeczywistego czasu pracy w oparciu o statusy RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne)
   sporządzanie elektronicznej listy obecności pracowników
   generowanie szczegółowych raportów indywidualnych lub zbiorowych
   eksport zdarzeń (statusów RCP) do programów kadrowo-płacowych
   lokalne (LAN) lub zdalne (WAN) zarządzanie systemem KD/RCP
   praca samodzielna lub w rozbudowanej strukturze (Klient-Serwer)
   zintegrowane zarządzanie maksymalnie 99 czytnikami biometrycznymi oraz zbliżeniowymi
   polska oraz angielska wersja językowa

Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR stabilnie działa z systemem operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi: XP, 7, 10, 2003/2008 Server.

Wymagania systemowe:

 • pamięć RAM 512Mb
 • Microsoft .NET Framework 4.5
 • MySQL Community Server 5.5.37
 • MySQL ODBC Connector 3.51.30


OPROGRAMOWANIE BIOFINGER/SW SKŁADA SIĘ Z 8 INTEGRALNYCH MODUŁÓW:

Widok głównego okna programu BIOFINGER/SW
Integralne moduły programu BIOFINGER/SW

   ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKAMI

Widok okna głównego modułu Administracja użytkownikami
Widok okna głównego modułu Administracja użytkownikami

Moduł Administracja użytkownikami jest podzielony na 3 główne części i służy do obsługi oraz zarządzania:

   maksymalnie 99 biometrycznymi lub zbliżeniowymi terminalami KD/RCP ( 1 )
   bazą użytkowników zarejestrowanych w wewnętrznej pamięci terminali KD/RCP ( 2 )
   bazą użytkowników zgromadzonych w lokalnej bazie danych MySQL ( 3 )

1. Zarządzanie i obsługa biometrycznych oraz zbliżeniowych terminali KD/RCP:

   pobieranie oraz usuwanie użytkowników z wybranego terminala
   synchronizacja czasu oraz daty w terminalach
   restart wybranych terminali
   podgląd szczegółowej konfiguracji wybranego terminala
   pozostałe funkcje

2. Zarządzanie i obsługa użytkowników zarejestrowanych w wewnętrznej pamięci terminali KD/RCP:

   kopiowanie danych do lokalnej bazy danych MySQL
   bezpośrednie usuwanie danych (cyfrowych obrazów linii papilarnych) z wybranego terminala
   szczegółowe wyszukiwanie użytkowników w wybranym terminalu
   sporządzanie wydruku użytkowników zarejestrowanych w wybranym terminalu
   dowolne sortowanie danych
   możliwość wyboru oraz modyfikacji wyświetlanych kolumn w tabeli
   pozostałe funkcje

3. Zarządzanie i obsługa użytkowników w lokalnej bazie danych SQL:

   szczegółowa edycja użytkowników
   edycja podstawowych danych personalnych
   przyporządkowanie użytkowników do poszczególnych Grup użytkowników
   nadawanie użytkownikom odpowiednich uprawnień (Użytkownik, Rejestrator, Administrator, Super-Administrator), w tym uprawnień podglądu do określonych Grup użytkowników
   dodawanie zdjęć użytkowników w formacie graficznym JPG, PNG, BMP
   definiowanie szczegółowych ustawień RCP
   kopiowanie wybranych lub wszystkich użytkowników z lokalnej bazy danych do pamięci wszystkich lub wybranych terminali
(w tym możliwość wyboru trybu szybkiego kopiowania)
   usuwanie wybranych lub wszystkich użytkowników
   bezpośrednie usuwanie danych (cyfrowych obrazów linii papilarnych) z lokalnej bazy danych
   szczegółowe wyszukiwanie użytkowników
   sporządzanie wydruku użytkowników zarejestrowanych w lokalnej bazie danych
   dowolne sortowanie danych
   możliwość wyboru oraz modyfikacji wyświetlanych kolumn w tabeli
   pozostałe funkcje


Widok okna Szczegółowa edycja użytkownika:
Dane podstawowe

Widok okna Szczegółowa edycja użytkownika: Dane podstawowe
Widok okna Szczegółowa edycja użytkownika:
Rejestracja Czasu Pracy

Widok okna Szczegółowa edycja użytkownika: Rejestracja Czasu Pracy

   BIEŻĄCE MONITOROWANIE ZDARZEŃ KD/RCP

Widok okna głównego modułu Bieżące monitorowanie zdarzeń KD/RCP
Widok okna głównego modułu Bieżące monitorowanie zdarzeń KD/RCP

Moduł Bieżące monitorowanie zdarzeń KD/RCP służy do bezpośredniego podglądu w trybie online wszystkich zdarzeń KD/RCP występujących w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy w czasie rzeczywistym. Bieżące monitorowanie zdarzeń automatycznie (w trybie online) pobiera rejestry KD/RCP z pamięci wewnętrznej wszystkich lub wybranych terminali i bezpośrednio prezentuje w tabeli standardowe rejestry oraz super rejestry, zgodnie z wyborem operatora programu BIOFINGER/SW.
Moduł Bieżące monitorowanie zdarzeń KD/RCP automatycznie nie zapisuje zdarzeń (rejestrów KD/RCP) do lokalnej bazy danych MySQL.

Operator programu BIOFINGER/SW może wybrać następujące dane prezentowane w tabeli:

   nazwisko i imię użytkownika
   nazwa użytkownika w terminalu (8 znaków)
   numer ID użytkownika
   data i czas autoryzacji
   numer terminala KD/RCP
   nazwa terminala KD/RCP
   należy do terminali KD/RCP
   status RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne)
   grupa użytkowników
   numer kadrowy
   numer karty zbliżeniowej RFID
   kod PIN
   uprawnienia użytkownika (Użytkownik, Rejestrator, Administrator, Super-Administrator)
   użytkownik aktywny (tak/nie)
   ilość cyfrowych obrazów linii papilarnych

   PRZEGLĄDANIE ZDARZEŃ KD/RCP

Widok okna głównego modułu Przeglądanie zdarzeń KD/RCP
Widok okna głównego modułu Przeglądanie zdarzeń KD/RCP

Moduł Przeglądanie zdarzeń KD/RCP służy do zaawansowanego wyszukiwania oraz przeglądania wszystkich lub wybranych zdarzeń (rejestrów KD/RCP) występujących w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy, które zostały pobrane przez operatora programu BIOFINGER/SW z wewnętrznej pamięci terminali KD/RCP i zapisane do lokalnej bazy danych MySQL.

Główne przeznaczenie modułu Przeglądanie zdarzeń KD/RCP:

   wyszukiwanie oraz przeglądanie zdarzeń (rejestrów KD/RCP) występujących w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP, BIOFACE-KD/RCP lub RFID-KD/RCP
   pobieranie zdarzeń - standardowych rejestrów oraz super rejestrów z wszystkich lub wybranych terminali KD/RCP do lokalnej bazy danych MySQL
   usuwanie zdarzeń - standardowych rejestrów oraz super rejestrów z wewnętrznej pamięci wszystkich lub wybranych terminali KD/RCP
   przeglądanie historii modyfikacji zdarzeń (rejestrów KD/RCP) dokonanych przez operatora programu BIOFINGER/SW
   przeglądanie zdarzeń (rejestrów KD/RCP) usuniętych przez operatora programu BIOFINGER/SW
   przeglądanie zdjęć pobranych z foto-terminali RCP
   możliwość wyboru oraz modyfikacji wyświetlanych kolumn w tabeli
   sporządzanie dowolnych wydruków oraz zapis danych do pliku w formacie XLS oraz CSV

Różne możliwości wyszukiwania zdarzeń (rejestrów KD/RCP), według następujących kryteriów:

   przedział czasu
   użytkownicy zarejestrowani w systemie KD/RCP:

     nazwisko i imię użytkownika
     numer ID użytkownika
     numer karty zbliżeniowej RFID
     uprawnienia użytkownika (Użytkownik, Rejestrator, Administrator, Super-Administrator)
     ilość cyfrowych obrazów linii papilarnych
   grupa/podgrupa terminali KD/RCP
   sposób autoryzacji użytkowników (odcisk palca, geometria twarzy/rozpoznanie twarzy, karta zbliżeniowa RFID, kod PIN)
   dane ręcznie modyfikowane przez operatorów programu BIOFINGER/SW
   status RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne)

Różne możliwości sortowania danych prezentowanych w tabeli, według następujących kryteriów:

   nazwisko i imię użytkownika
   nazwa użytkownika w terminalu (8 znaków)
   numer ID użytkownika
   data i czas zdarzenia
   sposób autoryzacji użytkownika
   status RCP
   grupa użytkowników
   numer karty zbliżeniowej RFID
   ilość zarejestrowanych cyfrowych obrazów linii papilarnych

Rejestry standardowe dotyczą standardowych czynności dokonywanych przez użytkowników systemów kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy, czyli np. autoryzacja statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) lub uzyskanie dostępu do chronionego pomieszczenia.
Super rejestry dotyczą czynności dokonywanych tylko przez Administratorów systemów BIOFINGER-KD/RCP, BIOFACE-KD/RCP lub RFID-KD/RCP, czyli np. obsługa i zarządzanie terminalami KD/RCP.

   EWIDENCJA OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW

Moduł Ewidencja obecności pracowników jest podzielony na 2 główne części i służy do szybkiego generowania elektronicznej dziennej listy obecności pracowników lub okresowej listy obecności pracowników z uwzględnieniem dodatkowych informacji dotyczących rejestracji i rozliczania czasu pracy wszystkich lub wybranych pracowników.

W przypadku dziennej ewidencji obecności pracowników program BIOFINGER/SW analizuje ostatnie zdarzenie (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) dla każdego użytkownika zarejestrowanego w systemie rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu.

W przypadku okresowej ewidencji obecności pracowników program BIOFINGER/SW analizuje wszystkie zdarzenia (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) w zakresie poszczególnych miesięcy wybranych przez operatora programu BIOFINGER/SW.

Moduł EOP odczytuje zdarzenia (rejestry RCP/KD) bezpośrednio z lokalnej bazy danych MySQL lub automatycznie pobiera w trybie online z wewnętrznej pamięci terminali KD/RCP.

Przykładowe listy obecności pracowników wygenerowane z modułu Ewidencja Obecności Pracowników zostały zamieszczone w dziale PRZYKŁADOWE RAPORTY.


Dzienna ewidencja obecności pracowników:

Widok okna Dzienna ewidencja obecności pracowników
Widok okna Dzienna ewidencja obecności pracowników

Dzienna ewidencja obecności pracowników umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW:

   szybkie generowanie aktualnej listy obecności wszystkich pracowników z wyborem na poszczególne Grupy pracownicze
   szybkie generowanie aktualnej listy obecności pracowników z uwzględnieniem stanu obecności - pracownik obecny lub pracownik nieobecny
   wybór oraz modyfikację wyświetlanych kolumn w tabeli
   sporządzanie dowolnych wydruków oraz zapis danych do pliku w formacie XLS oraz CSV

Różne możliwości sortowania danych prezentowanych w tabeli, według następujących kryteriów:

   nazwisko i imię użytkownika
   nazwa użytkownika w terminalu (8 znaków)
   numer ID użytkownika
   numer kadrowy użytkownika
   grupa użytkowników
   data i czas zdarzenia
   uprawnienia użytkownika (Użytkownik, Rejestrator, Administrator, Super-Administrator)
   stan obecności (obecny/nieobecny)
   opis absencjiOkresowa ewidencja obecności pracowników:

Widok okna Okresowa ewidencja obecności pracowników
Widok okna Okresowa ewidencja obecności pracowników

Okresowa ewidencja obecności pracowników umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW:

   generowanie elektronicznej listy obecności wszystkich lub wybranych pracowników z wyborem na poszczególne miesiące
   generowanie elektronicznej listy obecności pracowników z wyborem dowolnych grup użytkowników oraz podgrup użytkowników
   generowanie elektronicznej listy obecności pracowników z pominięciem błędów dokonywanych przez użytkowników w procesie autoryzacji statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne)
   sporządzanie dowolnych wydruków oraz zapis danych do pliku w formacie XLS oraz CSV

Okresowa ewidencja obecności pracowników umożliwia również prezentację dodatkowych informacji dotyczących rejestracji i rozliczania czasu pracy wszystkich lub wybranych pracowników:

   godzina rozpoczęcia czasu pracy
   godzina zakończenia czasu pracy
   planowane godziny pracy
   zaliczony czas pracy
   czas obecności
   czas wyjść służbowych
   czas wyjść prywatnych
   wcześniejsze wyjścia
   nadgodziny
   godziny nadpracowane
   godziny nocne
   godziny świąteczne
   godziny świąteczne według KP
   czas pracy według harmonogramu

   KONFIGURACJA SYSTEMU KD/RCP

Moduł Konfiguracja systemu KD/RCP jest podzielony na 8 następujących części:

1.  Ustawienia główne lokalnej bazy danych MySQL
2.  Terminale KD/RCP
3.  Terminale KD/RCP - statusy RCP
4.  Grupy użytkowników
5.  Ikony terminali KD/RCP
6.  Licencja programu BIOFINGER/SW
7.  Personalizacja programu BIOFINGER/SW
8.  Terminale komputery


1. Ustawienia główne lokalnej bazy danych MySQL

Widok okna Ustawienia główne lokalnej bazy danych MySQL

Zakładka Ustawienia główne lokalnej bazy danych MySQL służy do:

   zmiany parametrów bazy danych MySQL (host, port, użytkownik oraz hasło)
   testowania połączenia programu BIOFINGER/SW z bazą danych MySQL
   zmiany wersji językowej programu BIOFINGER/SW (wersja polska, wersja angielska)


2. Terminale KD/RCP

Widok okna Terminale KD/RCP

Zakładka Terminale KD/RCP służy do konfiguracji czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych działających w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy na odcisk palca, na geometrię twarzy/rozpoznanie twarzy, na rozpoznanie naczyń krwionośnych lub na karty zbliżeniowe RFID.

W celu prawidłowej konfiguracji nowego terminala KD/RCP operator programu BIOFINGER/SW powinien zdefiniować następujące dane:

   nazwa terminala KD/RCP
   numer terminala KD/RCP
   hasło komunikacji z programem BIOFINGER/SW
   stały adres IP terminala KD/RCP (standardowy adres IP: 192.168.1.1)
   maskę komunikacji (standardowa maska: 255.255.255.0)
   port komunikacji (standardowy port: 4370)

oraz

   wybrać odpowiednią ikonę graficzną terminala KD/RCP
   zaznaczyć lub odznaczyć opcję uwzględniania rejestrów RCP w module Rozliczanie czasu pracy (dot. tylko terminali KD)
   dokonać rejestracji terminala KD/RCP poprzez Internet


3. Terminale KD/RCP - statusy RCP

Widok okna Terminale KD/RCP - statusy RCP

Zakładka Terminale KD/RCP - statusy RCP służy do zaawansowanej konfiguracji oraz zmiany nazw statusów rejestracji czasu pracy obsługiwanych przez program BIOFINGER/SW.

Biometryczne oraz zbliżeniowe terminale RCP domyślnie obsługują do 6 statusów RCP:

   rozpoczęcie czasu pracy (kod 0)
   zakończenie czasu pracy (kod 1)
   wyjście prywatne (kod 2)
   powrót prywatny (kod 3)
   wyjście służbowe (kod 4)
   powrót służbowy (kod 5)

W zależności od konfiguracji elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy, operator programu BIOFINGER/SW może zdefiniować inną ilość obsługiwanych statusów RCP:

   2 statusy RCP (rozpoczęcie czasu pracy oraz zakończenie czasu pracy)
   1 status RCP (rozpoczęcie czasu pracy lub zakończenie czasu pracy)


4. Grupy użytkowników

Widok okna Grupy użytkowników

Zakładka Grupy użytkowników umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW tworzenie dowolnej - małej lub rozbudowanej struktury organizacyjnej firmy z podziałem na grupy i podgrupy pracowników.

Zarejestrowanych użytkowników systemu kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy, operator programu BIOFINGER/SW powinien następnie przyporządkować do poszczególnych Grup użytkowników w module Administracja użytkownikami w części Lokalna baza danych.


5. Ikony terminali KD/RCP

Widok okna Ikony terminali KD/RCP

Zakładka Ikony terminali KD/RCP umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW dodanie dowolnej grafiki dla ikony terminala KD/RCP.
Program BIOFINGER/SW akceptuje pliki graficzne w formacie JPG, PNG lub BMP w rozdzielczości 72x50 pikseli oraz w kolorze 32bit.6. Licencja programu BIOFINGER/SW

W zakładce Licencja programu BIOFINGER/SW znajdują się informacje dotyczące stanu aktualnej licencji programu BIOFINGER/SW:

   numer seryjny programu
   nazwa firmy (właściciel licencji)
   rodzaj licencji programu

Rodzaje licencji programu BIOFINGER/SW:

   30 dniowa wersja próbna typu Trial
Aktywacja programu BIOFINGER/SW do odpowiedniej wersji pełnej następuje poprzez wpisanie 6-znakowego kodu aktywacyjnego otrzymanego od firmy PTC SECURITY SYSTEMS.
   wersja pełna do 100 użytkowników, licencja na 1 stanowisko komputerowe
   wersja pełna do 250 użytkowników, licencja na 1 stanowisko komputerowe
   wersja pełna do 500 użytkowników, licencja na 1 stanowisko komputerowe
   wersja pełna do 1000 użytkowników, licencja na 1 stanowisko komputerowe
   wersja pełna bez limitu użytkowników, licencja na 1 stanowisko komputerowe


7. Personalizacja programu BIOFINGER/SW

Widok okna Personalizacja programu BIOFINGER/SW

Zakładka Personalizacja programu BIOFINGER/SW służy do podstawowej personalizacji oraz konfiguracji pozostałych ustawień programu BIOFINGER/SW:

   wybór koloru tła okien programu BIOFINGER/SW
   wybór poszczególnych modułów programu prezentowanych w głównym oknie startowym programu BIOFINGER/SW
   przywrócenie ustawień domyślnych
   resetowanie ustawień wydruku (bardzo ważne w przypadku zmiany urządzenia drukującego)


8. Terminale komputery

Widok okna Terminale komputery

Zakładka Terminale komputery służy do konfiguracji parametrów komputera kolejnego operatora programu BIOFINGER/SW, który został dodany do systemu jako terminal.
W polu Użytkownik należy wpisać nazwę użytkownika wykorzystywaną w systemie operacyjnym Microsoft Windows, natomiast w polu Login należy wpisać hasło logowania do systemu operacyjnego na wybranym komputerze - terminalu.

   KONTROLA DOSTĘPU

  [6] Kontrola dostępu [6.1] Konfiguracja terminali KD [6.1.1] Konfiguracja okresów dostępu [6.1.2] Konfiguracja grup dostępu [6.1.3] Konfiguracja kombinacji dostępu [6.2] Konfiguracja użytkowników [6.3] Konfiguracja grup użytkowników

Widok okna głównego modułu: Kontrola Dostępu

Przeznaczeniem modułu jest konfiguracja ustawień systemu KD dla wszystkich lub poszczególnych grup użytkowników. Okno modułu podzielone jest na 3 główne części:

   konfiguracja terminali
   konfiguracja użytkowników
   konfiguracja grup użytkowników

[6.1] Konfiguracja terminali KD Okno główne zakładki umożliwia dokonywanie zaawansowanych działań na wszystkich lub wybranych terminalach w celu optymalnej konfiguracji systemu KD poprzez konfigurację:

   okresów dostępu
   grup dostępu
   kombinacji dostępu

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu otwarcia drzwi (zamka elektrycznego) oraz odczyt informacji o stanie drzwi poprzez połączenie się z terminalem. Konfiguracja ustawień KD może zostać skopiowania/pobrana (indywidualnie) do/z wybranych lub wszystkich terminali zdefiniowanych w systemie KD. [6.1.1] Konfiguracja okresów dostępu

Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie do 50 okresów dostępu. Konfiguracja poszczególnych okresów polega na określeniu dostępowego przedziału czasowego dla każdego dnia tygodnia. Można zablokować dostęp w danym dniu tygodnia poprzez podanie okresu: 23:59 – 00:00 i zaznaczenie okienka Zablokuj [V].   [6.1.2] Konfiguracja grup dostępu

Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie do 5 grup dostępu. Każda grupa może składać się z kombinacji maksymalnie trzech okresów.   [6.1.3] Konfiguracja kombinacji dostępu

Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie 10 kombinacji dostępu. Każda kombinacja dostępowa może składać się z kombinacji maksymalnie 5 grup dostępu. Kombinacja kilku grup oznacza że autoryzacja musi się odbywać wspólnie przez osoby należące do tych grup. Przynajmniej jedna kombinacja grup (przynajmniej 1 grupy) powinna być określona aby był możliwy dostęp do chronionego pomieszczenia.   [6.2] Konfiguracja użytkowników

Główne okno zakładki umożliwia zaawansowaną konfigurację wybranych lub wszystkich użytkowników. Konfiguracja dostępu poszczególnego użytkownika do odpowiedniego terminala, do którego jest on przypisany, odbywa się poprzez przypisanie okresów dostępu.

Jeżeli zaznaczymy Ustawienia Grupy to wybierane są okresy zdefiniowane dla tej grupy poprzez klawisz Ustal grupę, inaczej możemy wybrać okresy indywidualnie dla danego użytkownika.  

[6.3] Konfiguracja grup użytkowników   Główne okno zakładki umożliwia dowolne definiowanie grup użytkowników występujących w strukturze drzewiastej.

Poszczególne grupy oraz podgrupy można dowolnie konfigurować, poprzez ustawienie określonej grupy albo okresów indywidualnych powiązanych z odpowiednim terminalem.

   ROZLICZENIE CZASU PRACY

Podstawowym przeznaczeniem modułu Rozliczanie czasu pracy jest sumowanie i rozliczanie rzeczywistego czasu pracy wszystkich lub wybranych pracowników na podstawie 2, 4 lub 6 statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne), które są wybierane i autoryzowane przez użytkowników systemu rejestracji czasu pracy na odcisk palca, na geometrię twarzy/rozpoznanie twarzy, na rozpoznanie naczyń krwionośnych lub na karty zbliżeniowe RFID.

Przykładowe indywidualne oraz zbiorowe raporty pracowników wygenerowane z modułu Rozliczanie czasu pracy zostały zamieszczone w dziale PRZYKŁADOWE RAPORTY.

Wybrane funkcjonalności modułu RCP związane z sumowaniem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników:

1.  Widok okna głównego modułu RCP
1.1.  Ustawienia ogólne RCP
1.2.  Zarządzanie użytkownikami systemu RCP:
1.2.1.  Rodzaje pracy | Harmonogramy pracy
1.2.2.  Wypełnianie siatki godzin
1.2.3.  Absencje pracowników
1.2.4.  Zdarzenia (rejestry RCP)
2.  Generowanie szczegółowych raportów:
2.1.  Raporty indywidualne
2.2.  Raporty zbiorowe
2.3.  Akceptacja nadgodzin i wcześniejszych wejść
2.4.  Wydruk raportów


Widok okna głównego modułu Rozliczanie czasu pracy
Widok okna głównego modułu Rozliczanie czasu pracy

Główne okno modułu Rozliczanie czasu pracy umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW dokonywanie zaawansowanych konfiguracji algorytmu RCP oraz działań na wszystkich lub wybranych użytkownikach systemu rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu w celu wygenerowania szczegółowych indywidualnych lub zbiorowych raportów z możliwością wydruku lub eksportu danych do pliku zewnętrznego.


Ustawienia ogólne RCP

Widok okna Ustawienia RCP
Widok okna Ustawienia RCP

Konfiguracja dostępnych parametrów RCP i ustalenie przez operatora programu BIOFINGER/SW zasad sumowania oraz rozliczania rzeczywistego czasu pracy obowiązującego dla wybranego pracownika z możliwością przypisania dla wszystkich pracowników lub grup użytkowników oraz podgrup użytkowników.

   maksymalny czas pracy w ciągu doby (w godzinach)
   maksymalna długość przerwy w ciągu doby (w minutach)
   czas na dojście/odejście do stanowiska (w minutach)
   wyjście służbowe bez rejestracji powrotu (czas pracy zostanie zakończony wg harmonogramu pracy)
   brak rejestracji zakończenia czasu pracy (czas pracy zostanie zakończony wg harmonogramu pracy)
   godziny świąteczne
   godziny nocne
   limit dobowy czasu pracy dla pracy nienormowanej
   akceptacja wcześniejszych wejść (czas pracy zostanie rozliczany w momencie przekroczenia zadanej wartości)
   akceptacja nadgodzin (nadgodziny zostaną uwzględnione - rozliczane w momencie przekroczenia zadanej wartości)


Widok okna Kalendarz
Widok okna Kalendarz

Kalendarz umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW dowolne przypisanie oraz modyfikację dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, które zostaną w kolorze czerwonym uwzględnione w szczegółowych raportach indywidualnych.


Zarządzanie użytkownikami systemu RCP:

Rodzaje pracy | Harmonogramy pracy

W zależności od różnych potrzeb i oczekiwań w zakresie rozliczania rzeczywistego czasu pracy, operator programu BIOFINGER/SW może definiować podstawowe lub rozbudowane harmonogramy pracy z możliwością przypisania dla wszystkich pracowników lub grup użytkowników, według których generowane są szczegółowe raporty indywidualne lub raporty zbiorowe.

Widok okna Harmonogram pracy
Widok okna Harmonogram pracy

Różne możliwości wyboru oraz definiowania podstawowego, rozbudowanego lub indywidualnego planu pracy - harmonogramu pracy, według następujących kryteriów:

   zapisanego szablonu harmonogramu:

     dodawanie, usuwanie, modyfikowanie szablonów harmonogramów
     kopiowanie zdefiniowanego szablonu harmonogramu do indywidualnej siatki godzin
   indywidualnej siatki godzin pracy:
     dodawanie, usuwanie, modyfikowanie indywidualnej siatki godzin na każdy dzień kalendarzowy/roboczy
     zapis indywidualnej siatki godzin jako szablon harmonogramu
   pracy godzinowej / naprzemiennej:
     definiowanie czasu pracy w systemie praca [h] / wolne [h]
     zapis pracy godzinowej/naprzemiennej jako szablon harmonogramu
   pracy według zdefiniowanych godzin dla poszczególnych dni roboczych, sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy:
     dodawanie, usuwanie, modyfikowanie standardowych godzin pracy
     zapis godzin pracy jako szablon harmonogramu
   pracy nieregularnej
   nienormowanego czasu pracyWypełnianie siatki godzin

Ułatwia i znacznie skraca czas potrzebny na wypełnienie siatki godzin. Umożliwia automatyczne wypełnienie całego miesiąca, poszczególnych tygodni oraz dni w bieżącym miesiącu według zapisanego szablonu zmiany.

   modyfikowanie, dodawanie, usuwanie szablonów

Absencje pracowników

Możliwość definiowania dowolnej nieobecności (absencji) pracownika w odpowiednim przedziale czasowym. Absencje są wyszczególnione w generowanych raportach indywidualnych oraz elektronicznych listach obecności. Program zawiera słownik absencji, który może być rozbudowywany i modyfikowany przez użytkownika w zależności od oczekiwań.


Zdarzenia (rejestry RCP)

Możliwość dowolnego przeglądania, modyfikacji (tylko Administrator), dodawania oraz usuwania wszystkich zdarzeń (rejestrów), tj. rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne, występujących w systemie Rejestracji Czasu Pracy na: ODCISK PALCA, GEOMETRIĘ TWARZY, karty zbliżeniowe RFID lub hasła PIN.


Generowanie szczegółowych raportów:

Raporty indywidualne

Wygenerowany ´Raport indywidualny´ dla wybranego użytkownika można dodatkowo wydrukować lub zapisać do pliku zewnętrznego w formacie XLS lub CSV.

Raport indywidualny zakończony jest zbiorczym podsumowaniem za wybrany okres. Poszczególne kolumny z danymi, generowane przez raport indywidualny:

     Data Data w formacie YYYY-MM-DD dla którego tworzone jest rozliczenie. Dla niedziel i świąt w kolorze czerwonym, soboty w kolorze jasno-czerwonym, pozostałe dni w kolorze czarnym.
     Dzień tygodnia Nazwa dnia, dla którego tworzone jest rozliczenie. Kolorystyka dni analogicznie jak dla kolumny Data.
     Rozpoczęcie pracy i
     Zakończenie pracy Czasy tych zdarzeń brane są z rejestrów odpowiedniego terminala. Użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może je zmienić je tak aby czas pracy odpowiadał okresowi faktycznie wykonywanej pracy przez daną osobę.
     Planowane godziny pracy według harmonogramu (w danym dniu wg ustalonego harmonogramu / siatki godzin)Przykład: W przypadku braku siatki godzin (np. nienormowany czas pracy) kolumna nie jest uwzględniona w raporcie. W kolumnie pojawi się wartość ‘---‘. W przypadku utworzonej siatki godzin dla odpowiedniego dnia, składającej się z dwóch przedziałów czasowych: od 08:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 19:00, w kolumnie pojawi się wartość 08:00-19:00.
     Zaliczony czas pracy Związany jest on z arkuszem Akceptacji nadgodzin. Jeżeli dany pracownik przyszedł wcześniej do pracy niż było to planowane to czas ten może nie być zaliczony do czasu pracy , podobnie nadgodziny mogą być nieuzasadnione i można je nie uwzględnić w rozliczeniu czasu pracy. Ta pozycja podaje więc wyliczony czas pracy na podstawie zapisów w arkuszu Akceptacji nadgodzin.
     Czas pracy (wg harmonogramu) W przypadku zdefiniowanej siatki godzin: czas pracy stanowi całkowity czas pracy w godzinach harmonogramu pomniejszony o czas spóźnień, wcześniejszych wyjść i wyjść prywatnych. W przypadku nienormowanego czasu pracy: czas pracy stanowi całkowity czas obecności pomniejszony o wyjścia prywatne.
     Czas obecności Czas obecności stanowi całkowity czas zawarty pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem czasu pracy pomniejszony o czas wyjść służbowych i prywatnych.
     Wyjścia służbowe Stanowi sumaryczny czas wyjść służbowych w danym dniu.
     Wyjścia prywatne Stanowi sumaryczny czas wyjść prywatnych w danym dniu.
     Spóźnienia Kolumna obsługiwana przez program tylko w przypadku zdefiniowanej siatki godzin.
     Wcześniejsze wyjścia z pracy (przed zakończeniem harmonogramu) Kolumna obsługiwana przez program tylko w przypadku występowania siatki godzin.
     Godziny nadpracowane Godziny nadpracowane stanowią sumę czasu wszystkich późniejszych wyjść oraz wszystkich wcześniejszych wejść. Kolumna obsługiwana przez program tylko w przypadku występowania siatki godzin.
     Nadgodziny Czas nadgodzin stanowi całkowity czas pracy pomniejszony o czas pracy przewidziany w harmonogramie (siatce pracy).
     Godziny nocne Stanowią czas przepracowany w przedziale czasowym ustalonym w module ´Ustawienia RCP´. Domyślne ustawienia: od 22:00 do 6:00 (zawsze 8h).
     Godziny świąteczne Stanowią czas przepracowany w dni świąteczne. W module ‘Ustawienia RCP’ istnieje możliwość ustawienia, od której godziny zaczyna się dzień świąteczny - zawsze 24h.
     Godziny świąteczne wg Kodeksu Pracy Czas godzin świątecznych liczony jest na podstawie różnicy godzin świątecznych i godzin nocnych. W przypadku gdy wartość jest mniejsza od zera, wtedy przyjmowany jest czas równy zero.
     Uwagi Komunikaty dotyczące:absencji przekroczonego czasu pracy przekroczonego czasu przerwy inne

Wiersze raportu zawierające błędy rejestracji zdarzeń zaznaczane są na czerwono natomiast obecność pracy powyżej 24 godzin zaznaczana jest kolorem zielonym.


Raporty zbiorowe

Wygenerowany ´Raport zbiorowy´ dla wybranych użytkowników można dodatkowo wydrukować lub zapisać do pliku zewnętrznego w formacie XLS, CSV.

Raport zbiorowy zawiera zbiorcze podsumowanie za wybrany okres.

Poszczególne, generowane przez raport zbiorowy, kolumny z danymi:

     Nazwisko i Imię
     grupa użytkowników
     Planowane godziny pracy według harmonogramu
     Zaliczony czas pracy
     Czas pracy (wg harmonogramu)
     Czas obecności
     Czas wyjść służbowych
     Czas wyjść prywatnych
     Spóźnienia
     Wcześniejsze wyjścia z pracy (przed zakończeniem harmonogramu)
     Godziny nadpracowane
     Nadgodziny
     Godziny nocne
     Godziny świąteczne
     Godziny świąteczne wg Kodeksu Pracy

Akceptacja nadgodzin i wcześniejszych wejść

Ten arkusz bazuje na raporcie indywidualnym i ustawieniach RCP.

Składa się on z następujących kolumn:

     Data
     Dzień tygodnia
     Zarejestrowane wcześniejsze wejścia. Jest to czas od zarejestrowanego rozpoczęcia pracy do momentu planowanego rozpoczęcia pracy według harmonogramu.
     Akceptacja Pracodawca może zaakceptować wcześniejsze rozpoczęcie pracy danej osoby lub je zignorować.
     Licz powyżej W ustawieniach RCP można ustalić granicę powyżej której wliczane jest wcześniejsze wejście do czasu pracy danej osoby. Tą wartość można teraz zmienić w dowolnym dniu w tym arkuszu
     Zaakceptowane wcześniejsze wejścia Program na podstawie kolumn nr 3, nr 4, nr 5 wylicza zaakceptowany czas danej osoby przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy.
     Zarejestrowane nadgodziny Wyliczone przez program nadgodziny na podstawie rejestrów czasu pracy dla danego pracownika.
     Zezwolenie powyżej W ustawieniach RCP można ustalić granicę powyżej której wliczane są nadgodziny do czasu pracy. Tą wartość można teraz zmienić w dowolnym dniu w tym arkuszu.
     Akceptacja Pracodawca może zaakceptować dane nadgodziny lub uznać, że nie należą się one danej osobie w określonym dniu pracy.
     Zaakceptowane nadgodziny Program na podstawie kolumn nr 7, nr 8, nr 9 wylicza faktyczne nadgodziny dla danej osoby.
     Uwagi

Każdy dzień w arkuszu akceptacji wcześniejszych wejść i nadgodzin można opatrzyć dowolnym komentarzem.


Wydruk raportów

Funkcja ta umożliwia automatyczne drukowanie wielu raportów indywidualnych dla osób, które widnieją na raporcie zbiorowym. Program umożliwia wybór, które kolumny z raportu indywidualnego maja być uwzględnione przy wydruku, można wydrukować wszystkie osoby za jednym razem lub po kolei je akceptując z ewentualną opcją anulowania operacji drukowania.

   ARCHIWIZACJA - ODTWORZENIE SYSTEMU KD/RCP

Widok okna głównego modułu: Archiwizacja systemu

Okno modułu podzielone jest na 4 główne części: [8.1] Archiwizacja / Odtworzenie systemu Przeznaczeniem modułu jest wykonanie całkowitej archiwizacji/odtworzenia systemu Kontroli Dostępu i/lub Rejestracji Czasu Pracy na: ODCISK PALCA, GEOMETRIĘ TWARZY, karty zbliżeniowe RFID lub hasła PIN do/z pliku zewnętrznego SQL.   [8.2] Eksport / Import danych Przeznaczeniem modułu jest wykonanie eksportu/importu wszystkich danych dotyczących użytkowników (Pracowników) lub terminali do/z pliku zewnętrznego TXT, CSV.   [8.3] Eksport / Import rejestrów Przeznaczeniem modułu jest możliwość wykonania eksportu rejestrów (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) wszystkich lub wybranych użytkowników (Pracowników) według dowolnych kryteriów do pliku zewnętrznego TXT. Moduł ´Import rejestrów´ służy również do kopiowania do lokalnej bazy danych rejestrów z terminali wyposażonych w port USB. Eksport może być realizowany za pomocą zdefiniowanych wcześniej szablonów lub dowolnych ustawień kolumn i nazw statusów. Można wybrać różne typy kodowania znaków. Moduł umożliwia również dedykowany eksport danych do zewnętrznych programów kadrowo-płacowych:

   SYMFONIA firmy SAGE
   CDN firmy COMARCH
   SAP-R3 firmy SAP Polska
   CBIZNES PRESTIŻ firmy STREAM soft
   IMPULS-5 firmy Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
   R2Płatnik firmy RESET2
   TETA Constellation firmy TETA
   ENOVA firmy Soneta
   IFS Applications firmy IFS
   Komadres.M firmy Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB-RES"
   inne

Firma PTC SECURITY SYSTEMS jest w stanie nieodpłatnie zintegrować moduł ´Eksport danych´ z popularnymi programami kadrowo-płacowymi umożliwiając współpracę programów. W tym celu Klienci powinni dostarczyć do PTC dokładną specyfikację pliku zewnętrznego.   [8.4] Import zdjęć z fotorejestratora Przeznaczeniem modułu jest zarządzanie zdjęciami pobranymi z portu USB terminala. Możemy wyróżnić 3 podstawowe funkcje:

   import zdjęć z wybranego przez użytkownika katalogu
   sprawdzenie struktury plików i folderów zdjęć pobranych z fotorejestratora
   usunięcie zdjęć z folderów według zadanych kryteriów – rok i miesiąc
Widok okna głównego modułu: Archiwizacja systemu

   Przykładowe raporty indywidualne, zbiorowe oraz listy obecności pracowników

Przykładowe raporty indywidualne, zbiorowe oraz listy obecności pracowników wygenerowano z programu BIOFINGER/SW z następujących modułów: Ewidencja Obecności Pracowników, Rozliczanie czasu pracy oraz Przeglądanie zdarzeń.

Ważne!
Algorytm obliczania i prezentowania danych oraz sposób rozliczania czasu pracy pracowników jest ściśle powiązany z indywidualną dla każdej firmy konfiguracją ustawień w module Rozliczanie czasu pracy.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z różnymi możliwościami konfiguracji systemu rejestracji i rozliczania czasu pracy, zamieszczonymi na stronie Szybkie wsparcie dla operatorów oprogramowania BIOFINGER/SW w zakładce INDYWIDUALNY CZAS PRACY.


Przykładowe listy obecności wygenerowane z modułu Ewidencja Obecności Pracowników:

  Lista obecności wszystkich pracowników za styczeń 2014 roku z uwzględnionym czasem pracy wg harmonogramu w poszczególnym dniu.

  Lista obecności wszystkich pracowników za cały 2013 rok (styczeń-grudzień) z uwzględnioną godziną rozpoczęcia czasu pracy w poszczególnym dniu.


Przykładowe raporty indywidualne wygenerowane z modułu Rozliczanie czasu pracy:

  Szczegółowy raport indywidualny dla jednego pracownika za styczeń 2014 roku.

  Szczegółowy raport indywidualny dla jednego pracownika za cały 2013 rok (styczeń-grudzień).


Przykładowe raporty zbiorowe wygenerowane z modułu Rozliczanie czasu pracy:

  Szczegółowy raport zbiorowy dla wszystkich pracowników za styczeń 2014 roku.

  Szczegółowy raport zbiorowy dla wszystkich pracowników za cały 2013 rok (styczeń-grudzień).


Przykładowe zestawienia zdarzeń KD/RCP wygenerowane z modułu Przeglądanie zdarzeń:

  Ogólne zestawienie wszystkich zdarzeń KD/RCP dla wszystkich użytkowników za styczeń 2013 roku.

  Ogólne zestawienie wszystkich zdarzeń (super-logi) dla użytkowników administracyjnych za cały 2013 rok (styczeń-grudzień).

Cennik oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR oraz oferowanych usług.
Nowy cennik obowiązuje od dnia 19.09.2017 roku.

Program BIOFINGER/SW

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 1500,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 2000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na 1 stanowisko komputerowe: 3000,00 zł netto + 23% VAT

Koszt licencji na kolejne stanowisko komputerowe wynosi 50% wartości licencji głównej:

   wersja do 100 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 375,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 250 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 500,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 500 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT
   wersja do 1000 użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1000,00 zł netto + 23% VAT
   wersja bez limitu użytkowników w lokalnej bazie danych, licencja na kolejne stanowisko komputerowe: 1500,00 zł netto + 23% VAT

Koszt zwiększenia liczby użytkowników w programie BIOFINGER/SW stanowi różnicę pomiędzy wersją oprogramowania z większą a mniejszą liczbą użytkowników.
Przykład: koszt zwiększenia liczby użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW ze 100 do 250 wynosi 250,00 zł netto + 23% VAT.


Program BIOFINGER/SVR

Licencja na 1 stanowisko serwerowe: 750,00 zł netto + 23% VAT


Aktualizacje BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR

Koszt aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR do najnowszej wersji wynosi 75% wartości licencji głównej.


Pozostałe usługi

   dodatkowe lokalne lub zdalne szkolenie: 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   lokalne lub zdalne wsparcie techniczne, analiza problemów : 150 zł netto + 23% VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy
   dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego BIOFINGER i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą PTC SECURITY SYSTEMS: 250 zł netto + 23% VAT