Rejestracja czasu procesów biznesowych

Rejestracja czasu procesów biznesowych stanowi doskonałe uzupełnienie do oferowanych przez naszą firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS) biometrycznych lub tradycyjnych systemów Rejestracji Czasu Pracy na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe BIOFINGER-RCP lub RFID-RCP.

Rejestracja czasu procesów biznesowych jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich firm, które mają potrzebę rozliczania czasu poszczególnych zadań wykonywanych przez pracowników oraz zamierzają zwiększyć wydajność i efektywność w obszarach:

 • rejestracja i rozliczanie czasu faz produkcyjnych

 • rejestracja i rozliczanie czasu projektów biznesowych

 • rejestracja i rozliczanie czasu dowolnych zadań

Rejestracja czasu procesów biznesowych

 

W praktyce rejestracja i rozliczanie czasu procesów biznesowych wygląda następująco:

 • w programie BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Procesy biznesowe operator programu BIOFINGER/SW definiuje wszystkie nazwy zadań/procesów biznesowych dla których przydziela 3-cyfrowy kod-pracy.
  Każdy proces biznesowy składa się z dwóch rekordów w programie BIOFINGER/SW, np: Lutowanie start: 111, Lutowanie koniec: 112, Programowanie start: 113, Programowanie koniec: 114, Dowolne zadanie start: 115, Dowolne zadanie koniec: 116, itd.

 • pracownik/użytkownik systemu BIOFINGER-RCP lub RFID-RFID w czytniku RCP wciska przycisk funkcyjny odpowiedzialny za obsługę kodów-pracy, z listy wybiera odpowiedni kod-pracy przypisany do danego procesu biznesowego i dokonuje autoryzacji palcem lub kartą zbliżeniową

 • operator programu BIOFINGER/SW lub program BIOFINGER/SVR standardowo pobiera rejestry RCP z pamięci czytników RCP i w module Rozliczanie czasu pracy w części Procesy biznesowe generuje raporty indywidualne lub zbiorowe dla wszystkich lub wybranych pracowników oraz dla wszystkich lub wybranych procesów biznesowych

 

Rejestracja czasu procesów biznesowych

 

System rejestracji i rozliczania czasu procesów biznesowych działa w oparciu o oferowane przez naszą firmę biometryczno-zbliżeniowe czytniki do celów RCP, które posiadają możliwość zaprogramowania tzw. kodów-pracy/work-codes oraz nasze autorskie oprogramowanie BIOFINGER/SW z aktywnym modułem Procesy biznesowe.

Czytniki biometryczno-zbliżeniowe do celów rejestracji czasu pracy:

Biometryczny czytnik czasu pracy na odcisk palca US10C Czytnik czasu pracy na karty zbliżeniowe RFID US10C-RF Foto Rejestrator czasu pracy z kamerą

Większość czytników do celów RCP wycofanych z oferty producenta i naszej firmy (czytniki archiwalne) posiada również możliwość obsługi kodów-pracy.

Czytniki biometryczno-zbliżeniowe z serii BIOFINGER.US10C lub RFID.US10C posiadają 4 przyciski funkcyjne: F1 • F2 • F3 • F4.
Standardowa konfiguracja przycisków funkcyjnych wygląda następująco:

 • F1 : Rozpoczęcie czasu pracy

 • F2 : Zakończenie czasu pracy

 • F3 : Wyjście prywatne lub wyjście służbowe (w zależności od potrzeb Klienta)

 • F4 : Powrót prywatny lub powrót służbowy (w zależności od potrzeb Klienta)

W przypadku wykorzystania czytników z serii BIOFINGER.US10C lub RFID.US10C do rejestracji procesów biznesowych należy zaprogramować wywołanie kodów-pracy pod przyciskiem funkcyjnym F3 lub F4:

 • F1 : Rozpoczęcie czasu pracy

 • F2 : Zakończenie czasu pracy

 • F3 : Rejestracja czasu procesów biznesowych » kody-pracy

Sugerujemy również zakup nowego czytnika z serii BIOFINGER.US10C lub RFID.US10C przeznaczonego tylko do rejestracji procesów biznesowych.

 

Natomiast czytniki biometryczno-zbliżeniowe z serii BIOFINGER.iClock680 lub RFID.S880 posiadają 8 przycisków funkcyjnych: F1 • F2 • F3 • F4 • F5 • F6 • F7 • F8.
Standardowa konfiguracja przycisków funkcyjnych wygląda następująco:

 • F1 : Rozpoczęcie czasu pracy

 • F2 : Zakończenie czasu pracy

 • F3 : Wyjście służbowe

 • F4 : Powrót służbowy

 • F5 : Wyjście prywatne

 • F6 : Powrót prywatny

W przypadku wykorzystania czytników z serii BIOFINGER.iClock680 lub RFID.S880 do rejestracji procesów biznesowych należy zaprogramować wywołanie kodów-pracy pod przyciskiem funkcyjnym F7:

 • F1 : Rozpoczęcie czasu pracy

 • F2 : Zakończenie czasu pracy

 • F3 : Wyjście służbowe

 • F4 : Powrót służbowy

 • F5 : Wyjście prywatne

 • F6 : Powrót prywatny

 • F7 : Rejestracja czasu procesów biznesowych » kody-pracy


 

Wszyscy Klienci, którzy posiadają wdrożony system Rejestracji Czasu Pracy na odcisk palca i/lub na karty zbliżeniowe BIOFINGER-RCP lub RFID-RCP wystarczy, że zakupią aktywację nowej funkcjonalności Procesy biznesowe zgodnie z obowiązującym cennikiem oprogramowania.

Dla nowych Klientów przygotowaliśmy SUPER OFERTĘ na zakup wybranych biometryczno-zbliżeniowych czytników do celów RCP wraz z naszym autorskim oprogramowaniem BIOFINGER/SW do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy:

Nowa funkcjonalność Procesy biznesowe będzie dostępna na przełomie 3/4 kwartału 2018 roku.
Klienci którzy teraz dokonają zakupu Procesów biznesowych otrzymają 25% rabatu na każdy proces biznesowy.
Sprawdź już teraz cennik oprogramowania i odlicz 25% na każdy proces biznesowy.


 

✩✩✩ Słownik RCP ▷

Rejestracja czasu procesów produkcyjnych

Tradycyjne systemy RCP, zwłaszcza oparte o dane biometryczne i foto rejestrację zdarzeń, doskonale zapobiegają nadużyciom pracowniczym i pozwalają na wygodne rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o stawki godzinowe. Jednak firmy, którym zależy na optymalizacji i usprawnieniu produkcji korzystają z bardziej złożonego, choć opartego na podobnych zasadach rozwiązania, którym jest rejestracja czasu procesów produkcyjnych. W ten sposób właściciele i managerowie fabryk poznają nie tylko czas pracy pracowników, ale również ich efektywność w trakcie wykonywania przydzielonych zadań. Rejestracja czasu procesów produkcyjnych może odbywać się przy pomocy stosowanych aktualnie w przedsiębiorstwach rejestratorów i oprogramowania takiego jak BIOFINGER/SW. Konkretnym zadaniom związanym z produkcją i nie tylko wykonywanym przez pracowników stałych lub kontraktowych przydziela się w systemie unikalne kody, a każdy pracownik musi przy pomocy czytnika RCP autoryzować czas rozpoczęcia i zakończenia przydzielonego mu zadania. Dzięki temu rejestracja czasu procesów produkcyjnych pozwala generować indywidualne i zbiorcze raporty, których analiza będzie przydatna do usprawnienia procesów produkcyjnych i ewaluacji efektywności pracowników.

Rejestracja czasu faz produkcyjnych

Każdą firmę produkcyjną można porównać do taśmy produkcyjnej znanej choćby z branży motoryzacyjnej, gdzie na poszczególnych etapach produkt podlega kolejnym procesom. Opóźnienie w wykonaniu jednego zadania powoduje marnotrawienie mocy przerobowych, gdyż wszystkie kolejne zadania ulegają opóźnieniu. Rejestracja czasu faz produkcyjnych w połączeniu z późniejszą analizą zebranych danych pozwala zidentyfikować słabe punkty i wyeliminować ten problem. Dlatego właśnie rejestracja czasu faz produkcyjnych stanowi bardzo dobrą inwestycję, która powinna się szybko zwrócić. Warto dodać, że jest to inwestycja relatywnie tania, zwłaszcza gdy fabryka korzysta już z biometrycznych rejestratorów czasu pracy lub ich odpowiedników opartych na kartach zbliżeniowych i oprogramowania BIOFINGER/SW, w którym istnieje moduł dotyczący procesów biznesowych. Rejestracja czasu faz produkcyjnych nie jest ponadto uciążliwa dla pracowników ze względu na prostą obsługę systemu – wystarczy bowiem zbliżenie karty lub palca do czytnika i wprowadzenie przypisanego zadaniu krótkiego kodu, przy rozpoczęciu danej fazy produkcji i jej zakończeniu.

Rejestracja czasu projektów biznesowych

Z technicznego punktu widzenia rejestracja czasu projektów biznesowych jest rozwiązaniem niezwykle prostym w implementacji i późniejszej obsłudze, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i managerów. Do jej sprawnego funkcjonowania wystarczy jeden z oferowanych przez Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS) czytników czasu pracy – tradycyjnych i biometrycznych. To innowacyjne narzędzie mogą wdrożyć także klienci posiadający starsze modele rejestratorów, gdyż większość z nich również jest przystosowana do rejestracji czasu projektów biznesowych. Duże firmy stawiające na zwiększenie wydajności produkcji powinny jednak zaopatrzyć się w większą liczbę rejestratorów, by pracownicy mogli z nich korzystać przy swoich stanowiskach pracy, gdzie odbywają się procesy biznesowe, co przyczyni się do jeszcze większej oszczędności czasu. Drugim elementem, którego wymaga rejestracja czasu projektów biznesowych jest oczywiście oprogramowanie BIOFINGER/SW odsługujące systemy RCP i możliwe do zintegrowania z większością popularnych programów kadrowo-płacowych.

Rejestracja czasu dowolnych zadań

Siłą proponowanego rozwiązania jest rejestracja czasu dowolnych zadań, czyli jego uniwersalność. Z rozliczania czasu może skorzystać przykładowo fabryka, magazyn, firma z branży budowalnej zatrudniająca pracowników kontraktowych lub biuro, w którym poszczególne procesy biznesowe są od siebie ściśle uzależnione. Rejestracja czasu dowolnych zadań jest bardzo prosta, ponieważ operator sytemu wprowadza do niego łatwe do zapamiętania przez pracowników trzycyfrowe kody związane z rozpoczęciem lub zakończeniem poszczególnych zadań. Pracownicy w odpowiednim momencie po prostu wprowadzają je do rejestratora. Dane z poszczególnych czytników są następnie przesyłane do systemu i dostępne w odpowiednim module oprogramowania BIOFINGER/SW. Jako producent oferujemy pomoc przy wdrożeniu rejestracji procesów produkcyjnych i biznesowych. Rejestracja czasu dowolnych zadań to niezbyt skomplikowane, przyjemne w obsłudze narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji, a także oszczędności wynikających choćby z redukcji zbędnych etatów lub optymalizacji wynagrodzeń wobec efektywności pracy wykonywanej przez pracowników. To doskonały sposób, by wznieść biznes na wyższy poziom i zyskać przewagę nad konkurencją.