Szybkie wsparcie

Print Friendly, PDF & Email

Szybkie wsparcie dla operatorów oprogramowania BIOFINGER/SW

W celu zapewnienia naszym wszystkim Klientom bezpłatnego, natychmiastowego oraz profesjonalnego wsparcia technicznego, poniżej zamieszczamy najczęściej występujące pytania i problemy związane z użytkowaniem oprogramowania BIOFINGER/SW. Jeżeli jednak nie widzisz rozwiązania Twojego problemu, to szczegółowo opisz swój problem, załącz widoki/screeny opisów błędów i wyślij do nas e-mail na biuro@biofinger.pl. W odpowiednim czasie otrzymasz odpowiedź oraz wsparcie techniczne.

 1. MOBILNY PORTAL BIOFINGER-RCP/MOBILE

  Jakie zmiany w programie BIOFINGER/SW?
  Instrukcja obsługi dla Administratora
  Instrukcja obsługi dla Pracownika
  Rozwiązywanie problemów


  Jakie zmiany nastąpią w programie BIOFINGER/SW?

  1.  W odpowiednich modułach programu BIOFIGNER/SW, w każdym okienku z wyborem terminali Terminale systemu KD/RCP, pojawi się nowy terminal wirtualny o nazwie Terminal 00 – BIOFINGER-RCP/Mobile do którego będą wysyłani pracownicy objęci rejestracją zdalną w portalu BIOFINGER-RCP/Mobile oraz z którego będą pobierane rejestry RCP (rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy, wyjście/powrót służbowy, wyjście/powrót prywatny).

  2.  W programie BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami pojawi się nowa kolumna Zdalne RCP z wyborem TAK lub NIE dla każdego pracownika. Nowy terminal wirtualny o nazwie Terminal 00 – BIOFINGER-RCP/Mobile nie jest widoczny w sekcji DOSTĘPNE TERMINALE.

  3.  W programie BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD/RCP pojawi się nowa zakładka BIOFINGER-RCP/Mobile do zarządzania licencją mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników.

  Dodatkowo dodano przycisk Mobilne RCP – reset użytkowników, który służy do awaryjnego resetu ustawień pracowników w lokalnej bazie danych systemu BIOFINGER-RCP oraz w internetowej bazie danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w przypadku wystąpienia problemów z brakiem spójności baz danych lub innych nieoczekiwanych problemów.

  4.  W programie BIOFINGER/SW w module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP w sekcji wyszukiwanie pojawi się:

  • nowy terminal wirtualny BIOFINGER-RCP/Mobile do obsługi portalu BIOFINGER-RCP/Mobile

  • nowa autoryzacja zdalna BIOFINGER-RCP/Mobile

  Dodatkowo w module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP w tabeli z wynikami wyszukiwania pojawi się:

  • nowa kolumna Współrzędne GPS

  • nowa autoryzacja zdalna BIOFINGER-RCP/Mobile

  Po kliknięciu w link Współrzędne GPS program BIOFINGER/SW przy użyciu domyślnej przeglądarki internetowej, otwiera mapę Google i wskazuje miejsce rejestracji danego statusu RCP.


  Instrukcja obsługi dla Administratora systemu BIOFINGER-RCP (dla operatora programu BIOFINGER/SW):

  Link do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników będzie wyglądał w następujący sposób:
  https://twoja-subdomena.biofinger.pl/mobile-rcp/
  Dedykowany link zostanie do Państwa wysłany na maila.

  Korzystając z urządzenia mobilnego, sugerujemy uruchomić portal BIOFINGER-RCP/Mobile w przeglądarce internetowej i następnie dodać stronę do ekranu startowego, czyli utworzyć skrót. Na ekranie telefonu pojawi się ikonka do szybkiego uruchamiania portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

  W celu prawidłowej aktywacji oraz konfiguracji mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile należy, krok po kroku, wykonać następujące czynności:

  1.  W celu aktywacji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników należy:
  w programie BIOFINGER/SW » w module Konfiguracja systemu KD/RCP » w zakładce BIOFINGER-RCP/Mobile zarejestrować terminal wirtualny BIOFINGER-RCP/Mobile » wcisnąć przycisk Zapisz i odśwież licencję.

  2.  Dane logowania do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla poszczególnego pracownika:

  • Login: to numer ID pracownika w systemie BIOFINGER-RCP w lokalnej bazie danych

  • Hasło: nadajemy w module Administracja użytkownikami w Szczegółowej edycji użytkownika w miejscu Hasło użytkownika.

  3.  W celu prawidłowej konfiguracji dostępów do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla wybranych pracowników, należy w programie BIOFINGER/SW » w module Administracja użytkownikami » w lokalnej bazie danych systemu BIOFINGER-RCP:

  • Nadać hasło dostępu do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.
   Hasło nadajemy w module Administracja użytkownikami w Szczegółowej edycji użytkownika w miejscu Hasło użytkownika.

  • W kolumnie Zdalne RCP wybrać TAK.

  • Zapisać zmiany w lokalnej bazie danych » wcisnąć przycisk Zapisz.

  • Zaznaczyć tylko i wyłącznie tych pracowników, którzy mają posiadać dostęp do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

  • Skopiować zaznaczonych pracowników do pamięci wirtualnego terminala BIOFINGER-RCP/Mobile » wcisnąć przycisk Kopiuj zaznaczone.

  • W okienku z wyborem Terminale systemu KD/RCP należy zaznaczyć tylko terminal wirtualny Terminal 00 – BIOFINGER-RCP/Mobile » wcisnąć przycisk OK.

  4.  Wszystkie informacje zawarte w punkcie Instrukcja obsługi dla Pracownika należy skopiować, odpowiednio uzupełnić i wysłać mailem do każdego pracownika który ma posiadać dostęp do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile

  5.  W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z działaniem portalu BIOFINGER-RCP/Mobile, w pierwszej kolejności należy szukać rozwiązania w dziale Szybkie wsparcie:
  https://biofinger.pl/szybkie-wsparcie-biofinger-sw/ » MOBILNY PORTAL BIOFINGER-RCP/MOBILE » Rozwiązywanie problemów


  Instrukcja obsługi dla Pracownika:

  Link do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników będzie wyglądał w następujący sposób:
  https://twoja-subdomena.biofinger.pl/mobile-rcp/
  Administrator systemu BIOFINGER-RCP wyśle na maila dedykowany link do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile..

  Korzystając z urządzenia mobilnego, sugerujemy uruchomić portal BIOFINGER-RCP/Mobile w przeglądarce internetowej i następnie dodać stronę do ekranu startowego, czyli utworzyć skrót. Na ekranie telefonu pojawi się ikonka do szybkiego uruchamiania portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

  1.  Dane logowania do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracownika:

  • Login: numer ID pracownika w systemie BIOFINGER-RCP w lokalnej bazie danych

  • Hasło: nadaje Administrator systemu BIOFINGER-RCP.

  W celu otrzymania loginu oraz hasła należy zgłosić się do Administratora systemu BIOFINGER-RCP.

  2.  W momencie poprawnego zarejestrowania dowolnego statusu RCP w portalu BIOFINGER-RCP/Mobile pojawi się następujący komunikat:
  W dniu [data] o godzinie [godzina] zarejestrowałeś/aś [nazwa statusu].

  3.  Do poprawnego działania portalu BIOFINGER-RCP/Mobile wymagane są:

  • Stabilny dostęp do Internetu dla urządzeń mobilnych.

  • Udostępnienie lokalizacji GPS na urządzeniu mobilnym dla portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w przeglądarce internetowej.
   Odmowa udostępnienie lokalizacji GPS skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania odpowiedniego statusu RCP. Ponowne przywrócenie udostępnienia lokalizacji GPS wymaga indywidualnych działań w używanej przeglądarce internetowej.

  • Odpowiednia przeglądarka internetowa (np. Chrome, FireFox, Edge lub Safari), która technicznie umożliwia udostępnienie lokalizacji GPS.
   Dokładność lokalizacji GPS może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Przeglądarki (Chrome, FireFox, Edge lub Safari) generują dane o lokalizacji GPS w promieniu do ok 50 metrów, czyli w miarę dokładnie.

  4.  Korzystając z urządzenia mobilnego, należy uruchomić portal BIOFINGER-RCP/Mobile w przeglądarce internetowej i następnie dodać stronę do ekranu startowego, czyli utworzyć skrót. Na ekranie telefonu pojawi się ikonka do szybkiego uruchamiania portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

  5.  W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z działaniem portalu BIOFINGER-RCP/Mobile, w pierwszej kolejności należy szukać rozwiązania w dziale Szybkie wsparcie:
  https://biofinger.pl/szybkie-wsparcie-biofinger-sw/ » MOBILNY PORTAL BIOFINGER-RCP/MOBILE » Rozwiązywanie problemów


  Rozwiązywanie problemów z mobilnym portalem BIOFINGER-RCP/Mobile

  1.  W przypadku słabego oraz niestabilnego dostępu do Internetu, może zdarzyć się tak, że niektóre próby rejestracji statusów RCP na urządzeniu mobilnym mogą zakończyć się niepowodzeniem ze względu na zbyt długi czas przetwarzania danych o lokalizacji GPS.

  Pojawi się następujący komunikat:
  Wystąpił nieoczekiwany problem z rejestracją statusu RCP. Przekroczono czas oczekiwania na lokalizację GPS. Spróbuj ponownie.
  lub
  Wystąpił problem z pobraniem lokalizacji GPS. Możliwe, że nie masz dostępu do Internetu lub Twoja przeglądarka nie obsługuje lokalizacji GPS.

  Rozwiązanie:

  • Jeżeli tak się stanie, to należy ponownie i do skutku zarejestrować dany status RCP.


  2.  Jeśli przy próbie rejestracji statusu RCP użytkownik całkowicie straci dostęp do Internetu, to po przywróceniu dostępu do Internetu, przy pierwszej próbie rejestracji danego statusu RCP może pojawić się informacja o braku Internetu.

  Pojawi się następujący komunikat:
  Wystąpił nieoczekiwany problem z rejestracją statusu RCP. Przekroczono czas oczekiwania na lokalizację GPS. Spróbuj ponownie.
  lub
  Wystąpił problem z pobraniem lokalizacji GPS. Możliwe, że nie masz dostępu do Internetu lub Twoja przeglądarka nie obsługuje lokalizacji GPS.

  Rozwiązanie:

  • Jeżeli tak się stanie, to należy ponownie zarejestrować dany status RCP.


  3.  W przypadku wystąpienia problemów z brakiem spójności lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-RCP oraz internetowej bazy danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile lub innych nieoczekiwanych problemów, należy w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce BIOFINGER-RCP/Mobile użyć przycisku Mobilne RCP – reset użytkowników, który służy do awaryjnego resetu ustawień pracowników objętych pracą zdalną.

  Skutki użycia przycisku Mobilne RCP – reset użytkowników:

  • przywraca wszystkim pracownikom status NIE w kolumnie Zdalne RCP w module Administracja użytkownikami

  • nie usuwa rejestrów RCP pracowników z lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-RCP

  • nie usuwa rejestrów RCP pracowników z internetowej bazy danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile


  4.  W przypadku gdy na urządzeniu mobilnym lub na komputerze stacjonarnym nie widać najnowszej wersji oprogramowania dla portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w wersji podstawowej lub rozszerzonej PRO, to należy:

  • dla urządzeń mobilnych wylogować się z portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i w przeglądarce internetowej w Historii należy wyczyścić dane przeglądania. Wystarczy zaznaczyć i usunąć tylko pliki cookie. Następnie należy zalogować się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile. Po zalogowaniu powinna być widoczna nowa wersja oprogramowania.

  • dla komputerów stacjonarnych i laptopów wylogować się z portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i bezpośrednio na stronie logowania użyć obu skrótów klawiszowych do odświeżania strony: Ctrl + Shift + R oraz Ctrl + F5. Następnie należy zalogować się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile. Po zalogowaniu powinna być widoczna nowa wersja oprogramowania.

  Alternatywny sposób, który nie powoduje usunięcia plików cookies, ale w niektórych przypadkach może okazać się nieskuteczny:

  • Przeglądarka Chrome (Android):
   wylogować się z portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i bezpośrednio na stronie logowania » wcisnąć trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki » zaznaczyć Wersja na komputer stacjonarny » wcisnąć trzy kropki w prawym górnym przeglądarki » odznaczyć Wersja na komputer stacjonarny » zalogować się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile

  • Przeglądarka Safari (iOS):
   wylogować się z portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i bezpośrednio na stronie logowania » wcisnąć Aa w lewym górnym rogu przeglądarki » wcisnąć Poproś o witrynę pełną » wcisnąć Aa w lewym górnym przeglądarki » wcisnąć Poproś o witrynę mobilną » zalogować się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile


  5.  W przypadku gdy na urządzeniu mobilnym lub na komputerze stacjonarnym w przeglądarce internetowej zostanie odmówiony dostęp do lokalizacji dla portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

  Pojawi się następujący komunikat:
  Odmówiłeś/aś udostępnienia lokalizacji GPS w portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.
  Jeśli używasz portalu BIOFINGER-RCP/Mobile na urządzeniu mobilnym, to upewnij się czy lokalizacja nie została zablokowana w ustawieniach Twojego smartfona/tabletu.
  W celu prawidłowej rejestracji statusów RCP należy udostępnić lokalizację GPS.
  W celu ponownego włączenia udostępniania lokalizacji GPS w Twojej przeglądarce, to należy poszukać wskazówek w Internecie.
  W wyszukiwarce wpisz następujące frazy:
  jak włączyć udostępnianie lokalizacji + ‘producent Twojego telefonu’ + ‘Twój system operacyjny’

  Przywrócenie dostępu do lokalizacji, w zależności od przeglądarki internetowej, należy:

  • wylogować się z portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i bezpośrednio na stronie logowania w Ustawieniach przeglądarki w Ustawieniach witryn w Lokalizacji odblokować dostęp do strony https://twoja-subdomena.biofinger.pl/mobile-rcp/

  • Następnie należy zalogować się do portalu BIOFINGER-RCP/Mobile i zarejestrować odpowiedni status RCP zezwalając na dostęp do lokalizacji.

 2. PROBLEMY Z GENEROWANIEM RAPORTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ZBIOROWYCH

  Raporty indywidualne lub zbiorowe zawierające nieprawidłowy bilans czasy pracy lub całkowity brak możliwości poprawnego wygenerowania raportów wynika z tego, że:


  1. Operator programu BIOFINGER/SW nie pobrał wszystkich zdarzeń – statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) z wewnętrznej pamięci terminali KD/RCP.

  Rozwiązanie, należy:

  • uruchomić moduł [Przeglądanie zdarzeń]

  • wcisnąć przycisk [Pobierz logi z terminali]

  • w nowym oknie [Terminale – system KD/RCP] zaznaczyć ? odpowiedni terminal RCP

  • wcisnąć przycisk OK


  2. Nie jest zachowana poprawna logika zdarzeń – statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne) dla wszystkich lub wybranych użytkowników systemu RCP.
  Użytkownicy terminali RCP bardzo często zapominają sprawdzić i/lub wcisnąć poprawny status RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inny). Użytkownicy zapominają również dokonać podstawowej rejestracji statusu RCP na rozpoczęcie lub zakończenie czasu pracy.

  Rozwiązanie 1, należy:

  • uruchomić moduł [Przeglądanie zdarzeń]

  • wybrać odpowiedni (krótki – najlepiej jednodniowy) przedział czasowy dla którego występuje problem

  • zaznaczyć ? odpowiedni terminal RCP

  • zaznaczyć ? użytkownika systemu RCP dla którego występuje problem

  • wcisnąć przycisk [Szukaj]

  Na liście wyników wyszukiwania należy przeanalizować czy dany użytkownik ma zachowaną poprawną logikę zdarzeń (np. rozpoczęcie czasu pracy 8.00, wyjście służbowe 9.15 – powrót służbowy 10.30, wyjście prywatne 11.05 – powrót prywatny 11.10, wyjście służbowe 15.30 – powrót służbowy 15.55, zakończenie czasu pracy 16.00).

  W przypadku gdy logika zdarzeń nie jest zachowana lub brakuje odpowiedniego zdarzenia, to należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? danego pracownika

  • wcisnąć przycisk [Zdarzenia]

  • w nowym oknie [Zdarzenia dla: …] wybrać odpowiedni (krótki – najlepiej jednodniowy) przedział czasowy dla którego występuje problem

  • zmodyfikować rejestr (edytować lub dodać nowy status RCP)

  • wcisnąć przycisk OK

  Rozwiązanie 2, należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? odpowiedniego pracownika

  • zaznaczyć ? [Ignoruj błędy]

  • wcisnąć przycisk [Raport indywidualny]

  Uwaga! Rozwiązanie 2 pozwoli na szybkie wygenerowanie raportu indywidualnego z pominięciem wszystkich błędów. Dni, w których występują ewentualne krytyczne błędy (błędna logika zdarzeń – statusów RCP) zostaną zaznaczone w raporcie odrębnym kolorem. Jest to jednak metoda, która nie zapewnia podliczenia rzeczywistego czasu pracy. Bilans czasu pracy oparty zostanie na z góry założonych parametrach, zdefiniowanych przez operatora programu BIOFINGER/SW w części [Ustawienia RCP] i/lub [Harmonogram pracy].

 3. INDYWIDUALNY CZAS PRACY

  W programie BIOFINGER/SW indywidualny czas pracy dla pracowników można zdefiniować w następujący sposób.

  Rozwiązanie 1, należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? wszystkich lub wybranych pracowników

  • wcisnąć przycisk [Harmonogram pracy]

  • w nowym oknie [Harmonogram pracy dla: …] w miejscu [Praca Od Do] dla odpowiednich dni roboczych oraz dni pozostałych (soboty, niedziele, dni wolne ustawowo) należy zdefiniować godziny pracy (np. od 6.30 do 14.30) tak aby zachować odpowiedni czas pracy, np. 8 godz.

  • zaznaczyć ? opcję [Praca nieregularna]

  • wcisnąć przycisk OK

  Uwaga! Rozwiązanie 1 nie wymaga dużej ilości pracy i jest szybko konfigurowalne przez operatora programu BIOFINGER/SW. Nie jest to jednak funkcjonalność, którą można w pełni przyrównać do indywidualnej siatki godzin przedstawionej w Rozwiązaniu 3. Zestawienie danych w poprawnie wygenerowanym raporcie indywidualnym dla pracy nieregularnej:

  • Planowany czas pracy [TAK]
  • Zaliczony czas pracy [TAK]
  • Czas pracy wg harmonogramu [TAK]
  • Czas obecności [TAK]
  • Suma wyjść służbowych [TAK]
  • Suma wyjść prywatnych [TAK]
  • Spóźnienia [NIE]
  • Wcześniejsze wyjścia [NIE]
  • Nadpracowane [TAK]
  • Nadgodziny [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]
  • Godziny nocne [TAK]
  • Godziny świąteczne [TAK]
  • Czas pracy zbilansowany [TAK]
  • Bilans nadgodzin [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]

    Zalecamy naszym Klientom aby w okresie 2-3 miesięcy przetestowali przedstawione możliwości i zadecydowali który sposób rozliczania indywidualnego czasu pracy będzie odpowiedni dla danej firmy.


  Rozwiązanie 2 (Nienormowany czas pracy), należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? wszystkich lub wybranych pracowników

  • wcisnąć przycisk [Harmonogram pracy]

  • w nowym oknie [Harmonogram pracy dla: …] zaznaczyć ? opcję [Nienormowany czas pracy]

  • wcisnąć przycisk OK

  • w module [Rozliczanie czasu pracy] wcisnąć przycisk [Ustawienia RCP]

  • w nowym oknie [Ustawienia RCP dla: …] w miejscu [Limit dobowy czasu pracy dla pracy nienormowanej] można dodatkowo zdefiniować odpowiednią ilość oczekiwanych godzin pracy (np. 9 godz.). Praca powyżej 9 godz. wykaże nadgodziny w raporcie indywidualnym. Dla wartości 0 nadgodziny nie zostaną wykazane.

  • wcisnąć przycisk OK

  Uwaga! Rozwiązanie 2 jest bardzo uniwersalne i pozwala na zastosowanie indywidualnego czasu pracy dla pracowników, którzy mogą: przychodzić do pracy w dowolnym dniu roboczym lub świątecznym, wychodzić z pracy o dowolnej godzinie, pracować dowolną ilość godzin. Zestawienie danych w poprawnie wygenerowanym raporcie indywidualnym dla nienormowanego czasu pracy:

  • Planowany czas pracy [NIE]
  • Zaliczony czas pracy [TAK]
  • Czas pracy wg harmonogramu [NIE]
  • Czas obecności [TAK]
  • Suma wyjść służbowych [TAK]
  • Suma wyjść prywatnych [TAK]
  • Spóźnienia [NIE]
  • Wcześniejsze wyjścia [NIE]
  • Nadpracowane [NIE]
  • Nadgodziny [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]
  • Godziny nocne [TAK]
  • Godziny świąteczne [TAK]
  • Czas pracy zbilansowany [NIE]
  • Bilans nadgodzin [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]

    Zalecamy naszym Klientom aby w okresie 2-3 miesięcy przetestowali przedstawione możliwości i zadecydowali który sposób rozliczania indywidualnego czasu pracy będzie odpowiedni dla danej firmy.


  Rozwiązanie 3 (Indywidualna siatka godzin), należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? danego pracownika

  • wcisnąć przycisk [Harmonogram pracy]

  • w nowym oknie [Harmonogram pracy dla: …] zaznaczyć ? opcję [Indywidualna siatka godzin]

  • wcisnąć przycisk [Edytuj]

  • w nowym oknie [Siatka godzin dla użytkownika: …] wcisnąć przycisk [Wypełnianie siatki godzin]

  • zaznaczyć ? opcję [Nowa zmiana]

  • w miejscu [Nowa zmiana] dla dni roboczych oraz dni pozostałych (soboty, niedziele, dni wolne ustawowo) należy zdefiniować indywidualne godziny pracy dla danego pracownika (np. od 6.30 do 12.30)

  • w miejscu [Wypełnij] należy wybrać odpowiedni rok oraz miesiąc

  • w miejscu [Wypełnij] należy zdefiniować odpowiednie kombinacje [Poszczególne dni, Poszczególne tygodnie lub Cały miesiąc] związane z indywidualnym czasem pracy dla danego pracownika

  • wcisnąć przycisk [Wypełnij]

  • w nowym oknie [Siatka godzin dla użytkownika: …] wcisnąć przycisk OK

  Jeżeli dany pracownik może posiadać przypisane różne kombinacje indywidualnego czasu pracy, to należy powtórzyć działania:

  • w oknie [Harmonogram pracy dla: …] zaznaczyć ? opcję [Indywidualna siatka godzin]

  • wcisnąć przycisk [Edytuj]

  • w nowym oknie [Siatka godzin dla użytkownika: …] wcisnąć przycisk [Wypełnianie siatki godzin]

  • w miejscu [Nowa zmiana] dla dni roboczych oraz dni pozostałych (soboty, niedziele, dni wolne ustawowo) należy zdefiniować indywidualne godziny pracy dla danego pracownika (np. od 12.00 do 15.30)

  • w miejscu [Wypełnij] należy wybrać odpowiedni rok oraz miesiąc

  • w miejscu [Wypełnij] należy zdefiniować odpowiednie kombinacje [Poszczególne dni, Poszczególne tygodnie lub Cały miesiąc] związane z indywidualnym czasem pracy dla danego pracownika

  • wcisnąć przycisk [Wypełnij]

  • w nowym oknie [Siatka godzin dla użytkownika: …] wcisnąć przycisk OK

  Jeżeli indywidualna siatka godzin dla danego pracownika, została poprawnie wypełniona na cały miesiąc lub cały rok, to należy zapisać ją jako szablon i następnie przypisać dla wybranych pracowników lub całej grupy pracowników. W tym celu należy:

  • w oknie [Harmonogram pracy dla: …] wcisnąć przycisk [Zapisz jako szablon]

  • w nowym oknie [Zapis szablonu siatki] wpisać nazwę szablonu i wcisnąć przycisk OK

  Uwaga! Rozwiązanie 3 wymaga odpowiedniego czasu na przygotowanie indywidualnej siatki godzin na cały rok lub miesiąc, ale pozwala na zastosowanie bardzo indywidualnego czasu pracy dla wszystkich lub wybranych pracowników. Przede wszystkim przedstawia największą ilość szczegółowych i rzeczywistych danych w raportach indywidualnych dotyczących, np. czasu spóźnień, wcześniejszych wyjść, niedopracowanego czasu pracy, nadgodzin, itp. Zestawienie danych w poprawnie wygenerowanym raporcie indywidualnym dla indywidualnej siatki godzin:

  • Planowany czas pracy [TAK]
  • Zaliczony czas pracy [TAK]
  • Czas pracy wg harmonogramu [TAK]
  • Czas obecności [TAK]
  • Suma wyjść służbowych [TAK]
  • Suma wyjść prywatnych [TAK]
  • Spóźnienia [TAK]
  • Wcześniejsze wyjścia [TAK]
  • Nadpracowane [TAK]
  • Nadgodziny [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]
  • Godziny nocne [TAK]
  • Godziny świąteczne [TAK]
  • Czas pracy zbilansowany [TAK]
  • Bilans nadgodzin [TAK/NIE, w zależności od konfiguracji]

    Zalecamy naszym Klientom aby w okresie 2-3 miesięcy przetestowali przedstawione możliwości i zadecydowali który sposób rozliczania indywidualnego czasu pracy będzie odpowiedni dla danej firmy.

 4. SPOSOBY ROZLICZANIA CZASU PRACY I KONFIGURACJE USTAWIEŃ RCP

  1. Jak w raportach indywidualnych akceptować lub anulować nadgodziny wynikające z wcześniejszych przyjść pracowników lub czasu przepracowanego poza ustalonym harmonogramem pracy?
  Jeżeli raport indywidualny jest poprawnie wygenerowany oraz w zależności od wersji programu BIOFINGER/SW, akceptację i/lub anulowanie nadgodzin można uzyskać w następujący sposób.

  Rozwiązanie 1, (Akceptacja nadgodzin), należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? danego pracownika

  • w miejscu [Raporty] wcisnąć przycisk [Raport indywidualny]

  • wygenerować poprawny raport indywidualny, który ma zachowaną poprawną logikę zdarzeń – statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne)

  • w oknie [Raport indywidualny dla: …] wcisnąć przycisk [Akceptacja nadgodzin]

  • w nowym oknie [Akceptacja nadgodzin i wcześniejszych przyjść] zaznaczyć ? wszystkie dni, które operator programu BIOFINGER/SW akceptuje

  • wcisnąć przycisk [Zapisz]

  Rozwiązanie 2, (Bufor czasu), należy:

  • uruchomić moduł [Rozliczanie czasu pracy]

  • na liście użytkowników zaznaczyć ? danego pracownika

  • wcisnąć przycisk [Ustawienia RCP]

  • w oknie [Ustawienia RCP dla: …] zaznaczyć ? [Akceptuj wcześniejsze wejścia] i/lub zaznaczyć ? [Akceptuj nadgodziny]

  • zdefiniować odpowiedni bufor czasowy (np. 15 lub 30 minut) dla którego nadgodziny nie będą uwzględniane

  • wcisnąć przycisk OK

  Zalecamy naszym Klientom aby w okresie 2-3 miesięcy przetestowali przedstawione możliwości i zadecydowali który sposób rozliczania czasu pracy będzie odpowiedni dla danej firmy.

 5. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA

  Nie widać użytkowników w lokalnej bazie danych w module Administracja użytkownikami
  Nie można wydrukować raportów » problem z drukarką
  Nie można ponownie zalogować się do programu BIOFINGER/SW
  Nie można uruchomić programu BIOFINGER/SW » błąd połączenia z bazą danych SQL
  Pobieranie i przeglądanie foto-rejestrów (zdjęć)
  Rejestr z logami operatorów programu BIOFINGER/SW
  Usuwanie rejestrów RCP z lokalnej bazy danych


  1.  Nie widać użytkowników w lokalnej bazie danych w module Administracja użytkownikami

  1.1  Zostały zmienione lub usunięte Uprawnienia do grup dla operatora programu BIOFINGER/SW.

  W momencie zalogowania się do programu BIOFINGER/SW i uruchomieniu modułu Administracja użytkownikami w lokalnej bazie danych nie widać użytkowników systemu BIOFINGER-KD/RCP.

  Rozwiązanie:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW

  • zalogować się jako dowolny inny użytkownik administracyjny (np. login: admin, hasło: admin)

  • uruchomić moduł Administracja użytkownikami

  • w lokalnej bazie danych wcisnąć przycisk Dodaj

  • w nowym oknie wpisać numer ID nowego użytkownika – Super Administratora (np. 99999)

  • w lokalnej bazie danych zaznaczyć nowego użytkownika – Super Administratora

  • wcisnąć przycisk Edycja

  • w nowym oknie Szczegółowa edycja użytkownika uzupełnić wybrane dane:

   • Nazwisko i Imię, np: Super Administrator
   • Nazwisko i Imię (Term.), np: SuperAdm (to jest nowy login Super Administratora, maksymalnie 8 znaków)
   • Grupa, np: Administratorzy lub dowolna
   • Hasło użytkownika (to jest nowe hasło Super Administratora)
   • Uprawnienia: Super Administrator
   • Aktywny: Tak
   • wcisnąć przycisk OK
  • w lokalnej bazie danych wcisnąć przycisk Zapisz

  • zamknąć i ponownie uruchomić program BIOFINGER/SW

  • zalogować się jako nowy użytkownik – Super Administrator

  • uruchomić moduł Administracja użytkownikami

  • w lokalnej bazie danych zaznaczyć poprzedniego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi

  • w lokalnej bazie danych w kolumnie Uprawnienia do grup wcisnąć przycisk bez nazwy

  • zaznaczyć wszystkie lub wybrane Grupy użytkowników dla których użytkownik administracyjny ma posiadać dostęp

  • w lokalnej bazie danych wcisnąć przycisk Zapisz

  • zamknąć i ponownie uruchomić program BIOFINGER/SW

  • zalogować się jako poprzedni użytkownik administracyjny


  1.2  Użytkownicy zostali usunięci z lokalnej bazy danych przez operatora programu BIOFINGER/SW.


  1.3  Baza danych SQL została zmodyfikowana lub uszkodzona.

  Jeżeli pliki *.SQL lokalnej bazy danych MySQL zostały zmodyfikowane w sposób nieautoryzowany lub uszkodzone, to koszt analizy problemu oraz ewentualnej naprawy wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

  Przeczytaj » Szybkie wsparcie » Zdalne wsparcie techniczne » Naprawa bazy danych MySQL.

  Rozwiązanie:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW

  • uruchomić moduł Archiwizacja systemu KD/RCP

  • wcisnąć przycisk Archiwizacja systemu

  • zapisać plik bazy danych *.SQL (np. baza_danych_BIOFINGER_miesiąc_rok.SQL)

  • wysłać plik bazy danych do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl

  Jeżeli program BIOFINGER/SW nie uruchamia się, to należy wyszukać i spakować całą zawartość folderu biofinger.
  Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 folder biofinger znajduje się w katalogu C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\biofinger.
  Spakowany folder biofinger wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl.


  2.  Nie można wydrukować raportów » problem z drukarką

  W momencie zmiany drukarki i/lub sterownika do drukarki w systemie operacyjnym Microsoft Windows należy zresetować ustawienia drukarki w programie BIOFINGER/SW.

  Rozwiązanie:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW

  • uruchomić moduł Konfiguracja systemu KD/RCP

  • wybrać zakładkę Personalizacja

  • wcisnąć przycisk Restartuj ustawienia druku

  • wcisnąć przycisk Zamknij


  3.  Nie można ponownie zalogować się do programu BIOFINGER/SW

  W przypadku gdy program BIOFINGER/SW działał poprawnie i po krótszym lub dłuższym czasie nie można ponownie zalogować się do programu, to przypuszczalnie:

  • usunięty został użytkownik administracyjny programu BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami (np. login: admin, hasło: admin)

  • lub

  • zmodyfikowana lub uszkodzona została lokalna baza danych MySQL programu BIOFINGER/SW.

  W większości przypadków operator programu BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami świadomie lub nieświadomie usunął użytkownika administracyjnego (np. login: admin, hasło: admin) lub usunął wszystkich użytkowników systemu KD/RCP (w tym użytkownika administracyjnego) z lokalnej bazy danych MySQL.

  Przywrócenie użytkownika administracyjnego (login: admin, hasło: admin) dla programu BIOFINGER/SW wynosi 300 zł netto.
  Nie gwarantuje to jednak automatycznego przywrócenia wszystkich zarejestrowanych użytkowników w systemie KD/RCP. W takim przypadku można spróbować odtworzyć lokalną bazę danych użytkowników systemu KD/RCP z użytkowników zapisanych w pamięci terminali KD/RCP.

  Jeżeli pliki *.SQL lokalnej bazy danych MySQL zostały zmodyfikowane w sposób nieautoryzowany lub uszkodzone, to koszt analizy problemu oraz ewentualnej naprawy wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

  Przeczytaj » Szybkie wsparcie » Zdalne wsparcie techniczne » Naprawa bazy danych MySQL.

  Rozwiązanie:

  Należy wyszukać i spakować całą zawartość folderu biofinger.
  Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 folder biofinger znajduje się w katalogu C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\biofinger.
  Spakowany folder biofinger należy wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl.


  4.  Nie można uruchomić programu BIOFINGER/SW » błąd połączenia z bazą danych SQL

  W momencie uruchamiania programu BIOFINGER/SW występuje komunikat błędu Błąd połączenia z bazą danych SQL.

  Treść komunikatu:
  Nie można połączyć się z bazą danych
  ERROR [HY000] [MySQL] [ODBC 3.51 Driver] Can’t connect to MySQL server on ‘localhost’ (10061)

  Rozwiązanie:

  Przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi dostępnego w systemie Microsoft Windows, na liście dostępnych usług należy odszukać usługę MySQL i sprawdzić czy jest włączona. Do poprawnego działania programu BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR usługa MySQL ma być uruchomiona.


  5.  Pobieranie i przeglądanie foto-rejestrów (zdjęć)

  Funkcjonalność dotyczy tylko foto-rejestratorów czasu pracy z serii BIOFINGER.iClock680 lub RFID.S880 z wbudowanym aparatem oraz włączoną funkcją wykonywania zdjęć.

  Pobieranie foto-rejestrów (zdjęć) z pamięci terminala RCP:

  • program BIOFINGER/SW » moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » zakładka Foto-rejestrator RCP

  Ważne!
  Zdjęcia (pliki w formacie JPG) zapisane zostaną na dysku lokalnym komputera na którym użytkowany jest program BIOFINGER/SW, w katalogu w którym zainstalowany jest program BIOFINGER/SW.
  Foto-rejestry nie są zapisywane do lokalnej bazy danych MySQL.

  Przeglądanie foto-rejestrów (zdjęć):

  • program BIOFINGER/SW » moduł Przeglądanie zdarzeń » kolumna Zdjęcia


  6.  Rejestr z logami operatorów programu BIOFINGER/SW

  Program BIOFINGER/SW tworzy wewnętrzny rejestr z logami i zapisuje do pliku tekstowego następujące czynności wykonywane przez operatorów programu BIOFINGER/SW:

  • data i czas logowania do programu BIOFINGER/SW

  • data i czas dodania, edycji lub usunięcia rejestrów RCP

  Przykład:
  2021-11-12 09:42:15, Administrator, 99999, Autoryzacja do programu BIOFINGER/SW
  2021-11-12 09:45:21, Administrator, 99999, 346, Modyfikacja (typ: Insert) danych logów
  2021-11-12 09:47:12, Administrator, 99999, 346, Modyfikacja (typ: Delete) danych logów

  W przypadku modyfikacji pojedynczego rejestru RCP w pliku tekstowym pojawi się dodatkowa informacja o polach, które nie zostały zmodyfikowane.

  Przykład:
  2021-11-12 10:06:47, Administrator, 99999, 346, Modyfikacja (typ: Update) danych logów, Pola nie zmieniły swoich wartości ID pracownika|Terminal|Czas|Weryfikacja|Status

  Ważne!
  Plik z logami operatorów programu BIOFINGER/SW o nazwie GIODO.txt znajduje się w katalogu w którym zainstalowano program BIOFINGER/SW.


  7.  Usuwanie rejestrów RCP z lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-KD/RCP

  7.1  W celu usunięcia kilku rejestrów RCP z lokalnej bazy danych, w programie BIOFINGER/SW w module Przeglądanie zdarzeń, należy:

  • wybrać odpowiednio krótki przedział czasu

  • na liście z wynikami wyszukiwania zaznaczyć odpowiednie rejestry do usunięcia

  • wcisnąć prawy przycisk i w menu kliknąć Usuń zaznaczone rejestry

  • lub

  • wybrać odpowiednio krótki przedział czasu

  • na liście z wynikami wyszukiwania wcisnąć prawy przycisk i w menu kliknąć Usuń wszystkie rejestry

  7.2  W celu usunięcia wszystkich rejestrów RCP z lokalnej bazy danych, w programie BIOFINGER/SW w module Archiwizacja systemu KD/RCP, należy:

  • Dla zachowania bezpieczeństwa zarchiwizować cały system BIOFINGER-KD/RCP do pliku *.SQL » wcisnąć przycisk Archiwizacja systemu KD/RCP.

  • W sekcji Eksport danych z lokalnej bazy danych, wyeksportować » Użytkowników, Grupy użytkowników oraz Terminale KD/RCP do plików zewnętrznych *.TXT » wcisnąć przycisk Eksport.
   Ważne!
   Nie ma możliwości eksportu oraz importu Ustawień RCP, Harmonogramów, Absencji oraz Kalendarza do/z pliku zewnętrznego. Ustawienia RCP oraz Harmonogramy należy później ponownie ustawić dla wszystkich pracowników.

  • Na dowolnym komputerze na którym jest zainstalowany program BIOFINGER/SW należy ponownie zainstalować takie samo wydanie programu BIOFINGER/SW.
   W procesie instalacji i wykrycia bazy danych należy nadpisać bazę danych » wcisnąć przycisk Nie.

  • Uruchomić program BIOFINGER/SW i w sekcji Archiwizacja systemu KD/RCP w części Import danych do lokalnej bazy danych, zaimportować » Użytkowników, Grupy użytkowników oraz Terminale KD/RCP z plików zewnętrznych *.TXT » wcisnąć przycisk Import.

 6. INSTALACJA ORAZ PIERWSZE URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

  Minimalne wymagania systemowe
  Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows
  Nowa instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW
  Instalacja aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW
  Instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW na kolejnym stanowisku komputerowym
  Zmiana komputera PC lub systemu operacyjnego Microsoft Windows
  Problem z uruchomieniem programu BIOFINGER/SW po zainstalowaniu
  Zmiana serwera i konfiguracja lokalizacji bazy danych MySQL
  Przeniesienie lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-KD/RCP na serwer
  Rejestracja programu BIOFINGER/SW
  Rejestracja czytnika KD/RCP w programie BIOFINGER/SW
  Aktywacja nowej ilości użytkowników w lokalnej bazie danych
  Testowanie oprogramowania BIOFINGER/SW


  Minimalne wymagania systemowe

  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR stabilnie działa z systemem operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi:
  XP, 7, 10, 2003/2008 Server.

  Wymagania systemowe:

  • pamięć RAM 512Mb (dla programu BIOFINGER/SW)
  • Microsoft .NET Framework 4.5
  • MySQL Community Server 5.5.37
  • MySQL ODBC Connector 3.51.30

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.


  Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows

  W celu poprawnego zainstalowania oraz funkcjonowania oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR należy bezpłatnie pobrać i zainstalować podstawowe środowisko instalacyjne. Bezpośrednio przed procesem instalacji całego środowiska należy sprawdzić w systemie operacyjnym Microsoft Windows » Programy i funkcje, która wersja komponentów jest już zainstalowana na lokalnym komputerze PC.

  • Microsoft .NET Framework 4.5 lub wersja wyższa » pobierz
  • MySQL ODBC Connector 3.51.30 (32bit) » pobierz
  • MySQL ODBC Connector 3.51.30 (64bit) » pobierz
  • MySQL Community Server 5.5.37 (32bit) » pobierz
  • MySQL Community Server 5.5.37 (64bit) » pobierz

  Ważne!
  Bezpośrednio po procesie instalacji serwera bazy danych MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit) oraz MySQL ODBC Connector 3.51.30 (32/64bit), przy pomocy kreatora konfiguracji serwera MySQL Server Instance Configuration Wizard należy utworzyć oraz dokonać odpowiedniej konfiguracji bazy danych MySQL dla programu BIOFINGER/SW.

  Podstawowa konfiguracja serwera bazy danych MySQL Community Server dla bazy danych MySQL zainstalowanej lokalnie na komputerze PC na którym zainstalowany zostanie program BIOFINGER/SW:

  • zaznaczyć [•] Launch the MySQL Instance Configuration Wizard i wcisnąć przycisk Finish

  • wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Standard Configuration i wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Install As Windows Service i wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Modify Security Settings, zdefiniować hasło dla użytkownika root i wcisnąć przycisk Next

  • wcisnąć przycisk Execute

  Podstawowa konfiguracja serwera bazy danych MySQL Community Server dla bazy danych MySQL zainstalowanej na serwerze z którym będzie łączył się program BIOFINGER/SW:

  • zaznaczyć [•] Launch the MySQL Instance Configuration Wizard i wcisnąć przycisk Finish

  • wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Standard Configuration i wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Install As Windows Service i wcisnąć przycisk Next

  • zaznaczyć [•] Modify Security Settings, zdefiniować hasło dla użytkownika root

  • zaznaczyć [•] Enable root access from remote machines i wcisnąć przycisk Next

  • wcisnąć przycisk Execute

  Kreator konfiguracji serwera MySQL Server Instance Configuration Wizard standardowo zainstalowany jest w katalogu C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\MySQLInstanceConfig.exe.

  Zaawansowana konfiguracja serwera bazy danych MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit) jest możliwa, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Szczegółowy opis zaawansowanej konfiguracji serwera znajduje się tutaj.

  Ważne!
  Hasło użytkownika root należy zapamiętać, ponieważ będzie wymagane w celach serwisowych pliku bazy danych *.SQL lub w procesie instalowania aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Nowa instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW

  1.  Przed procesem nowej instalacji oprogramowania BIOFINGER/SW, przy pomocy kreatora konfiguracji serwera MySQL Server Instance Configuration Wizard należy utworzyć oraz dokonać odpowiedniej konfiguracji bazy danych MySQL dla programu BIOFINGER/SW. Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Środowisko instalacyjne Microsoft Windows.

  2.  W procesie instalacji programu BIOFINGER/SW należy:

  • wpisać lokalizację bazy danych MySQL » pozostawić LocalHost lub wpisać adres IP serwera

  • wpisać aktualne hasło do bazy danych MySQL dla użytkownika root

  3.  Po prawidłowym procesie instalacji programu BIOFINGER/SW należy:

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do katalogu w którym zainstalowany został program BIOFINGER/SW dla odpowiedniego użytkownika systemu operacyjnego Microsoft Windows: Programy i funkcje (x86)/BIOFINGER-SW lub inny katalog » właściwości katalogu BIOFINGER-SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do ukrytego katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » właściwości katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • lub

  • zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator we właściwościach pliku BioFinger.exe

  4.  Uruchomić i zarejestrować program BIOFINGER/SW wpisując nazwę licencji oraz numer seryjny.

  5.  Logowanie do programu BIOFINGER/SW użytkownika o uprawnieniach super-administratora:

  • login: admin

  • hasło: admin

  Należy pamiętać aby zmienić login oraz hasło dla operatora programu BIOFINGER/SW o uprawnieniach administracyjnych oraz utworzyć nowych użytkowników o uprawnieniach super-administratora.

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją programu BIOFINGER/SW przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.

  Ważne!
  Informacje związane z rejestracją i autoryzacją programu BIOFINGER/SW, w tym: nazwa użytkownika, adres IP komputera, data i czas rejestracji, są przetwarzane na serwerze należącym do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Instalacja aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW

  1.  Przed procesem instalacji kolejnej wersji oprogramowania BIOFINGER/SW należy w starym programie BIOFINGER/SW wykonać kopię bezpieczeństwa systemu BIOFINGER-KD/RCP:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Przycisk Archiwizacja systemu KD/RCP

  Plik bazy danych *.SQL należy zapisać w bezpiecznej lokalizacji.
  Nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji programu BIOFINGER/SW.

  2.  W procesie instalacji kolejnej wersji programu BIOFINGER/SW należy:

  • wpisać aktualne hasło do bazy danych MySQL dla użytkownika root

  • wskazać katalog w którym zainstalowana jest poprzednia wersja programu BIOFINGER/SW:
   Programy i funkcje (x86)/BIOFINGER-SW lub inny katalog

  Instalator programu BIOFINGER/SW automatycznie wykryje bazę danych MySQL i pojawi się komunikat:

  Uwaga!
  Instalator wykrył bazę danych MySQL dla programu BIFOINGER/SW.
  Czy zachować istniejącą bazę danych?
  W przypadku nadpisania bazy danych, wszystkie dane zostaną bezpowrotnie utracone.
  W celach bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP.

  Ważne!
  W celu zachowania spójności danych dla nowej i poprzedniej wersji programu BIOFINGER/SW należy zachować istniejącą bazę danych:

  • wcisnąć przycisk TAK

  3.  Po prawidłowym procesie instalacji kolejnej wersji programu BIOFINGER/SW należy:

  • odszukać i usunąć plik plcomms.dll w katalogu w którym zainstalowano aktualizację programu BIOFINGER/SW (dotyczy starszych wersji programu BIOFINGER/SW)

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do katalogu w którym zainstalowany został program BIOFINGER/SW dla odpowiedniego użytkownika systemu operacyjnego Microsoft Windows: Programy i funkcje (x86)/BIOFINGER-SW lub inny katalog » właściwości katalogu BIOFINGER-SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do ukrytego katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » właściwości katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • lub

  • zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator we właściwościach pliku BioFinger.exe

  4.  Dla wszystkich poprzednich wersji programu BIOFINGER/SW do wersji 1.449.2018.0704 włącznie, po procesie instalacji aktualizacji najnowszego wydania programu BIOFINGER/SW, należy wykonać automatyczne uporządkowanie bazy danych MySQL:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Zakładka System KD/RCP » Przycisk Uporządkuj rejestry KD/RCP w bazie danych

  Czas wykonania uporządkowania danych w bazie danych może wynieść od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od ilości danych i rejestrów KD/RCP zgromadzonych w lokalnej bazie danych MySQL. W tym czasie nie wolno zamknąć programu BIOFINGER/SW.
  Bez względu na ilość stanowisk komputerowych na których jest instalowana aktualizacja programu BIOFINGER/SW, to porządkowanie danych w bazie danych MySQL należy przeprowadzić tylko jeden raz.

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją programu BIOFINGER/SW przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.

  Ważne!
  Informacje związane z rejestracją i autoryzacją programu BIOFINGER/SW, w tym: nazwa użytkownika, adres IP komputera, data i czas rejestracji, są przetwarzane na serwerze należącym do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW na kolejnym stanowisku komputerowym

  Zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej określającej ilość zakupionych stanowisk komputerowych dla oprogramowania BIOFINGER/SW, operator programu BIOFINGER/SW może zainstalować program BIOFINGER/SW na kolejnym stanowisku komputerowym.

  W procesie instalacji oprogramowania BIOFINGER/SW na kolejnym stanowisku należy:

  • wpisać lokalizację bazy danych MySQL » wpisać adres IP serwera lub pozostawić LocalHost

  • wpisać aktualne hasło do bazy danych MySQL dla użytkownika root

  Instalator programu BIOFINGER/SW automatycznie wykryje bazę danych MySQL i pojawi się komunikat:

  Uwaga!
  Instalator wykrył bazę danych MySQL dla programu BIFOINGER/SW.
  Czy zachować istniejącą bazę danych?
  W przypadku nadpisania bazy danych, wszystkie dane zostaną bezpowrotnie utracone.
  W celach bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP.

  Ważne!
  W celu zachowania spójności danych dla nowej i poprzedniej wersji programu BIOFINGER/SW należy zachować istniejącą bazę danych:

  • wcisnąć przycisk TAK

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją programu BIOFINGER/SW przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.

  Ważne!
  Informacje związane z rejestracją i autoryzacją programu BIOFINGER/SW, w tym: nazwa użytkownika, adres IP komputera, data i czas rejestracji, są przetwarzane na serwerze należącym do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Zmiana komputera PC lub systemu operacyjnego Microsoft Windows

  1.  Przed procesem zmiany komputera PC lub aktualizacji systemu operacyjnego Microsoft Windows do wersji wyższej należy wykonać kopię bezpieczeństwa systemu BIOFINGER-KD/RCP:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Przycisk Archiwizacja systemu KD/RCP

  Plik bazy danych *.SQL należy zapisać w bezpiecznej lokalizacji.

  2.  Po procesie zmiany komputera PC lub aktualizacji systemu operacyjnego Microsoft Windows do wersji wyższej należy:

  • sprawdzić i zainstalować niezbędne środowisko instalacyjne.
   Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  • utworzyć oraz dokonać odpowiedniej konfiguracji bazy danych MySQL dla programu BIOFINGER/SW przy pomocy kreatora konfiguracji serwera MySQL Server Instance Configuration Wizard.
   Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  • zainstalować dotychczas używany program BIOFINGER/SW.
   Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Nowa instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW.

  • odtworzyć system BIOFINGER-KD/RCP dla wersji programu BIOFINGER/SW dla której wykonano kopię bezpieczeństwa systemu BIOFINGER-KD/RCP:

   • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Przycisk Odtworzenie systemu KD/RCP » Wgrać plik bazy danych *.SQL

  Ważne!
  Dla niektórych wersji programu BIOFINGER/SW z roku 2009 i lat wcześniejszych, mogą wystąpić problemy związane z odtworzeniem systemu BIOFINGER-KD/RCP z pliku bazy danych *.SQL. Powodzenie tego procesu zależy od tego czy program BIOFINGER/SW miał w przeszłości wgrywane patch’e dla samej bazy danych MySQL.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Problem z uruchomieniem programu BIOFINGER/SW po zainstalowaniu

  W niektórych przypadkach, bezpośrednio po procesie instalacji oraz próbie pierwszego uruchomienia programu BIOFINGER/SW, system operacyjny Microsoft Windows pokazuje komunikat błędu lub program zawiesza się (ikona klepsydry).

  Po prawidłowym procesie instalacji programu BIOFINGER/SW należy:

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do katalogu w którym zainstalowany został program BIOFINGER/SW dla odpowiedniego użytkownika systemu operacyjnego Microsoft Windows: Programy i funkcje (x86)/BIOFINGER-SW lub inny katalog » właściwości katalogu BIOFINGER-SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do ukrytego katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » właściwości katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • lub

  • zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator we właściwościach pliku BioFinger.exe

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Zmiana serwera i konfiguracja lokalizacji bazy danych MySQL

  1.  Przed procesem zmiany serwera i/lub adresu IP należy w programie BIOFINGER/SW wprowadzić i zapisać nową lokalizację do bazy danych MySQL:

  • program BIOFINGER/SW » moduł Konfiguracja systemu KD/RCP » zakładka Ustawienia główne bazy danych » Host » nowy adres IP » przycisk Zapisz

  2.  Po procesie zmiany serwera i/lub adresu IP, bez wcześniejszego wykonania punktu 7.1, należy wyszukać plik konfiguracja.ini w katalogu w którym zainstalowany został program BIOFINGER/SW.

  Należy edytować plik konfiguracja.ini i w miejscu “host=” zmienić adres IP serwera na nowy.

  Ważne!
  Powyższe rozwiązanie nie jest 100% rozwiązaniem dla każdego problematycznego przypadku.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  Przeniesienie lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-KD/RCP z komputera PC na serwer

  W celu przeniesienia lokalnej bazy danych systemu BIOFINGER-KD/RCP z komputera PC na serwer należy, krok po kroku, wykonać następujące czynności:

  1.  Wykonać kopię bezpieczeństwa systemu BIOFINGER-KD/RCP:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Przycisk Archiwizacja systemu KD/RCP

  Plik bazy danych *.SQL należy zapisać w bezpiecznej lokalizacji.
  Nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji programu BIOFINGER/SW.

  2.1.  Na serwerze zainstalować niezbędne środowisko instalacyjne.
  Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  2.2.  Przy pomocy kreatora konfiguracji serwera MySQL Server Instance Configuration Wizard należy utworzyć oraz dokonać odpowiedniej konfiguracji bazy danych MySQL dla programu BIOFINGER/SW. Szczegółowa instrukcja znajduje się w punkcie Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  3.  Na komputerze PC ponownie zainstalować program BIOFINGER/SW.
  W procesie instalacji programu BIOFINGER/SW należy:

  • wpisać lokalizację bazy danych MySQL » wpisać adres IP serwera

  • wpisać aktualne hasło do bazy danych MySQL dla użytkownika root

  4.  Po prawidłowym procesie instalacji programu BIOFINGER/SW należy:

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do katalogu w którym zainstalowany został program BIOFINGER/SW dla odpowiedniego użytkownika systemu operacyjnego Microsoft Windows: Programy i funkcje (x86)/BIOFINGER-SW lub inny katalog » właściwości katalogu BIOFINGER-SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • przydzielić pełne uprawnienia administracyjne do ukrytego katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » właściwości katalogu ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/BIOFINGER SW » Zakładka Zabezpieczenia » Przycisk Edycja » Odpowiedni użytkownik » przydzielić pełne uprawienia

  • lub

  • zaznaczyć Uruchom ten program jako administrator we właściwościach pliku BioFinger.exe

  5.  Uruchomić i zarejestrować program BIOFINGER/SW wpisując nazwę licencji oraz numer seryjny.

  6.  Logowanie do programu BIOFINGER/SW użytkownika o uprawnieniach super-administratora:

  • login: admin

  • hasło: admin

  7.  Odtworzyć system BIOFINGER-KD/RCP dla wersji programu BIOFINGER/SW dla której wykonano kopię bezpieczeństwa systemu BIOFINGER-KD/RCP:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Przycisk Odtworzenie systemu KD/RCP » Wgrać plik bazy danych *.SQL

  Ważne!
  Dla niektórych wersji programu BIOFINGER/SW z roku 2009 i lat wcześniejszych, mogą wystąpić problemy związane z odtworzeniem systemu BIOFINGER-KD/RCP z pliku bazy danych *.SQL. Powodzenie tego procesu zależy od tego czy program BIOFINGER/SW miał w przeszłości wgrywane patch’e dla samej bazy danych MySQL.


  Rejestracja programu BIOFINGER/SW

  Zalecana i najszybsza forma rejestracji programu BIOFINGER/SW jest przez Internet.
  W procesie rejestracji programu BIOFINGER/SW przez Internet, należy poprawnie wpisać:

  • nazwę licencji (nazwa firmy)

  • numer seryjny

  Nazwa licencji (nazwa firmy) oraz numer seryjny są wydrukowane na naklejce załączonej do Umowy licencyjnej oraz do oryginalnej płyty CD z oprogramowaniem BIOFINGER/SW.

  Ważne!
  W przypadku problemów z rejestracją programu BIOFINGER/SW przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Jeżeli komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW nie ma dostępu do Internetu, to należy wybrać formę rejestracji telefonicznej.

  Program BIOFINGER/SW wygeneruje unikalny klucz (Ten numer musisz podać), który należy wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl.
  Otrzymacie Państwo zwrotne dane, które należy poprawnie wpisać:

  • nazwę licencji (nazwa firmy)

  • numer seryjny

  • unikalny klucz (Ten numer musisz podać)

  • otrzymany klucz

  • otrzymana liczba losowa

  • otrzymany klucz trial

  • licencja na (liczba pracowników w bazie)

  • data pierwszej rejestracji

  Ważne!
  99% problemów i błędów leży po stronie użytkownika, sprzętu IT lub systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.


  9.  Rejestracja czytnika KD/RCP w programie BIOFINGER/SW

  Każdy czytnik biometryczno-zbliżeniowy KD/RCP pracujący w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy posiada unikalny numer seryjny i musi być zarejestrowany w systemie BIOFINGER-KD/RCP.

  Zalecana i najszybsza forma rejestracji terminala KD/RCP jest przez Internet:

  • program BIOFINGER/SW » moduł Konfiguracja systemu KD/RCP » zakładka Terminale » zaznaczyć odpowiedni terminal KD/RCP » wcisnąć przycisk Rejestruj

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją czytnika biometryczno-zbliżeniowego KD/RCP przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Jeżeli komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW nie ma dostępu do Internetu, to należy wybrać formę rejestracji telefonicznej.

  Program BIOFINGER/SW wygeneruje unikalny klucz (Ten numer musisz podać) dla zaznaczonego terminala KD/RCP, który wraz z numerem seryjnym terminala KD/RCP należy wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl.
  Otrzymacie Państwo zwrotne dane (Kod), który należy poprawnie wpisać.
  Rejestracja telefoniczna jest odpłatna i zgodnie cennikiem wynosi 40 zł netto + 23% VAT.

  Ważne!
  Jeżeli podczas rejestracji nowego czytnika KD/RCP w programach BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER-SVR-PRO występuje problem z hasłem do komunikacji KluczCOM, to należy przeczytać:
  Szybkie wsparcie » TEMATY ZWIĄZANE Z CZYTNIKAMI BIOMETRYCZNO-ZBLIŻENIOWYMI » Brak komunikacji sieciowej TCP/IP z czytnikiem KD/RCP

  Ważne!
  99% problemów i błędów leży po stronie użytkownika, sprzętu IT lub systemu operacyjnego Microsoft Windows.

  Ważne!
  Dodanie numeru seryjnego do serwera autoryzacyjnego systemu BIOFINGER-KD/RCP i rejestracja nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego do celów KD/RCP zakupionego poza firmą Novo Capital Investment Sp. z o.o. zgodnie cennikiem wynosi 350 zł netto + 23% VAT.


  Aktywacja nowej ilości użytkowników w lokalnej bazie danych

  W momencie zakupu zwiększenia ilości użytkowników w lokalnej bazie danych programu BIOFINGER/SW, należy w programie BIOFINGER/SW aktywować nową ilość użytkowników:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Konfiguracja systemu KD/RCP » Zakładka Licencja » Przycisk Odśwież licencje

  Aktywację nowej ilości użytkowników może dokonać tylko operator programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami super-administratora.

  Ważne!
  Jeżeli zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej program BIOFINGER/SW jest zainstalowany na wielu stanowiskach komputerowych, to należy w tym samym czasie, na każdym stanowisku komputerowym aktywować nową ilość użytkowników.

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją czytnika biometryczno-zbliżeniowego KD/RCP przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.


  Testowanie oprogramowania BIOFINGER/SW

  W celu przetestowania najnowszego wydania programu BIOFINGER/SW należy napisać maila do naszej firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS) na adres e-mail biuro@biofinger.pl.

  Następnie, są dwie możliwości:

  1. Pracownik naszej firmy, w dogodnym dla obu stron czasie, zdalnie wykona instalację niezbędnego środowiska instalacyjnego oraz instalację i konfigurację programu BIOFINGER/SW.
  W przypadku braku problemów z systemem operacyjnym Microsoft Windows, czas na wykonanie instalacji i konfiguracji programu BIOFINGER/SW wynosi ok 20 minut.

  W zakresie bezpłatnego zdalnego wsparcia technicznego, prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale:
  Szybkie wsparcie » ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE » Zdalne wsparcie techniczne.

  lub

  2. Samodzielnie, krok po kroku, należy postępować zgodnie z poszczególnymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Szybkie wsparcie w dziale INSTALACJA ORAZ PIERWSZE URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA:

  • Środowisko instalacyjne systemu operacyjnego Microsoft Windows

  • Nowa instalacja oprogramowania BIOFINGER/SW

  • Rejestracja programu BIOFINGER/SW
   Dane do rejestracji demonstracyjnej wersji programu BIOFINGER/SW:
       • nazwa licencji (nazwa firmy): otrzymasz w mailu
       • numer seryjny: otrzymasz w mailu

  Po prawidłowym procesie instalacji, rejestracji oraz uruchomienia programu BIOFINGER/SW należy pobrać:

  2.1. Demonstracyjną bazę danych systemu BIOFINGER-KD/RCP » pobierz
  2.2. Opcjonalnie foto-rejestry RCP (przykładowe zdjęcia) » pobierz

  3. Uruchomić program BIOFINGER/SW (login: admin, hasło: admin) oraz zaimportować pobrane pliki:

  3.1. Demonstracyjna baza danych systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu BIOFINGER-KD/RCP:

  • BIOFINGER/SW » moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » zakładka System KD/RCP » przycisk Odtworzenie systemu KD/RCP » wybrać plik System_BIOFINGER-KD-RCP_Demo_rrrr-MM-dd.sql

  3.2. Opcjonalnie przykładowe foto-rejestry RCP:

  Przed procesem importu foto-rejestrów RCP (zdjęć *.JPG) należy rozpakować zawartość pliku BIOFINGER-Fotorejestry-RCP.zip do odpowiedniego katalogu na dysku lokalnym.

  • BIOFINGER/SW » moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » zakładka Foto-rejestrator RCP » dział Ręczny import zdjęć z foto-rejestratora RCP na dysk komputera » przycisk Import foto-rejestrów RCP » wybrać katalog do którego rozpakowano zawartość pliku BIOFINGER-Fotorejestry-RCP.zip » zaznaczyć wszystkie zdjęcia (foto-rejestry RCP) » wcisnąć przycisk Otwórz

  4. Po prawidłowym procesie importu demonstracyjnej bazy danych oraz foto-rejestrów RCP, należy zamknąć program BIOFINGER/SW i uruchomić ponownie (login: admin, hasło: admin).

  Przykładowy system rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu BIOFINGER-KD/RCP składa się z dwóch czytników biometryczno-zbliżeniowych do celów RCP (w tym jeden czytnik RCP z foto-rejestracją zdarzeń), jednego czytnika do celów KD oraz zawiera czterech użytkowników (Pracownik1, Pracownik2, Pracownik3, Pracownik4) w lokalnej bazie danych dla których opracowano przykładowe rejestry KD/RCP oraz foto-rejestry RCP dla przedziału czasu od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku.
  Przykładowe zdjęcia (foto-rejestry RCP) opracowane zostały dla użytkownika o nazwie Pracownik2 dla przedziału czasu od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku.

  W trakcie użytkowania i testowania programu BIOFINGER/SW z demonstracyjną bazą danych, w różnych modułach i funkcjach programu, pojawi się okienko Terminale systemu KD/RCP z wyborem czytników KD/RCP do pobrania rejestrów RCP, które należy zawsze zamykać (przycisk Anuluj) i nie pobierać rejestrów RCP z czytników KD/RCP.

  Wszystkie dane, w tym przeglądanie zdarzeń (rejestrów KD/RCP oraz foto-rejestrów RCP), sporządzanie miesięcznej ewidencji obecności pracowników, sporządzanie raportów indywidualnych oraz zbiorowych można generować w oparciu o dowolnie wybrany przedział czasu (dowolny dzień, tydzień lub miesiąc) w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku.
  Demonstracyjna baza danych dla programu BIOFINGER/SW zawiera podstawową konfigurację dla jednej z kilku różnych możliwości i sposobów rozliczania rzeczywistego czasu pracy.

  Informacje związane z rejestracją demonstracyjnej wersji programu BIOFINGER/SW, w tym adres IP komputera, data i czas rejestracji, są przetwarzane na serwerze należącym do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o.
  Operator oprogramowania BIOFINGER/SW (użytkownik testowy) ma prawo do zainstalowania programu BIOFINGER/SW na jednym komputerze/laptopie tylko w legalnym celu.
  Po zakończonym procesie testowania programu BIOFINGER/SW, użytkownik testowy jest zobowiązany do odinstalowania programu BIOFINGER/SW oraz trwałego usunięcia pliku instalacyjnego programu BIOFINGER/SW.
  Nie przestrzeganie zasad Umowy licencyjnej wiąże się z nałożeniem kary na użytkownika testującego zgodnie z ustawą o Prawie autorskim.

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program BIOFINGER/SW musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z rejestracją programu BIOFINGER/SW przez Internet należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe, programy antywirusowe oraz odblokować port 3306.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.

  Ważne!
  Oprogramowanie BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR najlepiej instalować na systemie operacyjnym Microsoft Windows (32/64 bit) z polskimi ustawieniami regionalnymi. Środowisko instalacyjne, w tym MySQL Community Server 5.5.37 (32/64bit), należy instalować tylko z polskimi ustawieniami regionalnymi.

  Ważne!
  W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku.
  Każde inne działania nie zostaną objęte wsparciem technicznym zapewnianym przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.

 7. TEMATY ZWIĄZANE Z REJESTRATORAMI RCP

  Hasło komunikacji dla kart Mifare
  Numery seryjne kart zbliżeniowych Mifare
  Synchronizacja czasu i daty
  Porty
  Zmiana kodu [StateCode]
  Brak komunikacji sieciowej TCP/IP z czytnikiem KD/RCP
  Nieautoryzowana zmiana ustawień firmware w czytnikach KD/RCP
  Zmiana adresu IP w czytnikach KD/RCP
  Odczytanie adresu MAC czytnika KD/RCP
  Pobieranie rejestrów RCP na pendrive USB
  Na wyświetlaczu miga czerwony wykrzyknik


  1.  Hasło komunikacji dla kart Mifare

  Czytniki biometryczno-zbliżeniowe posiadają możliwość ustawienia hasła do komunikacji z kartami Mifare 1k lub 4k.

  W starych czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z czarno-białym wyświetlaczem (np. T6M) hasło do komunikacji KluczCOM składa się z 6 cyfr (np. 123456) i jest zapisane w 7-bitowym kodzie ASCII.
  Jeżeli w czytniku KD/RCP z czarno-białym wyświetlaczem hasło kart MF jest 0, oznacza to, że nie ma ustawionego hasła do komunikacji z kartami Mifare i nie należy nic zmieniać.

  W nowych czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z kolorowym wyświetlaczem (np. U260CM) hasło do komunikacji z kartami Mifare zapisane jest w systemie dziesiętnym zakodowanym dwójkowo Decimal:

  • Menu czytnika » Zarządzanie użytkownikami » Ustawienia kart » PIN kart

  W przypadku gdy system rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu działa w oparciu o stare czytniki biometryczno-zbliżeniowe z czarno-białym wyświetlaczem oraz nowe czytniki biometryczno-zbliżeniowe z kolorowym wyświetlaczem, to należy użyć konwertera hasła ASCII na nowe hasło Decimal.
  Przykładowy konwerter ASCII/DEC » binaryhexconverter.com/ascii-text-to-decimal-converter

  Przykład:
  Hasło do komunikacji z kartami Mifare dla starego czytnika biometryczno-zbliżeniowego z czarno-białym wyświetlaczem: 123456
  Przekonwertowane hasło do komunikacji z kartami Mifare dla nowego czytnika biometryczno-zbliżeniowego z kolorowym wyświetlaczem: 49 50 51 52 53 54


  2.  Numery seryjne kart zbliżeniowych Mifare

  W starych czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z czarno-białym wyświetlaczem (np. T6M) numer seryjny karty Mifare 1k lub 4k nie jest wymagany. Do autoryzacji karty Mifare przez czytnik biometryczno-zbliżeniowy wymagany jest tylko numer ID zapisany w pamięci karty.

  W nowych czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z kolorowym wyświetlaczem (np. U260CM) numer seryjny karty Mifare 1k lub 4k jest wymagany. Do autoryzacji karty Mifare przez czytnik biometryczno-zbliżeniowy wymagany jest numer ID oraz numer seryjny karty Mifare zapisany w pamięci karty.

  W przypadku gdy system rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu działa w oparciu o stare czytniki biometryczno-zbliżeniowe z czarno-białym wyświetlaczem oraz nowe czytniki biometryczno-zbliżeniowe z kolorowym wyświetlaczem, to w programie BIOFINGER/SW należy uzupełnić numery seryjne wszystkich zarejestrowanych kart Mifare:

  • program BIOFINGER/SW » moduł Administracja użytkownikami » lokalna baza danych » kolumna Karta RFID » przycisk Zapisz

  Najlepszym rozwiązaniem do automatycznego odczytywania numerów seryjnych kart zbliżeniowych Mifare jest czytnik kart zbliżeniowych do PC z serii AKC.CR10M.

  Następnie należy skopiować dane zaktualizowanych użytkowników z lokalnej bazy danych do pamięci wszystkich lub wybranych nowych czytników biometryczno-zbliżeniowych z kolorowym wyświetlaczem.

  W przypadku braku czytnika kart zbliżeniowych do PC z serii AKC.CR10M numery seryjne kart zbliżeniowych Mifare można ręcznie odczytać i zapisać bezpośrednio w czytniku biometryczno-zbliżeniowym z kolorowym wyświetlaczem (np. U260CM):

  • wcisnąć przycisk M (Menu) » Zarządzanie kartami Mifare » Kopiuj kartę » Informacje o użytkowniku » OK » w odpowiedni sposób zbliżyć kartę Mifare do czytnika i poczekać do momentu prawidłowego odczytania danych z pamięci karty

  Następnie należy skopiować dane z pamięci czytnika biometryczno-zbliżeniowego z kolorowym wyświetlaczem do lokalnej bazy danych programu BIOFINGER/SW.


  3.  Synchronizacja czasu i daty

  Synchronizację oraz zmianę czasu i daty w biometryczno-zbliżeniowych czytnikach KD/RCP można wykonać na kilka sposobów.

  3.1  Synchronizacja czasu i daty przy użyciu programu BIOFINGER/SW:

  • program BIOFINGER/SW » moduł Administracja użytkownikami » sekcja DOSTĘPNE TERMINALE » zaznaczyć wszystkie lub wybrane terminale KD/RCP » kliknąć prawy przycisk myszy » Synchronizacja czasu zaznaczonych terminali

  Ważne!
  Aktualny czas i data pobrane zostaną z ustawień systemowych komputera lub serwera na którym zainstalowany jest program BIOFINGER/SW i/lub BIOFINGER/SVR.

  3.2  Ręczna zmiana czasu i daty w czytniku KD/RCP z czarno-białym lub kolorowym wyświetlaczem:

  • wcisnąć przycisk M (Menu) » zalogować się do menu czytnika jako Administrator (palec lub karta zbliżeniowa) » Data i czas » zapisać zmiany w pamięci czytnika KD/RCP

  3.3  Automatyczna synchronizacja czasu i daty oraz automatyzacja innych procesów dostępna jest w oprogramowaniu BIOFINGER/SVR.

  3.4  Ustawienie DLST (Daylight Saving Time) w czytniku KD/RCP z kolorowym wyświetlaczem:

  • wcisnąć przycisk M (Menu) » zalogować się do menu czytnika jako Administrator (palec lub karta zbliżeniowa) » Data/Czas » sekcja DLST » włączyć DLST i wprowadzić dane » zapisać zmiany w pamięci czytnika KD/RCP

  Funkcjonalność DLST (Daylight Saving Time) dostępna jest tylko w czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z kolorowym wyświetlaczem. DLST umożliwia automatyczną zmianę czasu dla danego roku.

  W sekcji Enter DLST należy wpisać datę (miesiąc i dzień) oraz czas (godzina i minuta) o której ma nastąpić przesunięcie czasu o jedną godzinę do przodu.
  W sekcji Standard należy wpisać datę (miesiąc i dzień) oraz czas (godzina i minuta) o której ma nastąpić przesunięcie czasu o jedną godzinę do tyłu.

  Ważne!
  Zmiana czasu w każdym roku przypada w innym dniu kalendarzowym, zatem należy modyfikować ustawienia DLST do aktualnych dni.


  4.  Porty

  Czytniki biometryczno-zbliżeniowe wykorzystują następujące porty:

  • Port 23 » Protokół TCP » Usługa telnet

  • Port 80 » Protokół TCP » Usługa tcpwrapped

  • Port 4370 » Protokół TCP » Usługa elpro_tunnel

  Komunikacja TCP/IP poprzez sieć WAN (Wide Area Network) z terminalem KD/RCP wymaga:
     zewnętrznego statycznego adresu IP uzyskanego od operatora GSM,
     przekierowania w routerze GSM (na kartę SIM) lokalnego portu protokołu komunikacyjnego ustawionego w terminalu KD/RCP (np. 4370) na port zewnętrzny (np. 4370 TCP/IP oraz UDP) dla zewnętrznego/statycznego adresu IP przeznaczonego dla terminala KD/RCP.
  Port protokołu komunikacyjnego ustawiony w terminalu KD/RCP (np. 4370 dla TCP/IP oraz UDP) ma być otwarty i dostępny pod zewnętrznym/statycznym adresem IP (od operatora GSM) i nie może być blokowany przez zapory sieciowe.


  5.  Zmiana kodu StateCode w czytnikach z serii BIOFINGER.iClock660/iClock680

  Zmiana kodu StateCode dla wyjścia oraz powrotu prywatnego dotyczy tylko czytników biometryczno-zbliżeniowych z serii BIOFINGER.iClock660/iClock680 z platformą sprzętową ZEM600_TFT lub wyższą oraz wersją firmware 6.60 lub wyższą.

  W celu zachowania poprawnej kolejności przycisków funkcyjnych F1-F6 (statusów RCP) w czytniku KD/RCP oraz w programie BIOFINGER/SW:
  F1 » Rozpoczęcie czasu pracy
  F2 » Zakończenie czasu pracy
  F3 » Wyjście prywatne
  F4 » Powrót prywatny
  F5 » Wyjście służbowe
  F6 » Powrót służbowy

  w momencie dodania oraz zarejestrowania czytnika biometryczno-zbliżeniowego z serii BIOFINGER.iClock660/iClock680 w programie BIOFINGER/SW, należy w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale statusy:

  • wybrać odpowiedni czytnik z serii BIOFINGER.iClock660/iClock680 w kolumnie Terminale systemu KD/RCP

  • zaznaczyć Ustawienia indywidualne

  • dla kodu 2 wybrać Powrót prywatny oraz dla kodu 3 wybrać Wyjście prywatne w kolumnie Status

  • zamienić opis dla dwóch statusów RCP w polu Opis

  • wcisnąć przycisk Zapisz


  6.  Brak komunikacji sieciowej TCP/IP z czytnikiem KD/RCP

  W przypadku gdy program BIOFINGER/SW lub BIOFINGER/SVR nie może nawiązać połączenia sieciowego TCP/IP z czytnikiem biometryczno-zbliżeniowym do celów kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy, to w pierwszej kolejności należy zrestartować czytnik KD/RCP oraz sprawdzić przewód sieci komputerowej.

  Rozwiązanie 1

  W zależności od modelu czytnika KD/RCP, należy:

  • dla czytników RCP do celów rejestracji czasu pracy należy wypiąć przewód zasilający i po kilku sekundach wpiąć ponownie lub poszukać i wcisnąć mały przycisk restart

  • dla czytników KD do celów kontroli dostępu należy wcisnąć mały przycisk restart w czytniku lub bezpiecznie odłączyć przewód zasilający w zasilaczu buforowym i po kilku sekundach wpiąć ponownie

  Rozwiązanie 2

  Należy sprawdzić odpowiednie przewody sieci komputerowej (wtyczki RJ45) czy nie zostały wypięte z komputera/laptopa, serwera lub ze switcha, przepięte do innego switcha lub uszkodzone.
  Jeżeli komputer/laptop łączy się z siecią bezprzewodową Wi-Fi, to należy sprawdzić i upewnić się, że urządzenie jest połączone z odpowiednią siecią komputerową w której pracują czytniki KD/RCP.

  Rozwiązanie 3

  Należy wypiąć stary przewód sieci komputerowej z czytnika KD/RCP i na krótko podłączyć nowy oraz sprawdzony przewód sieci komputerowej bezpośrednio do komputera/laptopa.
  Należy pamiętać aby w komputerze/laptopie sprawdzić i przystosować ustawienia karty sieciowej LAN (adres IP oraz maska) do pracy z czytnikiem KD/RCP.

  Jeżeli ponowne uruchomienie czytnika KD/RCP nie rozwiązało problemu, to należy sprawdzić:

  • adres IP, maskę, bramę oraz hasło do komunikacji KluczCOM w czytniku KD/RCP.
   Hasło do komunikacji ustawione w czytniku KD/RCP musi być takie samo jak w programie BIOFINGER/SW.

  • adres IP, maskę, bramę oraz hasło do komunikacji w programie BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale.
   Hasło do komunikacji ustawione w programie BIOFINGER/SW musi być takie samo jak w czytniku KD/RCP.

  • adresację i maskę sieci komputerowej LAN w której pracują czytniki KD/RCP

  • ustawienia karty sieciowej w komputerze/laptopie

  Jeżeli czytnik KD/RCP jest poprawnie skonfigurowany (adres IP, maska, brama) w Twojej sieci komputerowej LAN, to w systemie Microsoft Windows przy pomocy Wiersza poleceń cmd.exe należy wysłać ping do czytnika i sprawdzić odpowiedź. Wiersz polecenia cmd.exe należy wyszukać w menu Start.

  Jeżeli czytnik KD/RCP odpowiada na ping (tzw. pinguje), to należy sprawdzić i upewnić się, że czytnik jest zarejestrowany w systemie BIOFINGER-KD/RCP:

  Przeczytaj » Szybkie wsparcie » INSTALACJA ORAZ PIERWSZE URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA » Rejestracja czytnika KD/RCP w programie BIOFINGER/SW.

  Możliwe przyczyny uszkodzenia modułu LAN w czytniku KD/RCP:

  • Przepięcie elektryczne w lokalnej sieci komputerowej niszczy moduł LAN w czytniku KD/RCP (np. wyładowanie atmosferyczne lub inne zwarcia).

  • Nietypowe warunki atmosferyczne (np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, niska temperatura).

  • Długi czas użytkowania produktu. Po okresie użytkowania (np. 7-9 lat) niektóre czytniki zaczynają stopniowo mieć problem z komunikacją sieciową LAN.

  Ważne!

  W celu zamówienia usługi zdalnego wsparcia należy w formie e-mailowej (biuro@biofinger.pl) lub telefonicznej ustalić odpowiednią datę (dzień i godzinę) na przeprowadzenie zdalnego wsparcia.

  Koszt zdalnego wsparcia wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.


  7.  Nieautoryzowana zmiana ustawień firmware w czytnikach KD/RCP

  Ważne!
  Przywrócenie czytnika KD/RCP do ustawień fabrycznych (opcja Resetuj w menu czytnika) powoduje usunięcie ustawień firmware oraz dedykowanych nazw statusów RCP, które funkcjonują w programie BIOFINGER/SW.

  Ważne!
  Zmiana wersji językowej czytnika KD/RCP (opcja Język w menu czytnika) powoduje usunięcie dedykowanych nazw statusów RCP, które funkcjonują w programie BIOFINGER/SW.

  Rozwiązanie 1:

  W czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z serii BIOFINGER.iClock660/680 oraz RFID.S880 można samodzielnie zaprogramować 42 nazwy dla wszystkich 6 statusów RCP dla poszczególnych dni tygodnia.

  • Menu czytnika » Ustawienia urządzenia » Klawiatura » F1

  W czytnikach biometryczno-zbliżeniowych z serii BIOFINGER.US10C oraz RFID.US10C-RF nie można samodzielnie zaprogramować nazw dla wszystkich 4 statusów RCP dla poszczególnych dni tygodnia.

  Rozwiązanie 2:

  Czytnik biometryczno-zbliżeniowy należy odesłać do ponownej konfiguracji ustawień statusów RCP na adres:
  Novo Capital Investment Sp. z o.o.
  ul. Wosia Budzysza 7
  80-612 Gdańsk

  Koszt usługi ponownej konfiguracji jednego czytnika KD/RCP wynosi 175 zł netto.


  8.  Zmiana adresu IP w czytniku KD/RCP

  Zmianę adresu IP można dokonać w następujący sposób:

  • w czytnikach wyposażonych w wyświetlacz oraz klawiaturę wcisnąć przycisk M (Menu) » Komunikacja » Ethernet » Adres IP

  lub

  • w programie BIOFINGER/SW » Konfiguracja systemu KD/RCP » Terminale » wybrać odpowiedni terminal systemu KD/RCP » wcisnąć przycisk Połącz z terminalem » Konfiguracja terminala » Ustawienia połączeń » AdresIP

  Ważne!
  Po zmianie adresu IP w czytniku KD/RCP należy również zmienić adres IP w programie BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale w polu Adres IP terminala.


  9.  Adres MAC czytnika KD/RCP

  Adres MAC można sprawdzić w następujący sposób:

  • w programie BIOFINGER/SW » Konfiguracja systemu KD/RCP » Terminale » wybrać odpowiedni terminal systemu KD/RCP » wcisnąć przycisk Połącz z terminalem » Konfiguracja terminala » Ustawienia połączeń » MAC


  10.  Pobieranie rejestrów RCP na przenośny nośnik pamięci pendrive USB

  W przypadku pobierania rejestrów RCP z pamięci terminala RCP na przenośny nośnik pamięci pendrive USB należy użyć nośnika o maksymalnej pojemności 8Gb sformatowanego w systemie FAT32.

  • włożyć przenośny nośnik pamięci pendrive do portu USB w terminalu RCP » na klawiaturze terminala RCP wcisnąć przycisk M [Menu] » zbliżyć kartę administracyjną lub przyłożyć do skanera palec, który posiada uprawniania super-administratora » wybrać Port USB » wybrać Pobierz » wybrać Dane czasu pracy.

  Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją » krok po kroku:

  • włożyć przenośny nośnik pamięci pendrive do portu USB w komputerze/laptopie

  • uruchomić program BIOFINGER/SW

  • uruchomić moduł Archiwizacja systemu KD/RCP

  • wybrać zakładkę Rejestry KD/RCP

  • wybrać kolejną zakładkę Import rejestrów

  • w okienku Import rejestrów KD/RCP do lokalnej bazy danych z pliku attlog.dat generowanej przez czytnik wcisnąć przycisk Import rejestrów KD/RCP


  11.  Na wyświetlaczu rejestratora miga czerwony wykrzyknik

  Jeżeli na wyświetlaczu rejestratora czasu pracy w prawym górnym rogu, miga czerwony wykrzyknik, to oznacza, że tamper (wyłącznik antysabotażowy) został wzbudzony.
  Jeżeli rejestrator został poprawnie przykręcony do metalowej podstawy oraz metalowa podstawa nie została wygięta w trakcie montażu, to wystarczy zrestartować czytnik:

  • odłączyć zasilanie na 5 sekund i włączyć ponownie

  • lub

  • w programie BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami w części DOSTĘPNE TERMINALE, należy najechać kursorem myszy na dany terminal, wcisnąć prawy przycisk i w menu kliknąć Restart terminala.

 8. ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE

  Zdalne wsparcie techniczne
  Naprawa bazy danych MySQL


  Zdalne wsparcie techniczne

  Zdalne wsparcie techniczne w zakresie programów BIOFINGER/SW i BIOFINGER/SVR oraz systemów BIOFINGER-KD/RCP może być przeprowadzone przy pomocy bezpłatnego programu AnyDesk lub przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego lub przy użyciu innego rozwiązania dostarczonego przez naszego Klienta:

  1.  Program AnyDesk można pobrać bezpośrednio ze strony producenta » AnyDesk.

  W przypadku programu AnyDesk, należy:

  • uruchomić program AnyDesk.exe

  • zezwolić zaporom systemowym/internetowym na uruchomienie i działanie programu AnyDesk

  • przesłać numer Twój ID na adres e-mail biuro@biofinger.pl

  lub

  2.  W przypadku użycia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego, należy udostępnić:

  • zewnętrzny (WAN) adres IP

  • hasło do konta użytkownika systemu operacyjnego Microsoft Windows


  W celu zamówienia usługi zdalnego wsparcia należy w formie e-mailowej (biuro@biofinger.pl) lub telefonicznej ustalić odpowiednią datę (dzień i godzinę) na przeprowadzenie zdalnego wsparcia.

  Koszt zdalnego wsparcia wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

  Ważne!
  Komputer na którym zainstalowano program AnyDesk musi posiadać dostęp do Internetu.
  W przypadku problemów z uzyskaniem zdalnego połączenia z komputerem na którym zainstalowany jest program BIOFINGER/SW lub BIOFINGER/SVR, należy tymczasowo wyłączyć zapory internetowe lub programy antywirusowe.
  W niektórych przypadkach zalecane jest całkowite odinstalowanie programu antywirusowego.


  Naprawa bazy danych MySQL

  Jeżeli pliki *.SQL lokalnej bazy danych MySQL zostały zmodyfikowane w sposób nieautoryzowany lub uszkodzone, to koszt analizy problemu oraz ewentualnej naprawy wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Średni czas analizy problemu i naprawy bazy danych wynosi ok 3-4 godziny lub więcej.

  Ważne!
  Należy wykonać wszystkie poniżej opisane czynności.

  Jeżeli program BIOFINGER/SW uruchamia się, to należy:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW

  • uruchomić moduł Archiwizacja systemu KD/RCP

  • wcisnąć przycisk Archiwizacja systemu

  • zapisać plik bazy danych *.SQL (np. baza_danych_BIOFINGER_miesiąc_rok.SQL)

  • wysłać plik bazy danych do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl

  • oraz

  • wyszukać i spakować całą zawartość folderu biofinger
   Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 folder biofinger znajduje się w katalogu C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\biofinger.

  • spakowany folder biofinger należy wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl

  • oraz

  • odczytać i wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. wersję programu BIOFINGER/SW (główne okno programu » nagłówek)

  Jeżeli program BIOFINGER/SW nie uruchamia się, to należy:

  • wyszukać i spakować całą zawartość folderu biofinger
   Dla systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 folder biofinger znajduje się w katalogu C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\biofinger

  • spakowany folder biofinger wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl.

  • odczytać i wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. wersję programu BIOFINGER/SW z oryginalnej płyty instalacyjnej CD

  Jeżeli na serwerze jest zainstalowany program BIOFNGER/SVR, to należy:

  • wyszukać pliki: BioSvr.conf oraz BioSvr.log
   Pliki zlokalizowane są w katalogu C:\Users\user\AppData\Roaming\BioSvr

  • wysłać pliki do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl

  • odczytać i wysłać do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. wersję programu BIOFINGER/SVR (główne okno programu » nagłówek)

  Dodatkowo z pamięci wszystkich lub wybranych czytników biometryczno-zbliżeniowych pracujących w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy, należy manualnie pobrać rejestry RCP bezpośrednio do pamięci przenośnej pendrive. W tym celu należy:

  • prawidłowo włożyć pendrive do złącza mikroUSB » wcisnąć przycisk M (Menu) » zalogować się do menu czytnika jako Administrator (palec lub karta zbliżeniowa) » PenDrive » Zapisz » Zapisz logi

  • pliki *.dat wysłać pliki do firmy Novo Capital Investment Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@biofinger.pl


  Usługa przywrócenia użytkownika administracyjnego (login: admin, hasło: admin) dla programu BIOFINGER/SW wynosi 300 zł netto.
  Nie gwarantuje to jednak automatycznego przywrócenia wszystkich zarejestrowanych użytkowników w systemie KD/RCP. W takim przypadku można spróbować odtworzyć lokalną bazę danych użytkowników systemu KD/RCP z użytkowników zapisanych w pamięci terminali KD/RCP.

 9. WARUNKI GWARANCJI + CZAS REAKCJI SERWISOWEJ

  Okres gwarancji

  • 12 miesięcy w przypadku dostawy urządzeń do samodzielnego montażu,

  • 24 miesiące w przypadku kompleksowego wdrożenia wykonanego przez naszą firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o.

  • 36 miesięcy za dodatkową dopłatą.

  Warunki gwarancji sprzętowej

  Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzenia,

  • nieautoryzowanego demontażu oraz montażu urządzenia,

  • skutków przepięć elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, pożaru, powodzi lub innych czynników zewnętrznych,

  • nieautoryzowanej zmiany ustawień firmware w czytnikach KD/RCP.

  Warunki gwarancji oprogramowania (BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR)

  Gwarancja nie obejmuje:

  • zmiany wymaganego środowiska instalacyjnego na komputerze stacjonarnym lub serwerze (ODBC connector, baza danych MySQL),

  • nieautoryzowanego backupu i przywrócenia środowiska instalacyjnego, systemu BIOFINGER-KD/RCP, RFID-KD/RCP oraz oprogramowania BIOFINGER/SW i BIOFINGER/SVR,

  • pozostałych działań, które nie są zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej biofinger.pl w dziale Szybkie wsparcie » INSTALACJA ORAZ PIERWSZE URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA.

  Czas reakcji serwisowej

  1. Czas reakcji serwisowej dotyczący sprzętu w okresie gwarancyjnym wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie e-mailowej (biuro@biofinger.pl).
  Na czas naprawy gwarancyjnej nasza firma Novo Capital Investment Sp. z o.o. zapewni tymczasowy sprzęt o takiej samej lub zbliżonej funkcjonalności.

  2. Czas reakcji serwisowej dotyczący oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR w okresie gwarancyjnym oraz po okresie gwarancyjnym wynosi do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia w formie e-mailowej (biuro@biofinger.pl).

  Wsparcie informatyczne wykonywane jest zdalnie przy pomocy programu AnyDesk.
  Szczegóły znajdują się na stronie internetowej biofinger.pl w dziale Szybkie wsparcie » ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE.

  Dodatkowe szkolenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów oraz zdalne wsparcie informatyczne, które nie podlega warunkom gwarancji, jest płatne i wynosi 175 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.