RODO, BIOFINGER-KD/RCP, BIOFINGER/SW, Rejestracja Czasu Pracy, Kontrola Dostępu

RODO § BIOFINGER-KD/RCP ▷ BIOFINGER/SW ▷ Rejestracja Czasu Pracy ▷ Kontrola Dostępu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ‘GDPR’, ‘General Data Protection Regulation’, ‘RODO’ lub ‘Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’).

Zgodnie z przepisami RODO pracodawca ma prawo przetwarzać dane biometryczne zatrudnionych pracowników do celów ewidencji czasu pracy oraz kontroli dostępu wyłącznie za ich zgodą, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest adekwatne, stosowane i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane.
Przy czym, zgoda pracownika musi być wyrażona na piśmie lub w postaci elektronicznej. Możliwość pozyskania danych biometrycznych dotyczy wyłącznie pracowników, a nie osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne (Artykuł 4 | Definicje).

Należy jednak mieć na uwadze, że państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia
(Rozdział II, Artykuł 9 | Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych).

Poniżej zamieszczamy różne interpretacje przepisów RODO dokonane przez różnych polskich specjalistów:

  Czasopismo rynku security nr 2/2018 marzec/kwiecień:
Dział: Bezpieczeństwo biznesu (strona 96)
Artykuł: NUODO Projekt polskiej ustawy i zmiany wobec dotychczasowych wymagań UODO (Ochrona danych osobowych cz.6)W związku z przepisami RODO informujemy wszystkich naszych Klientów, iż nasza firma Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS Jacek Lipski):

  • Nie ma nieautoryzowanego przez naszych Klientów zdalnego dostępu do Państwa systemu kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy z serii BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP.

  • Nie posiada haseł administracyjnych oraz dostępowych do oprogramowania BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR oraz hasła dla użytkownika root do lokalnej bazy danych MySQL.

  • Nie gromadzi na serwerach należących do naszej firmy danych osobowych użytkowników znajdujących się w Państwa systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy z serii BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP oraz oprogramowaniu BIOFINGER/SW.

 

Ważne!

Dostęp administracyjny do czytników biometryczno-zbliżeniowych pracujących w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy posiada zarejestrowana karta zbliżeniowa RFID z uprawnieniami super-administratora/administratora lub odpowiednia osoba z uprawnieniami super-administratora/administratora, która po autoryzacji zarejestrowanego palca może uruchomić menu czytnika. Odpowiednia osoba zostaje wskazana przez naszego Klienta (zleceniodawcę).

Dostęp do oprogramowania BIOFINGER/SW lub BIOFINGER/SVR posiada operator programu, który jest wskazany przez naszego Klienta (zleceniodawcę).

Przekazując Państwu system kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy z serii BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP do użytkowania, z dniem przekazania systemu BIOFINGER-KD/RCP lub RFID-KD/RCP, stajecie się Państwo odpowiedzialni za spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa RODO.

 

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do korespondencji mailowej.
Postaramy się na bieżąco zamieszczać wszystkie odpowiedzi bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

 
 

Pozostając z wyrazami szacunku,
mgr inż. Jacek Lipski

 
 

Podziel się proszę informacją o tej stronie! Dziękujemy :-)