Biometryczno/zbliżeniowy system rejestracji czasu pracy – Dancoal

Rejestrator czasy pracy BIOFINGER.US15C