Tag Archives: Rejestracja Czasu Pracy

Oczywiście profesjonalny, który spełnia podstawowe oczekiwania pracodawcy (zarządu i właściciela firmy), a przede wszystkim jest dobrze przemyślany, dopasowany i zgodny z charakterem działalności danej firmy, przepisami polskiego prawa i Kodeksu pracy. Najlepsze rozwiązanie RCP, to jednak system intuicyjny i jak najprostszy w obsłudze.

Cena małego (dla mikro-przedsiębiorcy), rozbudowanego (dla MSP) lub jakiegokolwiek elektronicznego systemu RCP do rejestracji, ewidencji i rozliczania czasu pracy BIOFINGER-RCP uzależniona jest, przede wszystkim, od następujących czynników:

  Firma ZKTeco (dawniej ZKSoftware lub ZK Technology) dostarczyła biometryczne czytniki rozpoznania geometrii twarzy oraz linii papilarnych do elektronicznej ewidencji obecności pracowników i rejestracji czasu pracy dla ponad 15.000 pracowników Komendy Głównej Policji w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dwie chińskie uczelnie (Henan University of Technology’s School of Journalism oraz Minjiang University) zdecydowały się na wdrożenie biometrycznego systemu ewidencji i rejestracji obecności studentów na rozpoznanie geometrii twarzy oraz na odcisk palca. Biometryczny system identyfikacji studentów w szybkim czasie wyeliminował oszustwa panujące wśród studentów i spowodował wysoką frekwencję na zajęciach dydaktycznych.